ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

always.

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -always.-, *always.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Always.จะอยู่เสมอ Lie with Me (2013)
Always.ตลอดไป The Sign of Three (2014)
Always.ตลอดเวลา The Magician (2014)
There, this will be your home, where I can find you always.มีนี้จะเป็นบ้านของคุณ ที่ฉันสามารถหาคุณเสมอ Pinocchio (1940)
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด Rebecca (1940)
Oh, we can't lose each other now. We must be together always.ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด Rebecca (1940)
The old man had talked to the boy about baseball as always.ชายชราได้พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับเบสบอลที่พวกเขา มักจะทำ The Old Man and the Sea (1958)
Always.ตลอดไป. Suspiria (1977)
There must be Hindu-Muslim unity always.ฮินดูกับมุสลิมต้องรวมกันตลอดไป Gandhi (1982)
Always.ไว้เสมอ Gandhi (1982)
Always.เสมอ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
As always.เช่นเคยล่ะสิ Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
always.He's a crybaby, just like always.
always.He will be remembered always.
always.I will love you always.
always."Now that I think of it, where's Tanimoto?" "Playing the lone wolf, as always."
always.We'll be friends always.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Always \Al"ways\, adv. [All + way. The s is an adverbial (orig.
   a genitive) ending.]
   1. At all times; ever; perpetually; throughout all time;
    continually; as, God is always the same.
    [1913 Webster]
 
       Even in Heaven his [Mammon's] looks and thoughts.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Constancy during a certain period, or regularly at stated
    intervals; invariably; uniformly; -- opposed to
    {sometimes} or {occasionally}.
    [1913 Webster]
 
       He always rides a black galloway.   --Bulwer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aye \Aye\, Ay \Ay\, adv. [Icel. ei, ey; akin to AS. [=a],
   [=a]wa, always, Goth. aiws an age, Icel. [ae]fi, OHG, ?wa, L.
   aevum, Gr. ? an age, ?, ?, ever, always, G. je, Skr. ?va
   course. ?, ?. Cf. {Age}, v., {Either}, a., {Or}, conj.]
   Always; ever; continually; for an indefinite time.
   [1913 Webster]
 
      For his mercies aye endure.       --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {For aye}, {always}; forever; eternally.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top