ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Alex, could y [...] sit together?

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Alex, could y [...] sit together?-, *Alex, could y [...] sit together?*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Alex ( AE1 L AH0 K S), could ( K UH1 D) you ( Y UW1) trade ( T R EY1 D) seats ( S IY1 T S) with ( W IH1 DH) Blake ( B L EY1 K) so ( S OW1) she ( SH IY1) and ( AH0 N D) I ( AY1) could ( K UH1 D) sit ( S IH1 T) together ( T AH0 G EH1 DH ER0)?

 


  

 
Alex
 • /AE1 L AH0 K S/ [CMU]
 • (n) /'ælɪks/ [OALD]
could
 • กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can: สามารถ [Lex2]
 • (คูด) v. อดีตกาลของ can [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ can [Nontri]
 • /K UH1 D/ [CMU]
 • (v) /kud/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
trade
 • การค้าขาย: การค้า, การขาย [Lex2]
 • อาชีพ[Lex2]
 • การแลกเปลี่ยน: สิ่งแลกเปลี่ยน [Lex2]
 • ลมมรสุม: ลมตะเภา [Lex2]
 • ช่างฝีมือ: ช่าง [Lex2]
 • ค้าขาย: ทำการตกลงซื้อขาย [Lex2]
 • แลกเปลี่ยน: เปลี่ยน [Lex2]
 • นำของเก่าไปแลก[Lex2]
 • (เทรด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การค้า,การค้าขาย vt.,vi. ค้าขาย,แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน, -Phr. (trade in แลกเปลี่ยนโดยใช้ของเก่าหักราคาเอาของใหม่,) -Phr. (trade off แลกเปลี่ยนของกัน) ###SW. tradable,tradeable adj. [Hope]
 • (n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด [Nontri]
 • (vi) ค้าขาย,ซื้อขาย [Nontri]
 • /T R EY1 D/ [CMU]
 • (v) /tr'ɛɪd/ [OALD]
seats
 • /S IY1 T S/ [CMU]
 • (v) /s'iːts/ [OALD]
  [seat]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้, ตั่ง, แท่น, แท่นพัก, ม้านั่ง, อานม้า [Lex2]
 • ก้นกางเกง[Lex2]
 • บั้นท้าย: ก้น, สะโพก [Lex2]
 • ตำแหน่ง[Lex2]
 • ศูนย์กลางอำนาจ: ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง [Lex2]
 • คฤหาสน์: ทำเนียบ, วัง [Lex2]
 • นั่ง[Lex2]
 • จัดให้นั่ง: จัดให้เข้าที่ [Lex2]
 • มีที่นั่ง: จุที่นั่ง [Lex2]
 • มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี): มอบอำนาจ [Lex2]
 • (ซีท) n. ที่นั่ง,ท่านั่ง,วิธีนั่ง,แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,ทำเนียบ,คฤหาสน์ ###S. location [Hope]
 • (n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ [Nontri]
 • (vt) มีที่นั่ง,นั่ง [Nontri]
 • /S IY1 T/ [CMU]
 • (v) /s'iːt/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
Blake
 • /B L EY1 K/ [CMU]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
she
 • เธอ: หล่อน [Lex2]
 • (ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง [Hope]
 • (pro) หล่อน,เขา(ผู้หญิง),เธอ [Nontri]
 • /SH IY1/ [CMU]
 • (prp) /ʃiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
sit
 • นั่ง[Lex2]
 • หาที่นั่งให้[Lex2]
 • กกไข่[Lex2]
 • ตั้งอยู่: วางอยู่ตรงนั้น, จอดอยู่ [Lex2]
 • เลี้ยงเด็ก (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เวลาที่ใช้ในการนั่ง[Lex2]
 • (ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้ [Hope]
 • (vi) นั่ง,นั่งพิจารณาความ,เข้าสอบไล่,ประชุม,พักผ่อน [Nontri]
 • (vt) หาที่ให้นั่ง,จับให้นั่ง,ทำให้นั่ง [Nontri]
 • /S IH1 T/ [CMU]
 • (v) /s'ɪt/ [OALD]
together
 • พร้อมกับคนอื่น: ร่วมกัน [Lex2]
 • รวมกัน: รวม [Lex2]
 • อย่างเชื่อมโยงกัน: อย่างสัมพันธ์กัน [Lex2]
 • อย่างเห็นพ้องร่วมกัน[Lex2]
 • อย่างต่อเนื่องกัน: อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ [Lex2]
 • อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ): แต่งงานกัน [Lex2]
 • ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง[Lex2]
 • (ทูเกธ'เธอะ) adv. ด้วยกัน,พร้อมกัน,ร่วมกัน,เข้าด้วยกัน,ปะทะกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน,เวลาเดียวกัน,โดยไม่หยุดยั้ง [Hope]
 • (adv) ด้วยกัน,ร่วมกัน,พร้อมกัน,ติดๆกัน [Nontri]
 • /T AH0 G EH1 DH ER0/ [CMU]
 • (a) /t'əg'ɛðər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top