ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

After specifi [...] et Saleucami.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -After specifi [...] et Saleucami.-, *After specifi [...] et Saleucami.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

After ( AE1 F T ER0) specifically ( S P AH0 S IH1 F IH0 K L IY0) targeting ( T AA1 R G AH0 T IH0 NG) members ( M EH1 M B ER0 Z) of ( AH1 V) the ( DH AH0) Jedi ( JH EH1 D IY2) Council ( K AW1 N S AH0 L), a ( AH0) trap ( T R AE1 P) was ( W AA1 Z) set ( S EH1 T), but ( B AH1 T) following ( F AA1 L OW0 IH0 NG) a ( AH0) fierce ( F IH1 R S) confrontation ( K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N), the ( DH AH0) droid ( D R OY1 D) General ( JH EH1 N ER0 AH0 L) managed ( M AE1 N AH0 JH D) to ( T UW1) escape to ( IH0 S K EY1 P T UW1) the ( DH AH0) surface ( S ER1 F AH0 S) of ( AH1 V) the ( DH AH0) planet ( P L AE1 N AH0 T) Saleucami .

 


  

 
After
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา [Lex2]
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่ [Lex2]
 • หลังจาก[Lex2]
 • (อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. ###S. later, then, behind ###A. before, prior to) [Hope]
 • (adj) ภายหลัง,หลังจาก [Nontri]
 • (adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง [Nontri]
 • (con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง [Nontri]
 • /AE1 F T ER0/ [CMU]
 • (j) /'aːftər/ [OALD]
specifically
 • (adv) โดยชนิด,โดยจำเพาะ,โดยพันธุ์,เป็นลักษณะเฉพาะ [Nontri]
 • /S P AH0 S IH1 F IH0 K L IY0/ [CMU]
 • (a) /sp'əs'ɪfɪkliː/ [OALD]
targeting
 • /T AA1 R G AH0 T IH0 NG/ [CMU]
  [target]
 • จุดมุ่งหมาย: เป้า, จุดหมาย, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • เป้า: เป้ายิงปืน, เป้ายิง [Lex2]
 • เหยื่อ[Lex2]
 • เป้าหมายการนินทา: เป้าหมายการวิพากย์วิจารณ์ [Lex2]
 • ตั้งเป้าหมาย: เล็ง [Lex2]
 • (ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย ###S. mark,bull's-eye,victim [Hope]
 • (n) เป้า,โล่กลม,จุดมุ่งหมาย [Nontri]
 • /T AA1 R G AH0 T/ [CMU]
 • /T ER1 G AH0 T/ [CMU]
 • (n) /t'aːgɪt/ [OALD]
members
 • /M EH1 M B ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /m'ɛmbəz/ [OALD]
  [member]
 • สมาชิก (คำย่อคือ mem): ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • สมาชิก [LongdoEN]
 • (เมม'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน, [Hope]
 • (n) สมาชิก,องค์,หน่วย,อวัยวะ,ส่วนประกอบ [Nontri]
 • /M EH1 M B ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛmbər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Jedi
 • /JH EH1 D IY2/ [CMU]
 • /JH EH1 D AY2/ [CMU]
Council
 • การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ[Lex2]
 • คณะกรรมการ[Lex2]
 • สภา: สภาท้องถิ่น, สภาเทศบาล [Lex2]
 • (เคา'เซิล) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ,กลุ่มคณะที่ปรึกษา,การประชุม,องค์กรร่วม,คณะมนตรี -Conf. counsel [Hope]
 • (n) สภา,คณะมนตรี,สภาองคมนตรี,คณะกรรมการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ [Nontri]
 • /K AW1 N S AH0 L/ [CMU]
 • (n) /k'aunsl/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
trap
 • ปาก[Lex2]
 • กับดัก: กับ [Lex2]
 • กลอุบาย: อุบาย, แผนการ, หลุมพราง [Lex2]
 • การดักโจมตี: การซุ่มโจมตี [Lex2]
 • ปาก (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ท่อพักน้ำ[Lex2]
 • บ่อทรายในสนามกอล์ฟ[Lex2]
 • รถเทียมม้า (ไม่มีหลังคา)[Lex2]
 • วางกับดัก: ดักจับ, ดัก [Lex2]
 • (แทรพ) n. กับดัก,หลุมพราง,ตาข่าย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝาปิด,ปาก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.,vi.ทำให้ติดกับดัก,ทำให้ตกหลุมพราง,วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้. ###SW. traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ ###S. snar [Hope]
 • (n) กับดัก,แร้ว,รถเทียมม้า,เครื่องบังเหียน [Nontri]
 • (vt) ดัก,ทำให้ตกหลุม,ใส่บังเหียน,จับกุม [Nontri]
 • /T R AE1 P/ [CMU]
 • (v) /tr'æp/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
set
 • วาง: ตั้ง, จัดวาง [Lex2]
 • ทำให้เกิดขึ้น: จัดขึ้น, สร้างขึ้น [Lex2]
 • จัดเตรียม: เตรียมเพื่อใช้งาน [Lex2]
 • ตั้งเวลา: ตั้งระบบ, กำหนด [Lex2]
 • การจัดตั้ง: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น [Lex2]
 • ฉาก: ม่านหลังเวที [Lex2]
 • ท่าทาง: การวางท่าทาง [Lex2]
 • ชุด: กลุ่ม, พวก, หมู่ [Lex2]
 • (เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์) [Hope]
 • (adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว [Nontri]
 • (n) ชุด,สำรับ,ทิศทาง,เกมเทนนิส,รูปร่าง,ฉาก,สิ่งตีพิมพ์ [Nontri]
 • (vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม [Nontri]
 • /S EH1 T/ [CMU]
 • (v) /s'ɛt/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
following
 • ถัดไป: ต่อมา, ที่ตามมาทีหลัง, ถัดมา, เป็นอันดับต่อมา [Lex2]
 • ที่จะกล่าวต่อไป[Lex2]
 • ผู้สนับสนุน[Lex2]
 • (ฟอล'โลอิง) n. กลุ่มผู้ติดตาม,กลุ่มผู้สนับสนุน,-the following สิ่งที่ตามมา. adj. ซึ่งตามมา [Hope]
 • (adj) ที่ติดไป,ที่ตามมา,ที่สนับสนุน [Nontri]
 • /F AA1 L OW0 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /f'ɒlɒuɪŋ/ [OALD]
  [follow]
 • ตาม: เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง [Lex2]
 • ไล่ตาม: ติดตาม, ตามหลัง [Lex2]
 • ปฏิบัติตาม: เชื่อฟัง, ทำตาม [Lex2]
 • การติดตาม: การติดตามผล, การไล่ตาม [Lex2]
 • สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร)[Lex2]
 • เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย)[Lex2]
 • เป็นผลมาจาก[Lex2]
 • เลียนแบบ: เอาอย่าง, พยายามทำให้เหมือน [Lex2]
 • (ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.) ###SW. followable adj. [Hope]
 • (vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก [Nontri]
 • /F AA1 L OW0/ [CMU]
 • (v) /f'ɒlɒu/ [OALD]
fierce
 • ดุร้าย: อำมหิต, โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อน [Lex2]
 • (เฟียร์ส) ดุ,ดุร้าย,ป่าเถื่อน,ดุเดือด,รุนแรง,บ้าคลั่ง,บ้ารำห่ำ. ###SW. fiercely adv. fierceness n. ###S. untamed,brutal [Hope]
 • (adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ [Nontri]
 • /F IH1 R S/ [CMU]
 • (j) /f'ɪəʳs/ [OALD]
confrontation
 • การเผชิญหน้า[Lex2]
 • /K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /kˌɒnfrʌnt'ɛɪʃən/ [OALD]
droid
 • /D R OY1 D/ [CMU]
General
 • ทั่วไป: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด [Lex2]
 • นายพล: แม่ทัพ [Lex2]
 • (เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m ###S. universal,common ###A. local,exact [Hope]
 • (adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ [Nontri]
 • (n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน [Nontri]
 • /JH EH1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
 • /JH EH1 N R AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɛnrəl/ [OALD]
managed
 • ซึ่งควบคุม: ซึ่งต้องจัดการ [Lex2]
 • /M AE1 N AH0 JH D/ [CMU]
 • /M AE1 N IH0 JH D/ [CMU]
 • (v) /m'ænɪʤd/ [OALD]
  [manage]
 • สำเร็จ: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ [Lex2]
 • ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้): จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ [Lex2]
 • จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)[Lex2]
 • บริหาร: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล [Lex2]
 • (แมน'นิจฺ) v. จัดการ,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหาร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบความสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแพลง,ปฏิบัติ,ถือ (อาวุธ,เครื่องมือ) , ###S. direct [Hope]
 • (vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง [Nontri]
 • /M AE1 N AH0 JH/ [CMU]
 • /M AE1 N IH0 JH/ [CMU]
 • (v) /m'ænɪʤ/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
escape to
 • หนีไปยัง: รอดไปยัง [Lex2]
surface
 • ผิวหน้า: ผิวภายนอก, ด้านนอก [Lex2]
 • พื้นดินหรือพื้นน้ำ: พื้นผิวโลกที่สัมผัสกับอากาศ [Lex2]
 • พื้นผิวที่เป็นของแข็ง: บริเวณที่ราบแข็ง [Lex2]
 • ลักษณะภายนอก: โฉมภายนอก, การแสดงออก, สิ่งที่ปรากฏ [Lex2]
 • เกี่ยวกับพื้นผิว: เกี่ยวกับผิวภายนอก [Lex2]
 • ผิวเผิน: ตื้นๆ [Lex2]
 • ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล[Lex2]
 • โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว: ปรากฏบนพื้นผิว [Lex2]
 • เป็นที่ปรากฏ: เป็นที่รู้, ปรากฏ, เปิดเผย [Lex2]
 • เคลือบผิว: คลุมผิว, ปกคลุมผิว [Lex2]
 • ทำให้เกลี้ยงเกลา: ทำให้มัน, ขัดมัน [Lex2]
 • (เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า ###SW. surfacer n. [Hope]
 • (n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน [Nontri]
 • /S ER1 F AH0 S/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʳfɪs/ [OALD]
planet
 • โลก: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ [Lex2]
 • |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์ [LongdoDE]
 • (แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์ [Hope]
 • (n) ดาวเคราะห์ [Nontri]
 • /P L AE1 N AH0 T/ [CMU]
 • (n) /pl'ænɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top