ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actually.

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actually.-, *actually.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I paid for this mostly myself, actually.ผมควักกระเป๋าตัวเองเกือบทั้งหมด Jaws (1975)
I'm not a spy, actually. Not my line.ฉันไม่ได้เป็นสายลับจริง ไม่บรรทัดของฉัน The Russia House (1990)
Well, above, actually.ดีดังกล่าวข้างต้นจริง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Sid-man, this is all really a big misunderstanding. Actually...ซิด-แมน นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้น ที่จริง... The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Not quite seven, actually. Seven in July.ไม่เชิง 7 ปีนะ จริงๆแล้ว 7 ในเดือน กรกฏาคม Basic Instinct (1992)
No, it's very nice, actually.ถ้าคุณช่วยผมในตอนนี้ ผมจะรับผิดชอบมันเป็นอย่างดีเลย Hero (1992)
He doesn't know I'm on the team, actually.ที่จริง เขาไม่รู้ด้วยว่าฉันร่วมทีม Cool Runnings (1993)
If you admit to 300, then it's 400 actually.- ผมบอกแล้ว - บอกแต่ไม่หมด Schindler's List (1993)
No, I have actually. I mean, nothing so extraordinary as Jenner, obviously... but l-- l used my cryogenic technique to freeze one of my own eggs.ฉันเคยทำนะ ถึงจะไม่บ้าบิ่นเหมือนเจนเนอร์ก็เถอะ แต่ฉัน ฉันใช้เทคนิกงานของฉัน แช่แข็งกับไข่ของตัวเอง Junior (1994)
Actually... I'm expecting a friend.จริงๆ แล้ว ฉันกำลังรอเพื่อนคนหนึ่ง Don Juan DeMarco (1994)
Cartographer, actually.จริง ๆ แล้วเป็นนักเขียนแผนที่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Greek boys, actually. Uh, naked Greek boys.เด็กชายกรีกจริง เอ่อ, เด็กชายกรีกเปล่า The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actually.A university lecturer, actually.
actually.But it's very strong actually.
actually.He did it actually.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actually \Ac"tu*al*ly\, adv.
   1. Actively. [Obs.] "Neither actually . . . nor passively."
    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. In act or in fact; really; in truth; positively.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top