ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actually part [...] bed teenager.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actually part [...] bed teenager.-, *actually part [...] bed teenager.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually part of my treatment plan requires me to read a case study all about a deeply disturbed teenager.ที่จริงแล้ว ส่วนหนึ่งของแผนการรักษาของฉัน ทำให้ฉันต้องอ่านกรณีศึกษา เกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีนิสัยชอบก่อกวน What Becomes of the Broken-Hearted (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Actually ( AE1 K CH UW2 AH0 L IY0) part ( P AA1 R T) of ( AH1 V) my ( M AY1) treatment ( T R IY1 T M AH0 N T) plan ( P L AE1 N) requires ( R IY0 K W AY1 ER0 Z) me ( M IY1) to ( T UW1) read ( R EH1 D) a ( AH0) case study ( K EY1 S S T AH1 D IY0) all ( AO1 L) about ( AH0 B AW1 T) a ( AH0) deeply ( D IY1 P L IY0) disturbed ( D IH0 S T ER1 B D) teenager ( T IY1 N EY2 JH ER0).

 


  

 
Actually
 • อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง: ตามความเป็นจริง [Lex2]
 • (แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง ###S. really) [Hope]
 • (adv) ตามจริง [Nontri]
 • /AE1 K CH UW2 AH0 L IY0/ [CMU]
 • /AE1 K CH L IY0/ [CMU]
 • (a) /'æktʃuliː/ [OALD]
part
 • ส่วน: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • อัตราส่วน: ส่วนแบ่ง [Lex2]
 • บทบาทในการแสดง: บทบาท [Lex2]
 • บทพูด: บทละคร [Lex2]
 • เสียงดนตรี[Lex2]
 • แยก: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง [Lex2]
 • ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง[Lex2]
 • (พาร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้าที่ vi.,vt. แบ่งแยก [Hope]
 • (n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ [Nontri]
 • (vi) จากกัน,แยกทาง,พรากจากกัน,ทอดทิ้ง,แตกออก [Nontri]
 • (vt) แบ่งเป็นส่วนๆ,แยกจากกัน,เผยอ,แตก,ปริ,แสกผม [Nontri]
 • /P AA1 R T/ [CMU]
 • (v) /p'aːt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
treatment
 • การทำให้คืนสภาพ: การบำบัด, การรักษา [Lex2]
 • การดูแล: การรักษา [Lex2]
 • การปฏิบัติ[Lex2]
 • การเจรจา[Lex2]
 • วิธีแสดง: วิธี [Lex2]
 • (ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา,การเยียวยา,การปฎิบัติต่อ,การกระทำต่อ,วิธีการทางวรรณกรรม,การใส่ (สารเคมีเป็นต้น) [Hope]
 • (n) การกระทำ,การรักษา,การปฏิบัติ,การเลี้ยง [Nontri]
 • /T R IY1 T M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /tr'iːtmənt/ [OALD]
plan
 • แผนการ: แผนงาน, แผน, โครงการ [Lex2]
 • แบบแปลน: แผนผัง, แบบ [Lex2]
 • วางแผน[Lex2]
 • วางแผน: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ [Lex2]
 • ออกแบบ: เขียนแบบแปลน [Lex2]
 • (แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน ###S. scheme [Hope]
 • (n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง [Nontri]
 • (vt) วางแผน,ทำแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทำแผนที่ [Nontri]
 • /P L AE1 N/ [CMU]
 • (v) /pl'æn/ [OALD]
requires
 • /R IY0 K W AY1 ER0 Z/ [CMU]
 • /R IY0 K W AY1 R Z/ [CMU]
 • (v) /r'ɪkw'aɪəz/ [OALD]
  [require]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • บังคับใช้ (กฎหมาย): กำหนด [Lex2]
 • เรียกร้อง[Lex2]
 • (รีไคว'เออะ) vt.,vi. ต้องการ,ประสงค์,ปรารถนา,ขอร้อง,เรียกร้อง,กำหนด ###SW. requirable adj. requirer n. ###S. need,demand [Hope]
 • (vt) เรียกร้อง,ต้องการ,บังคับ,ปรารถนา,ประสงค์ [Nontri]
 • /R IY2 K W AY1 ER0/ [CMU]
 • /R IY0 K W AY1 R/ [CMU]
 • (v) /r'ɪkw'aɪər/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
read
 • อ่าน: อ่านออกเสียง [Lex2]
 • เข้าใจความหมาย: อ่านเข้าใจ [Lex2]
 • แปล: ตีความ [Lex2]
 • อ่านข้อมูล[Lex2]
 • ได้ยิน[Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • ทำนาย: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ตรวจปรู๊ฟ [Lex2]
 • ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน: ซึ่งอ่านหนังสือมามาก [Lex2]
 • (รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก ###S. decipher,peruse [Hope]
 • (vi,vt) ดู,อ่าน,ทำนาย,แปล,คาดการณ์ [Nontri]
 • /R EH1 D/ [CMU]
 • /R IY1 D/ [CMU]
 • (v) /r'ɛd/ [OALD]
 • (v) /r'iːd/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
case study
 • การศึกษา[Lex2]
 • n. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้ [Hope]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) /'əb'aut/ [OALD]
deeply
 • อย่างลึกมาก[Lex2]
 • อย่างสุดซึ้ง: อย่างลึกซึ้ง, อย่างมากมาย, อย่างแรงกล้า [Lex2]
 • adv. ลึกลงไปมาก,มาก,อย่างฉลาดแกมโกง ###S. profoundly [Hope]
 • /D IY1 P L IY0/ [CMU]
 • (a) /d'iːpliː/ [OALD]
disturbed
 • (ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง [Hope]
 • /D IH0 S T ER1 B D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪst'ɜːʳbd/ [OALD]
  [disturb]
 • รบกวน: ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ขุ่นเคือง [Lex2]
 • (ดิสเทิร์บ') vt. รบกวน,กวน, ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก ###SW. disturber n. ดูdisturb [Hope]
 • (vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ไม่สงบ [Nontri]
 • /D IH0 S T ER1 B/ [CMU]
 • (v) /d'ɪst'ɜːʳb/ [OALD]
teenager
 • บุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี: คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, วัยรุ่น [Lex2]
 • /T IY1 N EY2 JH ER0/ [CMU]
 • (n) /t'iːnɛɪʤər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top