ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absicht

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absicht-, *absicht*
German-Thai: Longdo Dictionary
absichtilich(adj adv) ด้วยความตั้งใจ, See also: mit Absicht
absichtlich(adj adv) โดยเจตนา , See also: S. mit Absicht
unabsichtlich(adj adv) ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ, See also: ohne Absicht
ohne Absichtโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: S. unabsichtlich,
unabsichtlich(adj adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent [Add to Longdo]
Absicht {f}mind [Add to Longdo]
Absicht durchkreuzen; vereiteln; zunichte machento foil [Add to Longdo]
Absicht {f}; Intention {f}; Zweck {m}; Wille {m} | Absichten {pl}purpose; intention | purposes; intentions; intents [Add to Longdo]
Absichtserklärung {f}declaration of intent [Add to Longdo]
absichtlich {adj}intentional [Add to Longdo]
absichtlich {adv}; gewolltintentionally; with intent; intendedly [Add to Longdo]
absichtlich {adv}; gewolltdeliberately; designedly; on purpose; purposely; wilfully; willfully [Am.] [Add to Longdo]
absichtlich {adv}purposefully [Add to Longdo]
absichtlich {adv}studiedly [Add to Longdo]
absichtlich; bewusst {adj}deliberate [Add to Longdo]
absichtlich; vorsätzlich {adj}intentional [Add to Longdo]
absichtlich; vorsätzlich: willentlich {adj}wilful; willful [Am.] [Add to Longdo]
absichtslosundesigned [Add to Longdo]
absichtlich schmuddelig-lässige Art (der Kleidung usw.)grunge [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
心がけ[こころがけ, kokorogake] Absicht, Gesinnung, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
志向[しこう, shikou] Absicht, Intention, Gesinnung [Add to Longdo]
意向[いこう, ikou] Absicht, Gesinnung [Add to Longdo]
意図[いと, ito] Absicht, Vorsatz, Vorhaben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Absicht /apziçt/ 
   intent; intention; mind; purpose; tendency

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  absicht /apziçt/
   purpose; purposes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top