Search result for

aases

(501 entries)
(0.0491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aases-, *aases*, aase
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aases มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aases*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
遊具[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
naan[N] ขนมปังก้อนแบนกลม, Syn. nan
kraal[N] คอก, Syn. enclosure, pen
kraal[N] หมู่บ้าน (ของชาวแอฟริกัน)
bazaar[N] ตลาดที่ขายของหลากหลายชนิด, See also: ตลาดขายของ, ที่ซึ่งมีร้านขายของรวมกันมากๆ, Syn. arcade
salaam[N] การคำนับโดยการเอามือขวาแตะที่หน้าผาก (มุสลิม)
salaam[VI] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute
salaam[VT] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute
aardvark[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
aardwolf[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาคล้ายหมาป่า กินแมลงเป็นอาหาร
Afrikaans[N] ชื่อภาษาราชการของแอฟริกาใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
aacabbr. antibiotic-associated pseudomembranaous colitis
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aarhus(ออร์' ฮูส) n. ชื่อเมืองท่าในเดนมาร์ค
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
aaronical(รอน' นิคัล) adj. Aaronic, pontifical
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
bazaar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare
graafian follicle(แกรฟ'ฟิอัน) n. ถุงไข่ในรับไข่
haaabbr. hepatitis associated antigen
saaเอสเอเอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก system application architecture เป็นมาตรฐานในการสร้างคอมพิวเตอร์ ที่บริษัท ไอบีเอ็มเป็นผู้กำหนดไว้ หลายบริษัทเริ่มต้นด้วยการยึดแนวทางนี้ และก็ได้พัฒนาตนเองจนก้าวออกไปได้ไกลกว่ามาตรฐานเดิมมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
bazaar(n) ตลาด
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paageค่าผ่านทาง, ภาษีผ่านทาง [ดู pedage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spasm, salaam; spasm, noddingอาการกระตุกพยักหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, nodding; spasm, salaamอาการกระตุกพยักหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salaam spasm; spasm, noddingอาการกระตุกพยักหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aaอาอา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ATM adaptation layer (AAL)ชั้นการปรับเปลี่ยนข้อมูลเอทีเอ็ม (เอเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
AAL (ATM adaptation layer)เอเอแอล (ชั้นการปรับเปลี่ยนข้อมูลเอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nodding spasm; spasm, salaamอาการกระตุกพยักหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nam; naamการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naam; namการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Van de Graaff generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแวนเดอแกรฟฟ์, เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตศักย์สูง โดยประจุไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดประจุถูกส่งผ่านโลหะปลายแหลมไปยังสายพานซึ่งทำหน้าที่พาประจุขึ้นไปสะสมไว้ที่ผิวทรงกลมจนได้ศักย์ไฟฟ้าสูง เครื่องนี้สามารถสะสมประจุจนกระทั่งมีศักย์ไฟฟ้าสูงถึง 20 ล้านโวลต์ เครื่องนี้สามารถใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุ มักใช้เร่งอนุภาคก่อนยิงเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบอื่นที่ให้พลังงานสูงขึ้น รอเบิร์ต แวน เดอ แกรฟฟ์ (Robert Van de Graaff) เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ในปี พ.ศ. 2474
[นิวเคลียร์]
Van de Graaff acceleratorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแวนเดอแกรฟฟ์, เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตศักย์สูง โดยประจุไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดประจุถูกส่งผ่านโลหะปลายแหลมไปยังสายพานซึ่งทำหน้าที่พาประจุขึ้นไปสะสมไว้ที่ผิวทรงกลมจนได้ศักย์ไฟฟ้าสูง เครื่องนี้สามารถสะสมประจุจนกระทั่งมีศักย์ไฟฟ้าสูงถึง 20 ล้านโวลต์ เครื่องนี้สามารถใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุ มักใช้เร่งอนุภาคก่อนยิงเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบอื่นที่ให้พลังงานสูงขึ้น รอเบิร์ต แวน เดอ แกรฟฟ์ (Robert Van de Graaff) เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ในปี พ.ศ. 2474 [นิวเคลียร์]
Perinereis quatretaagsiเพรียงทราย (เพอริเนออิส ควอทรีแท็กซี) [TU Subject Heading]
Van de Graaff Generator (accelerator)เครื่องแวนเดอกราฟ, เป็นเครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตย์ศักดาสูง ซึ่งประจุไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดถูกส่งผ่านโลหะปลายแหลมไปยังสายพาน ซึ่งทำหน้าที่พาประจุขึ้นไปสะสมไว้ที่ผิวทรงกลมจนได้ศักดาไฟฟ้าสูง ระบบทั้งหมดนี้อยู่ในถังความดันที่บรรจุแก๊สเฉื่อยทางไฟฟ้า เช่น ฟรีออนความดันสูงไม่น้อยกว่า 15 บรรยากาศ จะสามารถเก็บประจุซึ่งมีศักดาไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 20 ล้านโวลต์ เครื่องนี้นำมาใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าได้ และมักใช้เร่งอนุภาคก่อนยิงเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบอื่นที่ให้พลังงานสูงขึ้น เรียกชื่อตาม Robert Van de Graaff ชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประดิษฐ์เครื่องมิอนี้ ในปี พ.ศ. 2474 [พลังงาน]
Blood Pressure Measurement, Intraarterialการวัดความดันเลือดโดยตรง [การแพทย์]
Diethylenetriamine Pentaacetic Acidกรดไดเอทิลีนไทรอะมีนเพนทาอะเซทิก [การแพทย์]
Ethylenediaminetetraacetic Acidกรดอีทิลีนไดอะมีนเททราอะซีทิค,กรดเอทิลีนไดอะมีนเททราอะเซทิก [การแพทย์]
indole acetic acid (IAA)กรดอินโดลแอซีติก(ไอเอเอ), ออกซินชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H9O2N เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
graafian follicleกราเฟียนฟอลลิเคิล, กลุ่มเซลล์ภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเป็นที่อยู่ของไข่  หลังจากปล่อยไข่ออกไปแล้วกราเฟียนฟอลลิเคิลกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Van der Waals forcesแรงแวนเดอร์วาลส์, แรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลหรืออะตอม เป็นแรงที่ไม่แข็งแรงนักเมื่อเทียบกับแรงชนิดอื่น ๆ ตัวอย่างของแรงชนิดนี้ เช่น แรงระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว  แรงระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
IAAไอเอเอ, ดู indole acetic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Graafian Follicleไข่สุก; [การแพทย์]
Hydrophis Torquatus Aagaardiงูแสมรังเทา [การแพทย์]
Infection, Intraabdominalการติดเชื้อในช่องท้อง [การแพทย์]
Infraauricularต่ำกว่าหู [การแพทย์]
Intraabdominalในช่องท้อง [การแพทย์]
Intraabdominal Pressureแรงดันภายในช่องท้อง [การแพทย์]
Intraamniotic Fluid Infusionการกระตุ้นให้มดลูกบีบตัว [การแพทย์]
Intraassay Precisionการวิเคราะห์ซ้ำในชุดทดลองเดียวกัน [การแพทย์]
Intraauralหู [การแพทย์]
Leishmaniasis, Post Kalaazar Dermalตุ่มจำนวนมากตามใบหน้าหูและแขนขา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chaaim[ชา ไอม์] (slang ) ขาดความรับผิดชอบ
See also: S. unverantwortlich, unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich,
Plants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 aPlants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 and 29.85 days, respectively; P = 0.997),
prop.areaargument[ไทย] prop.areaargument

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Leave the hair alone, will you!Lass meine Haare in Ruhe, okay? The Wanderers (1979)
- I got a few dollars.- Ein paar Dollar. The Wanderers (1979)
Break some heads.Ein paar Schädel eintreten. The Wanderers (1979)
I swear as a citizen of the United States.Ich schwöre, als Bürger der vereinigten Staaten. The Wanderers (1979)
At least you guys don't need no haircuts.Wenigstens muss euch keiner die Haare schneiden. The Wanderers (1979)
Remember, no jewelry, no bobby pins, none of that kind of stuff.Also denkt dran, kein Schmuck, keine Haarklammern oder sowas. The Wanderers (1979)
All right. Let's stomp some ass!Okay, lasst uns ein paar Ärsche treten! The Wanderers (1979)
- Fix your hair. Come on, let's go.- Pass auf deine Haare auf. The Wanderers (1979)
- Comb your hair.- Kämm dir mal die Haare. The Wanderers (1979)
Maybe we'll get to waste some heads along the way.Vielleicht können wir unterwegs ein paar umlegen. The Warriors (1979)
Wait a couple seconds after we move, then cut out the other way.Warte ein paar Sekunden, wenn wir gehen, dann renn die andere Richtung. The Warriors (1979)
Fellows, bring me our official scale.Jungs, ich brauch die Eichwaage! - Sofort. Knockabout (1979)
That smartass has thought very carefully.Den Paar-Kampf hat Koo sie gelehrt. Knockabout (1979)
This is what builds the state.Darauf gründet sich der Staat. Nightmares (1979)
It bears vengeance... "... and the people's anger..."Sie bringt den Donner der Rache, den Volkszorn, die Staat der Zukunft. Nightmares (1979)
He had foreseen the fate of Poland.Der Dichter hat das Schicksal unseres Staates geahnt. Nightmares (1979)
Serve the state, Caligula, although the people in it are wicked beasts.Wir müssen dem Staate dienen, Caligula. Auch wenn die Bürger dieses Staates bloß ein Haufen Bestien sind. Caligula (1979)
When Rome was just a city and we were... just citizens, we're known to one another.Als Rom noch ein Stadtstaat war, waren wir alle nur einfache Bürger. Alle kannten sich mehr oder weniger, verstehst du? Caligula (1979)
The deficit, you see, is...Es geht nicht, das Defizit im Staatshaushalt ist so gewaltig... Caligula (1979)
Is it good for growing hair?Wachsen einem davon auch die Haare? Caligula (1979)
Divorce will only take a few days.In ein paar Tagen bin ich geschieden. Caligula (1979)
I like your nice bushy hair, Proculus.Du hast eine sehr schönes, wuscheliges Haar, Proculus. Caligula (1979)
So, an imperial brothel.Also, betreiben wir doch mit denen ein staatliches Luxusbordell. Caligula (1979)
A most logical... way to balance the state budget.Eine höchst logische Lösung, um die Staatskasse zu sanieren. Caligula (1979)
Follow for all the imperial bungalow and better make your choice of the... finest treasure of the Empire.Tretet ein in das Staatsbordell. Das feinste Fleisch des gesamten Reiches in einmaliger Auswahl! Caligula (1979)
Hairy nipples.Haare auf den Brustwarzen? Caligula (1979)
Can't you stop bothering for just a few moments?Könnt ihr beiden nicht mal für ein paar Minuten aufhören, zu intrigieren? Caligula (1979)
Almighty Caesar says to balance the state budget we shall confiscate the entire estates... of all those who have failed Rome.Der allmächtige Cäsar ordnet an: Zum Ausgleich der Staatsfinanzen wird das gesamte Vermögen all derer eingezogen, die sich an Rom vergangen haben. Caligula (1979)
I have ... some things to do.Ich hab hier ein paar Sachen, um die ich mich kümmern muss. Don't Go in the House (1979)
If you wait a few minutes you I can take home.Wenn Sie ein paar Minuten warten, werde ich Sie nach Hause fahren. Don't Go in the House (1979)
But if you wait a few minutes, the doctor ...- Aber wenn Sie ein paar Minuten warten... Don't Go in the House (1979)
Would not you mind if I leave these things at home first?Stört es Sie, wenn ich schnell ein paar Sachen nach Hause bringe? Don't Go in the House (1979)
Which was looking before.- Das, was sich das Paar eben angesehen hat. Don't Go in the House (1979)
We can only find a good pair of shoes.Jetzt suchen wir noch ein Paar Schuhe für Sie aus. Don't Go in the House (1979)
Alfred, please, would you want to find a ...? ¿Pair of Italian shoes for the gentleman?Alfred, könntest du dem Herren bitte ein paar elegante Herrenschuhe zeigen? Don't Go in the House (1979)
Some guys came out of nowhere.Ein paar Typen kamen plötzlich aus dem Nichts. Don't Go in the House (1979)
Father ...- Paar Gen... Don't Go in the House (1979)
I'll just be staying a couple of months.Vielleicht bleibe ich ein paar Monate. Don't Go Near the Park (1979)
Well, we got a couple of them.Ein paar. The Kinfolk (1979)
You dirty old geezer, you crook, you rotten bastard... you perverted pig, you stinking heap of shit!Du stinkender alter Sack, du Gauner, du Aas du perverse Sau, du stinkender Haufen Scheiße! Terror Express (1980)
Also starring MaaIn den Rollen: Maa Pirates of the 20th Century (1980)
- Maa.- MaaPirates of the 20th Century (1980)
The splendid hall was burnt to ashes, the oak's sturdy trunk reduced to a stump, the mother's brave body slain, all trace of the sister lost in the flames.Zu Schutt gebrannt der prangende Saal, zum Stumpf der Eiche blühender Stamm Erschlagen der Mutter mutiger Leib verschwunden in Gluten der Schwester Spur Die Walküre (1980)
Many a pursuit after them was made, but the Wolf pair stoutly defended itself.Manche Jagd ward auf sie gemacht Doch mutig wehrte das Wolfspaar sich Die Walküre (1980)
I think I have heard dark stories of that warlike pair although I have never known Wolfe and Wölfing.Mich dünkt, von dem wehrlichen Paar vernahm ich dunkle Sage kannt' ich auch Wolfe und Wölfing nicht Die Walküre (1980)
Leave the room!Fort aus dem Saal! Die Walküre (1980)
Is it the glance of the radiant woman which, clinging there, she left behind her when she went out of the room?Ist es der Blick der blühenden Frau, den dort haftend sie hinter sich ließ... "als aus dem Saal sie schied? Die Walküre (1980)
My husband's kinsmen sat here in this room, invited to Hunding's wedding.Der Männer Sippe saß hier im Saal, von Hunding zur Hochzeit geladen Die Walküre (1980)
The young couple greet each other joyfully:Jauchzend grüßt sich das junge PaaDie Walküre (1980)
In the spring moonlight you shine brightly, the waves of your hair crowning you with glory.Im Lenzesmond leuchtest du hell Hehr umwebt dich das WellenhaaDie Walküre (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aa... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
aaHaa - Hachoo! Somebody must be gossiping about me. (They say sneezing is a sign of it.)
aa"Hey! It's dangerous to run here." "Eh? ... A-a-Aaah!!" "Oh dear, what did I tell you?"
aaI was in an IAA meeting.
aaThe bazaar ended a great success.
aaTomorrow let's go to the morning bazaar.
aaWaaahhh! I lost my wallet.
aaWhen the All Blacks came out onto the field a roar like 'woooaahh' swept over the crowd.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอท.[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ธกส.[N] Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตลาด[N] market, See also: bazaar, market place, mart, Example: เดี๋ยวนี้ผู้คนนิยมเดินซื้อของที่ตลาดในห้างมากกว่าตลาดสด, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อมาชุมนุมซื้อขายของต่างๆ
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT, Syn. ทอท., Example: เขาจะเริ่มทำงานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในต้นเดือนหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
อาโร[TM] (Ārō) EN: Aarau   FR: Aarau
เอแซด อัล์คมาร์[TM] (Ē.Saēt. Alkmā) EN: AZ Alkmaar   FR: AZ Alkmaar
ฟ้าใส[n. prop.] (Fāsai) EN: Faahsa   FR: Faahsai
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[n. exp.] (khreūangpandinphao Bān Chīeng) EN: Baan Chiang pottery   
มุม-มุม-ด้าน (ม.ม.ด.)[n. exp.] (mum-mum-dān) EN: angle-angle-side (AAS)   
สวนลุมไนท์บาซาร์[n. prop.] (Sūan Lum Nai Bāsā) EN: Suan Lum Night Bazar ; Lumpini Night Bazaar   
ตลาด[n.] (talāt) EN: market ; market ; bazaar ; marketplace ; mart   FR: marché [m] ; bazar [m] ; halle [f] ; souk [m] ; bourse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
R    AA1 R
WA    W AA1
CA    K AA1
JA    Y AA1
HA    HH AA1
KA    K AA1
DA    D AA1
JR    JH EY1 AA1 R
MA    M AA1
AH    AA1
RU    AA1 R Y UW1
RA    R AA1
PA    P AA1
R.    AA1 R
OP    AA1 P
YA    Y AA1
LA    L AA1
DR    D AA1 K T ER0
OX    AA1 K S
OG    AA1 G
AR    AA1 R
OS    AA1 S
RB    AA1 R B IY1
SA    S AA1
TA    T AA1
OZ    AA1 Z
GA    G AA1
NA    N AA1
ON    AA1 N
BAR    B AA1 R
AWE    AA1
ART    AA1 R T
AAA    T R IH2 P AH0 L EY1
ARP    AA1 R P
AWB    AA1 W B
ALM    AA1 M
BOL    B AA1 L
ALI    AA1 L IY0
ALT    AA1 L T
AVI    AA1 V IY0
BBQ    B AA1 R B IH0 K Y UW2
BOG    B AA1 G
ALU    AA1 L UW0
BOK    B AA1 K
BOP    B AA1 P
BON    B AA1 N
BOB    B AA1 B
AER    EY1 IY1 AA1 R
BOM    B AA1 M
BAH    B AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
R    (n) (aa1 r)
r    (n) (aa1 r)
yd    (n) (y aa1 d)
AA    (n) (ei2 ei1)
Bt    (n) (b aa1 t)
DM    (n) (d oi1 ch m aa k)
Fr    (n) (f aa1 dh @ r)
PR    (n) (p ii2 aa1 r)
RA    (n) (aa2 r ei1)
RC    (n) (aa2 s ii1)
RM    (n) (aa2 r e1 m)
RN    (n) (aa2 r e1 n)
ah    (uh) (aa1)
fa    (n) (f aa1)
ha    (uh) (h aa1)
la    (n) (l aa1)
ma    (n) (m aa1)
pa    (n) (p aa1)
ta    (uh) (t aa1)
yds    (n) (y aa1 d z)
Art    (n) (aa1 t)
Cdr    (n) (k @1 m aa1 n d @ r)
FRS    (n) (e2 f aa r e1 s)
Gdn    (n) (g aa1 d n)
HRH    (n) (ei2 ch aa r ei1 ch)
IRA    (n) (ai2 aa2 r ei1)
Mar    (n) (m aa1 ch)
R's    (n) (aa1 z)
RAF    (n) (aa2 r ei2 e1 f)
RIP    (n) (aa2 r ai2 p ii1)
SRN    (n) (e2 s aa2 r e1 n)
Sgt    (n) (s aa1 jh @ n t)
Ufa    (n) (uu1 f aa1)
aft    (a) (aa1 f t)
aha    (uh) (aa1 h aa1)
arc    (n) (aa1 k)
are    (v) (aa r)
ark    (n) (aa1 k)
arm    (v) (aa1 m)
art    (n) (aa1 t)
ask    (v) (aa1 s k)
baa    (v) (b aa1)
bah    (uh) (b aa1)
bar    (v) (b aa r)
bra    (n) (b r aa1)
car    (n) (k aa1 r)
far    (j) (f aa1 r)
jar    (v) (jh aa1 r)
mar    (v) (m aa1 r)
pah    (uh) (p aa1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アーチェリー[ああちぇりい, aacherii] (n) กีฬายิงธนู(สากล) , See also: S. 洋弓,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] Thai: ฝนตกที่ตกแรงชั่วครู่แล้วหยุดตก English: a (sudden) shower
北アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] Thai: อเมริกาเหนือ English: North America

German-Thai: Longdo Dictionary
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ
Staaten(n) |pl.|, See also: der Staat
paarคู่ (สองสิ่ง)
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ , See also: die Heizung
waagerecht(adj) อยู่ในแนวนอน, See also: horizontal
Haarwurzel(n) |die, pl. Haarwurzeln| รากผม
Konzertsaal(n) |der, pl. Konzertsäle| ห้องแสดงคอนเสิร์ต
waagrecht(adj) ที่อยู่ในแนวนอน , ที่ขนานพื้น, See also: S. horizontal, A. senkrecht,
Vereinigte Staaten|pl.| สหรัฐ
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา
Waage(n) |die, nur Sg.| ราศีตุลย์, See also: Sternzeichen
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ
Haarausfall(n) |der, pl. Haarausfälle| อาการผมร่วง
Staatvertrag(n) |der, pl. Staatverträge| สัญญาระหว่างประเทศ, สนธิสัญญา
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ
Nationalstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่มีประชากรเพียงชนชาติเดียว, See also: A. Vielvölkerstaat,
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,
Staatsbürger(n ) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an. , See also: R. die Staatsbürgerin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aalen (der) (n) ปลาไหล
Chaaim (slang ) ขาดความรับผิดชอบ
See also: S. unverantwortlich, unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aas {n}carrion [Add to Longdo]
Aalspieß {m}eel spear [Add to Longdo]
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
Abszisse {f}; x-Koordinate {f}; x-Achse {f} (Waagerechte im Diagramm) [math.]abscissa; x-coordinate; axis of abscissas; x-axis [Add to Longdo]
Agrarstaat {m}agrarian state [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Anleihe {f}; Obligation {f}; Bond {m}; Schuldverschreibung {f} | Anleihen {pl}; Obligationen {pl}; Bonds {pl}; Schuldverschreibungen {pl} | Staatsanleihe {f} | Obligationen mit verzögerter Verzinsungbond; bond issue | bonds | government bond | deferred bonds [Add to Longdo]
Anliegerstaat {m}neighboring state; bordering (border) state; riparian state [Add to Longdo]
Anordnungszeichnung {f}laayout drawing; arrangement drawing [Add to Longdo]
Anrainerstaat {m}ordering state; adjacent state [Add to Longdo]
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture [Add to Longdo]
Auskunft {f} | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}; Vorführungssaal {m} | Ausstellungsräume {pl}showroom | showrooms [Add to Longdo]
Autokonsolidierung von Staatsfinanzenautomatic consolidation of public sector deficits [Add to Longdo]
Ballsaal {m}; Tanzsaal {m}ballroom [Add to Longdo]
Ballsaal {m}ball room; ballroom [Add to Longdo]
Barthaar {n}hair of the beard; whisker [Add to Longdo]
Basar {m}bazaar [Add to Longdo]
Brautpaar {n}; Hochzeitspaar {n}bride and (bride)groom; bridal pair [Add to Longdo]
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple [Add to Longdo]
ein paar Brocken Englischa few scraps of English [Add to Longdo]
Bürger {m}; Staatsbürger {m} | Bürger {pl}; Staatsbürger {pl}citizen | citizens [Add to Longdo]
Bundesstaat {m}federal state [Add to Longdo]
mit jmd. im Clinch liegen; sich in den Haaren liegento be at loggerheads with sb. [Add to Longdo]
Damenfriseur {m}; Haarschneider {m}hairdresser [Add to Longdo]
Datenpaar im Wechselformatalternating data pair [Add to Longdo]
Dutt {m}; Haarknoten {m}; Knoten {m}; Kauz {m} | einen Dutt tragenbun | to wear one's hair in a bun [Add to Longdo]
Ehepaar {n}married couple [Add to Longdo]
Eigenstaatlichkeit {f}statehood [Add to Longdo]
Einheitsstaat {m}centralized state [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue [Add to Longdo]
Enthaarung {f} | Enthaarungen {pl}depilation | depilations [Add to Longdo]
Enthaarungsmittel {n}; Haarentferner {m} | Enthaarungsmittel {pl}depilatory | depilatories [Add to Longdo]
Fähnrich {m} zur See; Maat {m}; Marineunteroffizier {m} [mil.]petty officer [Add to Longdo]
Federwaage {f}spring balance [Add to Longdo]
Fenstersprosse {f} (waagerecht)transom [Add to Longdo]
Festkommaarithmetik {f} [math.]fixed-point arithmetic [Add to Longdo]
Fiskus {m}; Staatskasse {f}; Kasse {f}exchequer [Add to Longdo]
Fließkommaarithmetik {f} [math.]floating-point arithmetic [Add to Longdo]
Flussanliegerstaaten {pl}riparian state; riparian countries [Add to Longdo]
Föhn {m}; Fön {m} [alt]; Haartrockner {m}hair dryer; dryer; drier [Add to Longdo]
Frauenhaar {n}maidenhair [Add to Longdo]
Fruchteinwaage {f}net weight of fruit [Add to Longdo]
Gemeindesaal {m} | Gemeindesäle {pl}vestry | vestries [Add to Longdo]
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)Commonwealth of Independent States (CIS) [Add to Longdo]
Gemeinwesen {n}; Staat {m}polity [Add to Longdo]
Gemeinwesen {n}; Nationengemeinschaft {f}; Staatenbund {m}commonwealth [Add to Longdo]
Generalstaatsanwalt {m}district attorney [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]
ああいう風に[ああいうふうに, aaiufuuni] (exp) (uk) in that way; like that [Add to Longdo]
ああいった[, aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ああした[, aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
ああだこうだ[, aadakouda] (exp) this, that and the other; this and that [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
あらまあ[, aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[, ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly [Add to Longdo]
いないいないばあ[, inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
おぎゃあ[, ogyaa] (n) cry (of baby); mewl (of kitten) [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お母さん(P);御母さん[おかあさん, okaasan] (n) (hon) (See 母さん) mother; (P) [Add to Longdo]
お母ちゃん[おかあちゃん, okaachan] (n) (fam) (See 母ちゃん) mum; mom [Add to Longdo]
お母様;御母様;お母さま[おかあさま, okaasama] (n) (hon) mother [Add to Longdo]
かあ[, kaa] (n) cawing (of a crow) [Add to Longdo]
かあかあ[, kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
きゃあ[, kyaa] (int) Eek!; Yipe! [Add to Longdo]
ぎゃあぎゃあ[, gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal [Add to Longdo]
けた上げ数;桁上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機;桁上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この場合[このばあい, konobaai] (exp) in this case [Add to Longdo]
さあ[, saa] (conj,int) come; come now; (P) [Add to Longdo]
さあさあ[, saasaa] (int) come; come now [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P) [Add to Longdo]
ざあっ;ザーッ[, zaatsu ; za-tsu] (adv,n) (on-mim) (See ザーザー) sound of water [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しゃあしゃあ[, shaashaa] (adv,n,vs) shamelessly [Add to Longdo]
しゃあない[, shaanai] (exp) (osb [Add to Longdo]
しょうがないなあ;しょうがないなぁ[, shouganainaa ; shouganainaa] (exp) if you insist (on it) [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七号电池[qī hào diàn chí, ㄑㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (PRC) [Add to Longdo]
三原县[Sān yuán xiàn, ㄙㄢ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanyuan county in Shaanxi [Add to Longdo]
三号电池[sān hào diàn chí, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] C size battery (PRC); AA battery (Taiwan) [Add to Longdo]
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army Air Force (PLAAF) [Add to Longdo]
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC) [Add to Longdo]
中国游艺机游乐园协会[Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˊ ㄧˋ ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Association of Amusement Parks and Attractions (CAAPA) [Add to Longdo]
丹凤[Dān fèng, ㄉㄢ ㄈㄥˋ, / ] (N) Danfeng (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
乾县[Qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qian county in Shaanxi [Add to Longdo]
乾陵[Qián líng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ, ] Qianling at Xianyang 咸陽市|咸阳市 in Shaanxi, burial site of third Tang emperor 高宗 and empress Wuzetian 武則天|武则天 [Add to Longdo]
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, / ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五号电池[wǔ hào diàn chí, ˇ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AA battery (PRC) [Add to Longdo]
亚伦[Yà lún, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Aaron (name) [Add to Longdo]
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, / ] Aachen (city in Germany) [Add to Longdo]
以撒[Yǐ sǎ, ㄧˇ ㄙㄚˇ, ] Isaac (son of Abraham) [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
佛坪[Fó píng, ㄈㄛˊ ㄆㄧㄥˊ, ] (N) Foping (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
佳县[Jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jia county in Shaanxi [Add to Longdo]
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, / ] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you! [Add to Longdo]
勉县[Miǎn xiàn, ㄇㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Mian county in Shaanxi [Add to Longdo]
千阳[Qiān yáng, ㄑㄧㄢ ㄧㄤˊ, / ] (N) Qianyang (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
南郑[Nán zhèng, ㄋㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] (N) Nanzheng (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
叉烧包[chā shāo bāo, ㄔㄚ ㄕㄠ ㄅㄠ, / ] roast pork bun; cha siu baau [Add to Longdo]
合阳[Hé yáng, ㄏㄜˊ ㄧㄤˊ, / ] (N) Heyang (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
吴堡[Wú bǔ, ˊ ㄅㄨˇ, / ] (N) Wubu (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
吴旗[Wú qí, ˊ ㄑㄧˊ, / ] (N) Wuqi (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
周至[Zhōu zhì, ㄓㄡ ㄓˋ, ] (N) Zhouzhi (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
咸阳地区[Xián yáng dì qū, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄤˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Xianyang district (district in Shaanxi) [Add to Longdo]
哈跟达斯[hā gēn dá sī, ㄏㄚ ㄍㄣ ㄉㄚˊ ㄙ, / ] Haagen-Dasz (ice cream) [Add to Longdo]
商南[Shāng nán, ㄕㄤ ㄋㄢˊ, ] (N) Shangnan (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
商场[shāng chǎng, ㄕㄤ ㄔㄤˇ, / ] market; bazaar [Add to Longdo]
商州[Shāng zhōu, ㄕㄤ ㄓㄡ, ] (N) Shangzhou (city in Shaanxi) [Add to Longdo]
四号电池[sī hào diàn chí, ㄙ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (Taiwan) [Add to Longdo]
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, ] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena [Add to Longdo]
土豚[tǔ tún, ㄊㄨˇ ㄊㄨㄣˊ, ] aardvark [Add to Longdo]
土猪[tǔ zhū, ㄊㄨˇ ㄓㄨ, / ] aardvark [Add to Longdo]
城固[Chéng gù, ㄔㄥˊ ㄍㄨˋ, ] (N) Chenggu (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
大安区[Dà ān qū, ㄉㄚˋ ㄢ ㄑㄩ, / ] (N) Taan (area in Taiwan) [Add to Longdo]
大安乡[Dà ān xiāng, ㄉㄚˋ ㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Taan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
大荔[Dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] (N) Dali (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
太白[Tài bái, ㄊㄞˋ ㄅㄞˊ, ] (N) Taibai (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
子洲[Zǐ zhōu, ㄗˇ ㄓㄡ, ] (N) Zizhou (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
子长[Zǐ cháng, ㄗˇ ㄔㄤˊ, / ] (N) Zichang (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
安塞[Ān sāi, ㄢ ㄙㄞ, ] (N) Ansai (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
安康地区[Ān kāng dì qū, ㄢ ㄎㄤ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Ankang district (district in Shaanxi) [Add to Longdo]
定边[Dìng biān, ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄢ, / ] (N) Dingbian (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
宜君[Yí jūn, ㄧˊ ㄐㄩㄣ, ] (N) Yijun (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
宜川[Yí chuān, ㄧˊ ㄔㄨㄢ, ] (N) Yichuan (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
富平[Fù píng, ㄈㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] (N) Fuping (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
富县[Fù xiàn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fu county in Shaanxi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
メディアアクセス制御[メディアアクセスせいぎょ, medeiaakusesu seigyo] Media Access Control, MAC [Add to Longdo]
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account [Add to Longdo]
リップルけた上げ[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry [Add to Longdo]
下位けたあふれ[かいけたあふれ, kaiketaafure] underflow [Add to Longdo]
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
桁あふれ[けたあふれ, ketaafure] overflow [Add to Longdo]
桁上げ[けたあげ, ketaage] carry [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
桁上り[けたあがり, ketaagari] carry [Add to Longdo]
高速けた上げ[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry [Add to Longdo]
高速ネットワーク[こうそくねっとわあく, kousokunettowaaku] high speed network [Add to Longdo]
高帯域ネットワーク[こうたいきねっとわあく, koutaikinettowaaku] wide area network, WAN [Add to Longdo]
自動航空管制[じどうこうくうかんせい, jidoukoukuukansei] AATC, Automatic Air Traffic Control [Add to Longdo]
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]
全けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
全桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
致命的エラー[ちめいてきえらあ, chimeitekieraa] fatal error [Add to Longdo]
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry [Add to Longdo]
利用者誤り指示未完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り要求未完了[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]
セクタアンテナ[せくたあんてな, sekutaantena] sectored antenna [Add to Longdo]
アーネット[あーねっと, a-netto] AARnet [Add to Longdo]
バーン[ばーん, ba-n] BAAN [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
一言二言[ひとことふたこと, hitokotofutakoto] ein_paar_Worte [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]
[ぐう, guu] (EHE)PAAR; PUPPE; ZUFALL [Add to Longdo]
元首[げんしゅ, genshu] Staatsoberhaupt [Add to Longdo]
先約がある[せにゃくがある, senyakugaaru] schon_verabredet_sein [Add to Longdo]
公営[こうえい, kouei] staatlicher_Betrieb, staatliche_Verwaltung, oeffentlicher_Betrieb, oeffentliche_Verwaltung [Add to Longdo]
列国[れっこく, rekkoku] Maechte, Staaten [Add to Longdo]
半官半民[はんかんはんみん, hankanhanmin] halbstaatlich [Add to Longdo]
[ふた, futa] -ein_Paar, -beide [Add to Longdo]
呉越[ごえつ, goetsu] Go-Etsu, (2 rivalisierende Staaten im alten China) [Add to Longdo]
国債[こくさい, kokusai] Staatsschulden, Staatsanleihe [Add to Longdo]
国務[こくむ, kokumu] Staatsdienst, Staatsgeschaefte [Add to Longdo]
国務長官[こくむちょうかん, kokumuchoukan] Staatssekretaer [Add to Longdo]
国家[こっか, kokka] Staat, Nation [Add to Longdo]
国庫[こっこ, kokko] Staatskasse, Fiskus [Add to Longdo]
国有[こくゆう, kokuyuu] staatlich, Staats- [Add to Longdo]
国璽[こくじ, kokuji] (grosses) Staatssiegel [Add to Longdo]
国立[こくりつ, kokuritsu] staatlich, Staats-, National- [Add to Longdo]
国籍[こくせき, kokuseki] Staatsangehoerigkeit, Nationalitaet [Add to Longdo]
国鉄[こくてつ, kokutetsu] Staatsbahn [Add to Longdo]
国電[こくでん, kokuden] die_elektrische_Staatsbahn [Add to Longdo]
[どう, dou] TEMPEL, HALLE, SAAL [Add to Longdo]
場合[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]
夫婦[ふうふ, fuufu] Mann_und_Frau, Ehepaar [Add to Longdo]
奉公[ほうこう, houkou] -Lehre, -Dienst, Staatsdienst [Add to Longdo]
[つい, tsui] ein_Paar [Add to Longdo]
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
手術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]
把握[はあく, haaku] ergreifen, erfassen, begreifen [Add to Longdo]
拍子木[ひょうしぎ, hyoushigi] Paar_von_Schlaghoelzern [Add to Longdo]
散髪[さんぱつ, sanpatsu] das_Haarschneiden [Add to Longdo]
枢密[すうみつ, suumitsu] Staatsgeheimnis [Add to Longdo]
棚上げ[たなあげ, tanaage] beiseitelegen, zurueckstellen [Add to Longdo]
検事[けんじ, kenji] Staatsanwalt [Add to Longdo]
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] glueckliches_Ehepaar [Add to Longdo]
[け, ke] Haar, Feder, Wolle, Fell [Add to Longdo]
毛虫[けむし, kemushi] (behaarte) Raupe [Add to Longdo]
洗髪[せんぱつ, senpatsu] das_Haarwaschen [Add to Longdo]
為政者[いせいしゃ, iseisha] Staatsmann [Add to Longdo]
理髪[りはつ, rihatsu] das_Haarschneiden [Add to Longdo]
白髪[はくはつ, hakuhatsu] weisses_Haar, graues_Haar [Add to Longdo]
白髪[はくはつ, hakuhatsu] weisses_Haar, graues_Haar [Add to Longdo]
皿洗い[さらあらい, saraarai] das_Tellerwaschen [Add to Longdo]
福祉国家[ふくしこっか, fukushikokka] Wohlfahrtsstaat [Add to Longdo]
[たね, tane] Samen, Saat, Gegenstand [Add to Longdo]
種子[しゅし, shushi] Samen, Saat [Add to Longdo]
穴あけ器[あなあけき, anaakeki] Locher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top