ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attuned

AH0 T UW1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attuned-, *attuned*, attun, attune
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล The Corporation (2003)
You become more attuned to each other's needs And more sensitive to- lynette!เธอจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของอีกคนได้ และละเอียดอ่อนกัน-- Bargaining (2009)
I became attuned to the kind of questions that Hayden was asking.ผมรู้สึกสบาย ๆ กับคำถาม ที่เฮย์เดนถามผม The Perfect Mark (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attunedThat attuned actually got full marks on English.

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTUNED AH0 T UW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attuned (v) ˈətjˈuːnd (@1 t y uu1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
敏感[びんかん, binkan] (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attune \At*tune"\, v. t. [imp. & p. p. {Attuned}; p. pr. & vb.
   n. {Attuning}.] [Pref. ad- + tune.]
   [1913 Webster]
   1. To tune or put in tune; to make melodious; to adjust, as
    one sound or musical instrument to another; as, to attune
    the voice to a harp.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange fitly; to make accordant.
    [1913 Webster]
 
       Wake to energy each social aim,
       Attuned spontaneous to the will of Jove. --Beattie.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top