ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atl

   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atl-, *atl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atlas[N] กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
atlas[N] หนังสือแผนที่, See also: สมุดแผนที่, Syn. book of maps
Atlantic[ADJ] เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก
Atlantic[N] มหาสมุทรแอตแลนติก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atlantean(แอทแลน'เทียน) adj. เกี่ยวกับเทพเจ้า Atlas หรือเกาะ Atlantis
atlantic(แอทแลน'ทิค) adj. เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก. -n. มหาสมุทรแอตแลนติก
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
catlinn. มีดผ่าตัดที่มีสองคม
fatling(แฟท' ลิง) n. ลูกสัตว์ที่เลี้ยงให้อ้วน (สำหรับฆ่ากิน)
fatly(แฟท'ลี) adv. อุ้ยอ้าย,เหมือนคนอ้วน,มีน้ำมันมาก
featly(ฟีท'ลี) adv. อย่างชำนาญ,อย่างแคล่วคล่อง, See also: featliness n., Syn. skillfully
transatlantic(แทรนซัทแลน'ทิค) adj. ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก,อยู่เลยมหาสมุทรแอตแลนติก

English-Thai: Nontri Dictionary
Atlantic(n) มหาสมุทรแอตแลนติก
atlas(n) สมุดแผนที่
transatlantic(adj) ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atlantesแอตแลนทีส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Atlantic suiteชุดแอตแลนติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
atlantoaxial-ระหว่างกระดูกคอชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atlas๑. กระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง๒. หนังสือภาพ (การแพทย์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atlantic Coat (N.S.)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย) [TU Subject Heading]
Atlantisแอตแลนติส [TU Subject Heading]
Atlanto-Axial Jointข้อต่อแอตแลนโต-แอกเซียล [การแพทย์]
Atlanto-Occipital Jointข้อต่อแอตแลนโต-ออกซิปิตัล, ข้อแอตแลนโต-ออกซิปิตัล [การแพทย์]
Atlasหนังสือแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Atlasหนังสือแผนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Atlasกระดูกแป้นคอ, กระดูกแอตลัส, กระดูกแอตลาส, กระดูกสันหลังระดับคอชิ้นที่ 1, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 1, กระดูกคออันแรก [การแพทย์]
Atlasesหนังสือภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atlanticist (n) ผู้นิยมแนวคิดที่สนับสนุนการให้ความร่วมมือกันในทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และการทหาร ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ
See also: R. Atlanticism

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't be back. I've requested the Atlanta run.ฉันจะไม่กลับมา ฉันขอบินต่อไปแอตแลนต้าแล้ว Airplane! (1980)
Doctors at the CDC in Atlanta reject that theory calling it preposterous beyond belief.'แพทย์ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแอตแลนต้า ปฏิเสธทฤษฎีนี้' 'และพูดว่า พิศดารเกินที่จะเชื่อ' Night of the Living Dead (1990)
It really wasn't that bad, excepting that I missed Jimmy... who was doing his time in Atlanta.มันก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่ แต่ซวยที่จิมมี่ ไปซังเตอยู่แอตแลนต้าคนเดียว Goodfellas (1990)
I had to pick up some new Pittsburgh stuff for Lois... to fly down to some customers I had near Atlanta.ต้องไปรับของล็อตใหม่ ที่พิตต์สเบิร์กให้ลูอิส และบินไปหาลูกค้า ที่แอ็ตแลนต้า Goodfellas (1990)
My plan was to start the dinner early... so Karen and I could unload the guns Jimmy didn't want... then get the package for Lois... to take to Atlanta for her trip later that night.ตั้งใจว่าจะกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น แล้วผมกับคาเรนจะได้ มีเวลาเอาปืนที่จิมมี่ไม่ซื้อไปเก็บ จากนั้นไปเอาของให้ลูอิส Goodfellas (1990)
I'm meeting someone at the Atlantic Bar.ฉันต้องไปพบใครบางคน ที่บาร์แอทแลนติค Basic Instinct (1992)
No one's ever heard of it... and then I looked up Gelandensprung in my atlas and it wasn't there.และฉันลองค้นดูเมืองกีลาเดนสปรังค์ก็ไม่พบด้วย Junior (1994)
The Atlantic Ocean.บ่อที่ใหญ่ที่สุด พระเจ้า มหาสมุทรแอตแลนติก James and the Giant Peach (1996)
It ain't too long till he hits one, spills the oil... and kills all the sea life in the North Atlantic.แล้วเพื่อนผมก็ต้องตกงาน Good Will Hunting (1997)
Meanwhile, he's starvin', 'cause every time he tries to get a bite to eat, the only blue plate special they're servin'... is North Atlantic scrod with Quaker State.ถ้าเขาหิวก็มีคนเอาอาหารจานพิเศษ มาเสิร์ฟนั่นก็คือปลาตายในแอตแลนติค กับบริษัทแควกเกอร์สเตท Good Will Hunting (1997)
I have to go back to Atlanta.ผมต้องกลับไปแอตแลนต้า The Jackal (1997)
He's with us live via satellite, from the research ship Keldysh... in the North Atlantic.สดๆ ผ่านดาวเทียมจากเรือวิจัยเคลดิช ที่แอตแลนติกเหนือ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atlI paid 2,000 yen for this atlas.
atlIf it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowing the ropes of flying, he could never have succeeded in hopping the Atlantic.
atlWe flew the Atlantic in a few hours.
atlYoung Martin spent a fairly quiet childhood in Atlanta, Georgia.
atlCan I get a connecting flight to Atlanta?
atlThank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.
atlWe flew across the Atlantic.
atlThe canal connects the Atlantic with the Pacific.
atlThe Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.
atlThe Atlantic Ocean separated America from Europe.
atlOpen your atlas of Japan to page 3.
atlThey crossed the Atlantic Ocean.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอตแลนติก[N] Atlantic, Syn. มหาสมุทรแอตแลนติก, Example: เมื่อห้าร้อยปีที่แล้ว ศูนย์กลางทางด้านการค้าโลกได้ย้ายจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติก, Thai definition: ชื่อมหาสมุทรอยู่ระหว่างทวีปเอมริกา และยุโรป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
กระดูกแป้นคอ[n. exp.] (kradūk paen khø) EN: atlas   FR: atlas [m] ; première vertèbre du cou [f]
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[n. exp.] (krasūay awakāt Aētlaēntis) EN: Shuttle Orbiter Atlantis   
มหาสมุทรแอตแลนติก[n. prop.] (Mahāsamut Aētlaēntik) EN: Atlantic Ocean   FR: océan Atlantique [m] ; Atlantique [m]
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously   FR: solennellement ; cérémonieusement
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly   FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
หนังสือแผนที่โลก[n. exp.] (nangseū phaēnthī lōk) FR: atlas du monde [m]
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; desire eagerly ; want greatly ; long for ; lust; have sexual desire   FR: être en manque ; être en chaleur

CMU English Pronouncing Dictionary
ATLA    AE1 T L AH0
ATLAN    AE1 T L AH0 N
ATLEY    AE1 T L IY0
ATLAS    AE1 T L AH0 S
ATLER    AE1 T L ER0
ATLASES    AE1 T L AH0 S IH0 Z
ATLAS'S    AE1 T L AH0 S IH0 Z
ATLANTA    AE0 T L AE1 N T AH0
ATLANTIS    AE0 T L AE1 N IH0 S
ATLANTIS    AE0 T L AE1 N T IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atlas    (n) ˈætləs (a1 t l @ s)
Atlanta    (n) ˈætlˈæntə (a1 t l a1 n t @)
atlases    (n) ˈætləsɪz (a1 t l @ s i z)
Atlantic    (n) ˈətlˈæntɪk (@1 t l a1 n t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大西洋[Dà xī yáng, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] Atlantic Ocean, #17,542 [Add to Longdo]
亚特兰大[Yà tè lán dà, ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ, / ] Atlanta, #22,849 [Add to Longdo]
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, ] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa, #203,769 [Add to Longdo]
大地图[dà dì tú, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] atlas [Add to Longdo]
大西国[Dà xī guó, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄛˊ, 西 / 西] Atlantis [Add to Longdo]
大西洋中脊[Dà xī yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]
大西洋洋中脊[Dà xī yáng yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atlas {m}; Atlant {m} | Atlanten {pl}atlas | atlases [Add to Longdo]
atlantischatlantic [Add to Longdo]
Atlantischer OzeanAtlantic Ocean [Add to Longdo]
Atlantisralle {f} [ornith.]Inaccessible Island Rail [Add to Longdo]
Atlasgrünspecht {m} [ornith.]Levaillant's Green Woodpecker [Add to Longdo]
Atlaspipra [ornith.]Jet [Add to Longdo]
Atlasgrasmücke {f} [ornith.]Tristram's Warbler [Add to Longdo]
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin [Add to Longdo]
Atlantischer Flugfisch; Meerschwalbe {f} [zool.]Flying fish [Add to Longdo]
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer [Add to Longdo]
Atlantischer Wrackbarsch [zool.]Wreckfish; Stone Bass [Add to Longdo]
Atlantischer Delfin {m}; Kamerun-Delfin {m}; Kamerun-Flussdelfin {m} [zool.]Atlantic humpback dolphin; Atlantic humpbacked dolphin; Cameroon dolphin (Sousa teuszii) [Add to Longdo]
Atlantischer Fleckendelfin {m}; Atlantischer gefleckter Delfin {m}; Zügeldelfin {m} [zool.]spotted dolphin; Atlantic spotted dolphin; Gulf Stream spotted dolphin; spotter; spotted porpoise; bridled dolphin; long-snouted dolphin (Stenella frontalis) [Add to Longdo]
Atlantischer Weissseitendelfin {m}; Nordischer Delfin {m}; Springer [zool.]Atlantic white-sided dolphin; jumper; springer; lag; North Atlantic dolphin (Lagenorhynchus acutus) [Add to Longdo]
Atlantik {m}Atlantic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
いと[, ito] (adv) greatly; really [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
図録[ずろく, zuroku] atlas [Add to Longdo]
地図帳[ちずちょう, chizuchou] atlas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ATL
     Activex Template Library (MS, ActiceX, MSVC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ATL
     Adaptive Threshold Learning (neural nets)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top