Search result for

atl

(114 entries)
(0.2297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atl-, *atl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atlas[N] กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
atlas[N] หนังสือแผนที่, See also: สมุดแผนที่, Syn. book of maps
Atlantic[ADJ] เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก
Atlantic[N] มหาสมุทรแอตแลนติก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atlantean(แอทแลน'เทียน) adj. เกี่ยวกับเทพเจ้า Atlas หรือเกาะ Atlantis
atlantic(แอทแลน'ทิค) adj. เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก. -n. มหาสมุทรแอตแลนติก
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
catlinn. มีดผ่าตัดที่มีสองคม
fatling(แฟท' ลิง) n. ลูกสัตว์ที่เลี้ยงให้อ้วน (สำหรับฆ่ากิน)
fatly(แฟท'ลี) adv. อุ้ยอ้าย,เหมือนคนอ้วน,มีน้ำมันมาก
featly(ฟีท'ลี) adv. อย่างชำนาญ,อย่างแคล่วคล่อง, See also: featliness n., Syn. skillfully
transatlantic(แทรนซัทแลน'ทิค) adj. ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก,อยู่เลยมหาสมุทรแอตแลนติก

English-Thai: Nontri Dictionary
Atlantic(n) มหาสมุทรแอตแลนติก
atlas(n) สมุดแผนที่
transatlantic(adj) ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atlantesแอตแลนทีส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Atlantic suiteชุดแอตแลนติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
atlantoaxial-ระหว่างกระดูกคอชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atlas๑. กระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง๒. หนังสือภาพ (การแพทย์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atlantic Coat (N.S.)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย) [TU Subject Heading]
Atlantisแอตแลนติส [TU Subject Heading]
Atlanto-Axial Jointข้อต่อแอตแลนโต-แอกเซียล [การแพทย์]
Atlanto-Occipital Jointข้อต่อแอตแลนโต-ออกซิปิตัล, ข้อแอตแลนโต-ออกซิปิตัล [การแพทย์]
Atlasหนังสือแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Atlasหนังสือแผนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Atlasกระดูกแป้นคอ, กระดูกแอตลัส, กระดูกแอตลาส, กระดูกสันหลังระดับคอชิ้นที่ 1, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 1, กระดูกคออันแรก [การแพทย์]
Atlasesหนังสือภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atlanticist (n) ผู้นิยมแนวคิดที่สนับสนุนการให้ความร่วมมือกันในทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และการทหาร ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ
See also: R. Atlanticism

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We went around Florida and up the Atlantic seaboard.เราแล่นไปรอบฟลอริด้า และขึ้นเหนือไปชายฝั่งแอตแลนติก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Pacific? No, actually, Atlantic.แหล่งฉลามชุมแถวคิวบา Jumper (2008)
- On the mound for Atlanta-- บนเนินดินแห่งสงครามแอดแลนต้า Nights in Rodanthe (2008)
Atleast there's Thanksgiving.อย่างน้อยก็ยังมีวันขอบคุณพระเจ้า Pathology (2008)
North Atlantic, 07:13 AMแอตแลนติกเหนือ 07: 13 น. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
US Fleet 2, North AtlanticUS Fleet 2, แอตแลนติกเหนือ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He was killed when he wrecked his car on the way home from Atlantic City.เขาตายในคาซากรถของเขา ตอนที่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Then, two years ago, he walks into a bank in Atlanta and produces a $500,000 letter of credit and a business card from Formavale.จู่ๆ 2 ปีก่อน เขาก็เดินเข้าไปในธนาคารที่แอตแลนต้า ขอขึ้นเงิน 500,000 เหรียญ แลกกับกิจการของ "ฟอร์มาเวล" Duplicity (2009)
And then add the fact that Ronnie Partiz has been living for the last six months in a $10,000-a-day penthouse suite at the Atlantis Hotel in the Bahamas.หลังจากนั้น รอนนี่ พาร์ทิซ ใช้เวลาตลอด 6 เดือนหลัง พักห้องสูทราคา 10,000 เหรียญต่อคืน ที่โรงแรมแอตแลนติสในบาฮาม่าส์ Duplicity (2009)
You're not by any chance the Jackson Curtis who wrote Farewell Atlantis, are you?คุณคงไม่ใช่ แจ็คสัน เคอร์ติส ที่เขียนหนังสือ "ลาก่อนแอตแลนติส"? นั่นแหละ เขาล่ะ 2012 (2009)
He ran the Atlantis shuttle program.เขาอยู่ในโครงการกระสวยอวกาศแอตแลนติส 2012 (2009)
Wrote a book, Farewell Atlantis.เขาเขียนหนังสือ ชื่อ "ลาก่อน... แอตแลนทิส" คุณว่ามันมีโอกาสแค่ไหน ในการที่ 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atlI paid 2,000 yen for this atlas.
atlIf it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowing the ropes of flying, he could never have succeeded in hopping the Atlantic.
atlWe flew the Atlantic in a few hours.
atlYoung Martin spent a fairly quiet childhood in Atlanta, Georgia.
atlCan I get a connecting flight to Atlanta?
atlThank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.
atlWe flew across the Atlantic.
atlThe canal connects the Atlantic with the Pacific.
atlThe Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.
atlThe Atlantic Ocean separated America from Europe.
atlOpen your atlas of Japan to page 3.
atlThey crossed the Atlantic Ocean.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอตแลนติก[N] Atlantic, Syn. มหาสมุทรแอตแลนติก, Example: เมื่อห้าร้อยปีที่แล้ว ศูนย์กลางทางด้านการค้าโลกได้ย้ายจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติก, Thai definition: ชื่อมหาสมุทรอยู่ระหว่างทวีปเอมริกา และยุโรป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
กระดูกแป้นคอ[n. exp.] (kradūk paen khø) EN: atlas   FR: atlas [m] ; première vertèbre du cou [f]
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[n. exp.] (krasūay awakāt Aētlaēntis) EN: Shuttle Orbiter Atlantis   
มหาสมุทรแอตแลนติก[n. prop.] (Mahāsamut Aētlaēntik) EN: Atlantic Ocean   FR: océan Atlantique [m] ; Atlantique [m]
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously   FR: solennellement ; cérémonieusement
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly   FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
หนังสือแผนที่โลก[n. exp.] (nangseū phaēnthī lōk) FR: atlas du monde [m]
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; desire eagerly ; want greatly ; long for ; lust; have sexual desire   FR: être en manque ; être en chaleur

CMU English Pronouncing Dictionary
ATLA    AE1 T L AH0
ATLER    AE1 T L ER0
ATLAS    AE1 T L AH0 S
ATLEY    AE1 T L IY0
ATLANTA    AH0 T L AE1 N T AH0
ATLANTA    AH0 T L AE1 N AH0
ATLAS'S    AE1 T L AH0 S AH0 Z
ATLASES    AE0 T L EY1 S AH0 Z
ATLANTA    AE0 T L AE1 N T AH0
ATLANTA    AE0 T L AE1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atlas    (n) (a1 t l @ s)
Atlanta    (n) (a1 t l a1 n t @)
atlases    (n) (a1 t l @ s i z)
Atlantic    (n) (@1 t l a1 n t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atlas {m}; Atlant {m} | Atlanten {pl}atlas | atlases [Add to Longdo]
atlantischatlantic [Add to Longdo]
Atlantisralle {f} [ornith.]Inaccessible Island Rail [Add to Longdo]
Atlasgrünspecht {m} [ornith.]Levaillant's Green Woodpecker [Add to Longdo]
Atlaspipra [ornith.]Jet [Add to Longdo]
Atlasgrasmücke {f} [ornith.]Tristram's Warbler [Add to Longdo]
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin [Add to Longdo]
Atlantischer Flugfisch; Meerschwalbe {f} [zool.]Flying fish [Add to Longdo]
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer [Add to Longdo]
Atlantischer Wrackbarsch [zool.]Wreckfish; Stone Bass [Add to Longdo]
Atlantischer Delfin {m}; Kamerun-Delfin {m}; Kamerun-Flussdelfin {m} [zool.]Atlantic humpback dolphin; Atlantic humpbacked dolphin; Cameroon dolphin (Sousa teuszii) [Add to Longdo]
Atlantischer Fleckendelfin {m}; Atlantischer gefleckter Delfin {m}; Zügeldelfin {m} [zool.]spotted dolphin; Atlantic spotted dolphin; Gulf Stream spotted dolphin; spotter; spotted porpoise; bridled dolphin; long-snouted dolphin (Stenella frontalis) [Add to Longdo]
Atlantischer Weissseitendelfin {m}; Nordischer Delfin {m}; Springer [zool.]Atlantic white-sided dolphin; jumper; springer; lag; North Atlantic dolphin (Lagenorhynchus acutus) [Add to Longdo]
Atlantik {m}Atlantic [Add to Longdo]
Atlantischer OzeanAtlantic Ocean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
いと[, ito] (adv) greatly; really [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚特兰大[Yà tè lán dà, ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ, / ] Atlanta [Add to Longdo]
大地图[dà dì tú, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] atlas [Add to Longdo]
大西国[Dà xī guó, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄛˊ, 西 / 西] Atlantis [Add to Longdo]
大西洋[Dà xī yáng, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] Atlantic Ocean [Add to Longdo]
大西洋中脊[Dà xī yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]
大西洋洋中脊[Dà xī yáng yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, ] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
図録[ずろく, zuroku] atlas [Add to Longdo]
地図帳[ちずちょう, chizuchou] atlas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATL
     Activex Template Library (MS, ActiceX, MSVC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATL
     Adaptive Threshold Learning (neural nets)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top