ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appears

AH0 P IH1 R Z   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appears-, *appears*, appear
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
I don't know many... It appears I need one card.แค่ดูเหมือนว่ามันฉันจำคือต้องใช้ บัตร Help! (1965)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น The Thing (1982)
And it appears that our Michael has just been knighted.เห็นได้ชัดว่าไมเคิลของเรา เพิ่งจะได้แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน Basic Instinct (1992)
It appears that Hindley mortgaged the property to cover his gambling debts.ดูเหมือนว่า ฮินด์ลีย์จะจำนอง ที่ดินเพื่อ ไปจ่ายปัญหาหนี้พนัน Wuthering Heights (1992)
Old Saint Nick appears to be traveling at supersonic speed.ซานต้าได้เดินทาง/Nมาด้วยความเร็วซุปเปอร์โซนิค The Nightmare Before Christmas (1993)
Certainly appears so.ปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้น Pulp Fiction (1994)
Especially after I showed her pictures of Miss Palminteri... who appears to be wearing... even more of your destroyed articles.หลังจากที่ผมให้เธอดูรูปของ น.ส.พาล์มินเทอรี่ ผู้ที่ใส่เครื่องประดับมากมาย ยิ่งกว่าที่ถูกทำลายซะอีก In the Mouth of Madness (1994)
This guy has got what appears to be a double tap-entry wound to the sternum.ทางนี้ หมอนี่เจอเข้าทางนี้ Heat (1995)
Okay, second present. It appears to be--โอเค กล่องที่สอง กำลังเปิด-- Toy Story (1995)
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appearsA tiger appears near here.
appearsBetween E->J translations and J->E, it appears that more people want English-Japanese translations.
appearsEmmet's theory appears repeatedly in these papers.
appearsEveryone in the city appears to be constantly on the go.
appearsEverything appears to be going well.
appearsHe appears a rich man.
appearsHe appears brave but it's just an act.
appearsHe appears sly on the surface.
appearsHe appears to be strong and healthy.
appearsHe appears to have been a great sportsman.
appearsHe appears to know Ann.
appearsHe is poor, it appears.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ความว่า[v. exp.] (dāikhwām wā) EN: understand that ; gather ; it appears   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEARS AH0 P IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appears (v) ˈəpˈɪəʳz (@1 p i@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóu, ㄏㄡˊ, / ] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit, #9,728 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
どうやら[, douyara] (adv) it seems like; it appears that; somehow or other; (P) [Add to Longdo]
どこからともなく[, dokokaratomonaku] (exp) suddenly (appears) out of nowhere [Add to Longdo]
どこへともなく[, dokohetomonaku] (exp) suddenly disappears somewhere [Add to Longdo]
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one [Add to Longdo]
噂通り[うわさどおり, uwasadoori] (n) rumor that appears to be quite true (rumour) [Add to Longdo]
現人神;荒人神[あらひとがみ, arahitogami] (n) (1) living god (term for the emperor); (2) miracle-working god (who appears as the occasion demands) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top