Search result for

antico

(50 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antico-, *antico*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticoagulant[N] ยาหรือสารซึ่งต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticoagulant(แอนทีโคแอก' กิวเลินทฺ) adj.,n. ซึ่งต้านการจับเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือด, สารหรือยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว., Syn. anticoagulative
anticommute(แอนทีคะมิวท') vt. ต่อต้านง่าย
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anticoagulantสารกันเลือดเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anticollision radarเรดาร์เตือนการชน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticonvulsant; anticonvulsive๑. ยากันชัก, ยาแก้ชัก๒. -กันชัก, -แก้ชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anticonvulsive; anticonvulsant๑. ยากันชัก, ยาแก้ชัก๒. -กันชัก, -แก้ชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Anticoagulant Therapyยาต้านภาวะแข็งตัวของเลือด [การแพทย์]
Anticoagulantsสารกันเลือดเป็นลิ่ม [TU Subject Heading]
Anticoagulantsสิ่งกันเลือดแข็ง; การแข็งตัวของเลือด, สารป้องกัน; สารที่ป้องกันการแข็งตัวของโลหิต; ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด; สารกันเลือดแข็ง; สารที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็ง; ยาพวกที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว; ยากันเลือดแข็ง; สารห้ามการแข็งตัวของเลือด; สารต้านการแข็งตัวของเลือด; ยาต้านการแข็งตัวของเลือด; สารป้องกันการแข็งตัวของโลหิต; ยาละลายการแข็งตัวของเลือด; แอนตีโคแอกูแลนท์; ยากันเลือดแข็งตัวในหลอดเลือด; สารกันเลือดแข็งตัว; ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด; สารกันการแข็งตัว; สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด; สารกันเลือดแข็ง; ยาต่อต้านโลหิตแข็งตัว; สารป้องกันเลือดจับตัวเป็นลิ่ม; ระงับการแข็งของเลือด [การแพทย์]
Anticoagulants, Circulatingสารต้านการแข็งตัวของเลือดในกระแสเลือด [การแพทย์]
Anticoagulants, Coumarinการแข็งตัวของเลือด, สารกันเลือดแข็งพวกคูมาริน, สารคูมาริน [การแพทย์]
Anticoagulants, Oralยาต้านการกลายเป็นลิ่มของเลือดชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Anticoagulationตัวป้องกันเลือดแข็งตัว, สารกันเลือดแข็งตัว [การแพทย์]
Anticodonแอนไตโคดอน, ตัวถอดรหัส [การแพทย์]
Anticonvulsant Actionต้านอาการชัก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anticonvulsantยาคลายกล้ามเนื้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bisexidrine is designed as an anticoagulant.Bisexideinได้ถูกออกแบบมาให้มีผลต่อต้านการแข็งตัวของเลือด Adverse Events (2008)
It doesn't mix well with anticoagulants or anticonvulsives.แต่ยาต้านการแข็งของเลือดกับยากันชัก\ ผสมกันไม่ได้ดีนัก Adverse Events (2008)
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี Birthmarks (2008)
He needs an anticoagulant to stop the seizures.เขาต้องได้รับยาป้องกัน ไม่ให้เลือดตัวจับกันเป็นก้อน The Firefly (2011)
- Exactly one hour into surgery, you will introduce 100ccs of the anticoagulant heparin into his system-- instant hemophilia.- หลังเริ่มผ่าตัด 1 ชั่วโมงพอดี คุณจะฉีดยาต้านการแข็งตัว ของเลือดเฮพาริน 100 ซีซี ให้เขา เลือดออกไม่หยุดทันที Critical (2012)
She's injecting the anticoagulant into Veldt's IV.เธอกำลังฉีดสารต้านการแข็งตัวของเลือด เข้าไปในสายน้ำเกลือของเวลท์ Critical (2012)
- Steroids for the inflammation, anticonvulsants for the seizures, radiation for the chemotherapy.ยากลุ่ม anticonvulsant ไว้สำหรับยับยั้งอาการ กัมมันตภาพรังสีสำหรับการทำคีโมบำบัด Coquilles (2013)
They're anticonvulsants.นี่เป็นยาระงับอาการสั่น Carbon Copy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันสนิม[adj.] (kansanim) EN: rustproof   FR: antirouille ; anticorrosion

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTICO    AA0 N T IY1 K OW0
ANTICOMMUNIST    AE2 N T IY0 K AA1 M Y AH0 N AH0 S T
ANTICORRUPTION    AE2 N T AY2 K ER0 AH1 P SH AH0 N
ANTICORRUPTION    AE2 N T IY2 K ER0 AH1 P SH AH0 N
ANTICOMPETITIVE    AE2 N T IH0 K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anticommunist    (n) (a1 n t i k o1 m y uu n @ s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチコドン[, anchikodon] (n) anticodon [Add to Longdo]
グローリー[, guro-ri-] (n) (See 御来迎) glory (i.e. an anticorona) [Add to Longdo]
ヒルジン[, hirujin] (n) hirudin (anticoagulant polypeptide produced by leeches) [Add to Longdo]
抗けいれん薬;抗痙攣薬[こうけいれんやく, koukeirenyaku] (n) anticonvulsant [Add to Longdo]
抗てんかん薬;抗癲癇薬[こうてんかんやく, koutenkanyaku] (n) anticonvulsant; antiepileptic agent [Add to Longdo]
抗凝固[こうぎょうこ, kougyouko] (adj-na) anticoagulation; anticoagulant [Add to Longdo]
鎮痙[ちんけい, chinkei] (n) (1) spasmolysis; (adj-no) (2) spasmolytic; antispasmodic; anticonvulsive [Add to Longdo]
鎮痙剤[ちんけいざい, chinkeizai] (n) antispasmodic drug; spasmolytic drug; anticonvulsant drug [Add to Longdo]
鎮痙薬[ちんけいやく, chinkeiyaku] (n) antispasmodic drug; spasmolytic drug; anticonvulsant drug [Add to Longdo]
反共[はんきょう, hankyou] (n) anticommunist; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反共宣传[fǎn gòng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] anticommunist propaganda (as a crime) [Add to Longdo]
反密码子[fǎn mì mǎ zi, ㄈㄢˇ ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄗ˙, / ] anticodon [Add to Longdo]
反贪污[fǎn tān wū, ㄈㄢˇ ㄊㄢ , / ] anticorruption [Add to Longdo]
抗凝血剂[kàng níng xuè jì, ㄎㄤˋ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] anticoagulant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  antico
       ancient, antique
       old
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top