Search result for

antic

(151 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antic-, *antic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antic[N] การเล่นตลก, Syn. prank, caper
antic[ADJ] แปลกและน่าขบขัน, Syn. ludicrous
anticline[N] ส่วนหลังลาด
antichrist[N] ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์
anticipant[ADJ] ที่คาดการณ์ไว้, Syn. expecting, anticipating
anticipant[N] ผู้คาดการณ์
anticipate[VT] คาดหวัง, See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย
anticipate[VT] เตรียมป้องกันล่วงหน้า, Syn. prepare for, provide against
anticipate[VT] ทำนาย, See also: พยากรณ์, คาดคะเน, คะเน, คาดการณ์, Syn. foresee, predict, forecast
anticipate[VT] ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า, Syn. precipitate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
anticoagulant(แอนทีโคแอก' กิวเลินทฺ) adj.,n. ซึ่งต้านการจับเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือด, สารหรือยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว., Syn. anticoagulative
anticommute(แอนทีคะมิวท') vt. ต่อต้านง่าย
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
antics(แอน' ทิคซฺ) n. ลักษณะ (พฤติกรรม ที่แปลกหรือพิกล)
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
atlantic(แอทแลน'ทิค) adj. เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก. -n. มหาสมุทรแอตแลนติก

English-Thai: Nontri Dictionary
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
antic(n) การเล่นตลก,ตัวตลก
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
Atlantic(n) มหาสมุทรแอตแลนติก
canticle(n) เพลงสวดในพิธีศาสนา
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antic workงานพิลึก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticholinergicแอนติโคลิเนอร์จิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticipatory breach of contractการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด (เพราะเหตุผิดสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticipatory credit coverความคุ้มครองการจ่ายเงินล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticlimaxปฏิบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticlinalตั้งฉากกับผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anticlinal axisแกนชั้นหินโค้งรูปประทุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anticlinal theoryทฤษฎีชั้นหินโค้งรูปประทุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anticlinal valleyหุบเขาชั้นหินโค้งรูปประทุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticakingกันการรวมตัวเป็นก้อน [การแพทย์]
Anticaking Agentsสารที่ป้องกันการรวมตัวเป็นก้อนของอาหาร [การแพทย์]
Anticancer Agentsยารักษาโรคมะเร็ง [การแพทย์]
Anticaries Agentsสารป้องกันฟันผุ [การแพทย์]
Anticatabolicการแยกสลาย, ต้านการทำลาย [การแพทย์]
Anticestodal Agentsยารักษาโรคพยาธิตัวตืด [การแพทย์]
Anticholesteremic agentsสารต้านคอเลสเตอรอล [TU Subject Heading]
Anticholesteremic Agentsสารต้านโคเลสเตอรอล, ยาลดโคเลสเตอรอล [การแพทย์]
Anticholinergicฤทธิ์ต้านโคลีเนอร์จิค [การแพทย์]
Anticholinergic Action, Peripheralยาที่ออกฤทธิ์ต้านโคลีนย์ส่วนปลาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anticipatory ( ) คาด, คาดล่วงหน้าว่าจะมี, ทำนาย, รำพึงล่วงหน้าถึง, ล่วงหน้า; ชิงไปเสียก่อน, ตัดบท, เร่ง(ความหายนะ), ลงมือทำการก่อน
anticonvulsantยาคลายกล้ามเนื้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bisexidrine is designed as an anticoagulant.Bisexideinได้ถูกออกแบบมาให้มีผลต่อต้านการแข็งตัวของเลือด Adverse Events (2008)
It doesn't mix well with anticoagulants or anticonvulsives.แต่ยาต้านการแข็งของเลือดกับยากันชัก\ ผสมกันไม่ได้ดีนัก Adverse Events (2008)
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี Birthmarks (2008)
But I didn't anticipate that the wound is this deepแต่ข้าไม่คิดว่าจะทำให้เกิดบาดแผลลึกเช่นนี้ Iljimae (2008)
Please anticipate it.กรุณาจัดขั้นเถอะนะ Beethoven Virus (2008)
Let's do the concert. I'll anticipate it.ไปเล่นคอนเสิร์ตกัน ฉันจะจัดการเอง Beethoven Virus (2008)
His return to the track is highly anticipated..ถ้ากลับมาในสนามแข่งได้ล่ะก็ดีเลย Death Race (2008)
If we are to protect ourselves, we have to be able to anticipate threats.ถ้าเราอยากจะป้องกันตัวเอง เราก็ต้องคาดหวังว่า WarGames: The Dead Code (2008)
Something the computer couldn't anticipate.เป็นบางอย่างที่คอมพ์คาดไม่ถึง WarGames: The Dead Code (2008)
You know, the fellas would throw me a question, and I would try and anticipate what his response might be.รู้มั้ย คนอื่นอาจทิ้งคำถามผม แต่ผมก็จะพยายาม และร่วมกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่เขาตอบสนองมัน Frost/Nixon (2008)
I realize it's more than we anticipated...ฉันรู้ว่ามันเกินกว่าที่พวกเราคาดไว้ Shut Down (2008)
More than you anticipated!มากกว่าที่นายคาดไว้ต่างหาก ! Shut Down (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anticAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
anticAnticipate a trip to China.
anticAnticipating a cold winter, we bought a bigger stove.
anticA resolution to the problem was more difficult than we anticipated.
anticDon't anticipate your income.
anticHe anticipated traveling abroad the next year.
anticHe anticipates that he will be in trouble.
anticI am anticipating a good vacation at the seaside.
anticI anticipate a good vacation.
anticI anticipated a quiet vacation in the mountains.
anticI anticipated his question.
anticI anticipated trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวนเข็มนาฬิกา[ADV] anticlockwise, See also: counterclockwise, Example: ถ้าจะเปิดฝาท่อใหญ่ให้ใช้ชะแลงงัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ, Thai definition: อย่างมีทิศทางวนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางเดินของเข็มนาฬิกา
มุ่งหวัง[V] expect, See also: anticipate, hope for, Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หวัง, หมายมั่น, หมายมุ่ง, Example: พ่อแม่ต่างก็มุ่งหวังให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย, Thai definition: ประสงค์ที่จะได้
คาด[V] anticipate, See also: expect, foresee, forecast, predict, guess, Syn. คาดหมาย, นึกไว้, หมายไว้, Example: เขาคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะพลิกฟื้นในช่วงต้นปี 2542, Thai definition: คิดไว้ก่อนโดยมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น
คาดการณ์[V] anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คาดคิด[V] expect, See also: anticipate, hope, Syn. คาดหวัง, คาดการณ์, Example: ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คาดคิดไว้หลายเท่าตัว
หยั่งทราบ[V] foresee, See also: anticipate, foretell, Syn. หยั่งรู้, Example: ศาลมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้, Thai definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง
การคาด[N] anticipation, See also: expectation, Syn. การคะเน, การคาดคะเน, Example: มีการคาดกันว่าในปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้น, Thai definition: การคิดไว้ล่วงหน้า
ความคาดหมาย[N] expectation, See also: anticipation, expectancy, Syn. ความคาดหวัง, ความหวัง, Example: ลูกคนนี้เป็นความคาดหมายของทุกคนในบ้านว่าเขาจะได้ดิบได้ดี เป็นหน้าเป็นตาของทุกคน
ความคาดหวัง[N] expectation, See also: anticipation, hope, Syn. ความคาดหมาย, Example: ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: semantics   FR: sémantqiue [f]
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate   FR: anticiper
การคาด[n.] (kān khāt) EN: anticipation   
การคาดเดา[n.] (kān khātdao) EN: conjecture ; anticipation ; assumption   
การคาดคะเน[n.] (kān khātkhanē) EN: conjecture ; anticipation   FR: conjecture [f]
กันสนิม[adj.] (kansanim) EN: rustproof   FR: antirouille ; anticorrosion
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate   FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIC    AE1 N T IH0 K
ANTICS    AE1 N T IH0 K S
ANTICO    AA0 N T IY1 K OW0
ANTICRIME    AE2 N T AY0 K R AY1 M
ANTICRIME    AE2 N T IY0 K R AY1 M
ANTICLINE    AE1 N T IH0 K L AY2 N
ANTICIPATE    AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T
ANTICANCER    AE2 N T IY2 K AE1 N S ER0
ANTICANCER    AE2 N T AY2 K AE1 N S ER0
ANTICIPATED    AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antic    (n) (a1 n t i k)
antics    (n) (a1 n t i k s)
anticipate    (v) (a1 n t i1 s i p ei t)
anticlimax    (n) (a2 n t i k l ai1 m a k s)
anticipated    (v) (a1 n t i1 s i p ei t i d)
anticipates    (v) (a1 n t i1 s i p ei t s)
anticyclone    (n) (a2 n t i s ai1 k l ou n)
anticipating    (v) (a1 n t i1 s i p ei t i ng)
anticipation    (n) (a1 n t i2 s i p ei1 sh @ n)
anticipatory    (j) (a1 n t i2 s i p ei1 t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antichrist {m} | Antichristen {pl}antichrist | antichrists [Add to Longdo]
Possen {m} (eines Clowns) | Possen {pl}; Gekasper {n}antic (of a clown) | antics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
びたびた[, bitabita] (adj-no,adj-na,adv,vs) (1) drenched; soaked; (adv,vs) (2) romantically [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アンチクライマックス[, anchikuraimakkusu] (n) anticlimax [Add to Longdo]
アンチコドン[, anchikodon] (n) anticodon [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反共宣传[fǎn gòng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] anticommunist propaganda (as a crime) [Add to Longdo]
反密码子[fǎn mì mǎ zi, ㄈㄢˇ ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄗ˙, / ] anticodon [Add to Longdo]
反贪污[fǎn tān wū, ㄈㄢˇ ㄊㄢ , / ] anticorruption [Add to Longdo]
抗倾覆[kàng qīng fù, ㄎㄤˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˋ, / ] anticapsizing [Add to Longdo]
抗凝血剂[kàng níng xuè jì, ㄎㄤˋ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] anticoagulant [Add to Longdo]
背斜[bèi xié, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄝˊ, ] anticline (geol., convex fold buckling upwards) [Add to Longdo]
逆时针[nì shí zhēn, ㄋㄧˋ ㄕˊ ㄓㄣ, / ] anticlockwise; counterclockwise [Add to Longdo]
防化救援[fáng huà jiù yuán, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ, ] antichemical rescue [Add to Longdo]
预想[yù xiǎng, ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] anticipate; expect [Add to Longdo]
预料[yù liào, ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] anticipate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
意味ネットワーク[いみネットワーク, imi nettowa-ku] semantic network (AI) [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]
先行ページング[せんこうページんぐ, senkou pe-ji ngu] anticipatory paging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antic \An"tic\, v. i.
   To perform antics.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antic \An"tic\ ([a^]n"t[i^]k), a. [The same word as antique; cf.
   It. antico ancient. See {Antique}.]
   1. Old; antique. (Zool.) "Lords of antic fame." --Phaer.
    [1913 Webster]
 
   2. Odd; fantastic; fanciful; grotesque; ludicrous.
    [1913 Webster]
 
       The antic postures of a merry-andrew. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The Saxons . . . worshiped many idols, barbarous in
       name, some monstrous, all antic for shape. --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antic \An"tic\, n.
   1. A buffoon or merry-andrew; one that practices odd
    gesticulations; the Fool of the old play.
    [1913 Webster]
 
   2. An odd imagery, device, or tracery; a fantastic figure.
    [1913 Webster]
 
       Woven with antics and wild imagery.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. A grotesque trick; a piece of buffoonery; a caper.
    [1913 Webster]
 
       And fraught with antics as the Indian bird
       That writhes and chatters in her wiry cage.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) A grotesque representation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. An antimask. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       Performed by knights and ladies of his court
       In nature of an antic.        --Ford.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antic \An"tic\, v. t. [imp. & p. p. {Anticked}, {Antickt}.]
   To make appear like a buffoon. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antique \An*tique"\, a. [F., fr. L. antiquus old, ancient,
   equiv. to anticus, from ante before. Cf. {Antic}.]
   [1913 Webster]
   1. Old; ancient; of genuine antiquity; as, an antique statue.
    In this sense it usually refers to the flourishing ages of
    Greece and Rome.
    [1913 Webster]
 
       For the antique world excess and pride did hate.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Old, as respects the present age, or a modern period of
    time; of old fashion; antiquated; as, an antique robe.
    "Antique words." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Made in imitation of antiquity; as, the antique style of
    Thomson's "Castle of Indolence."
    [1913 Webster]
 
   4. Odd; fantastic. [In this sense, written {antic}.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ancient; antiquated; obsolete; antic; old-fashioned;
     old. See {Ancient}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antic
   adj 1: ludicrously odd; "Hamlet's assumed antic disposition";
       "fantastic Halloween costumes"; "a grotesque reflection
       in the mirror" [syn: {antic}, {fantastic}, {fantastical},
       {grotesque}]
   n 1: a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement
      [syn: {antic}, {joke}, {prank}, {trick}, {caper}, {put-on}]
   v 1: act as or like a clown [syn: {clown}, {clown around},
      {antic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top