ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antagonized

AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z D   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antagonized-, *antagonized*, antagoniz, antagonize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some people are antagonized by the truth.คนบางคนก็ไม่ถูกกับความจริงนะ August: Osage County (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTAGONIZED AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonized (v) ˌæntˈægənaɪzd (a2 n t a1 g @ n ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonize \An*tag"o*nize\, v. t. [imp. & p. p. {Antagonized};
   p. pr. & vb. n. {Antagonozing}.] [Gr. ?. See {Antagonism}.]
   To contend with; to oppose actively; to counteract.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top