ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amassing

AH0 M AE1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amassing-, *amassing*, amass
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
AMASSING AH0 M AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amassing (v) ˈəmˈæsɪŋ (@1 m a1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n,vs) amassing of wealth; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amass \A*mass"\, v. t. [imp. & p. p. {Amassed}; p. pr. & vb. n.
   {Amassing}.] [F. ambusher, LL. amassare; L. ad + massa lump,
   mass. See {Mass}.]
   To collect into a mass or heap; to gather a great quantity
   of; to accumulate; as, to amass a treasure or a fortune; to
   amass words or phrases.
   [1913 Webster]
 
      The life of Homer has been written by amassing all the
      traditions and hints the writers could meet with.
                          --Pope.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To accumulate; heap up; pile.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top