Search result for

alternatives

(35 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alternatives-, *alternatives*, alternative
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternativesทางเลือก [การแพทย์]
Alternatives to imprisonmentทางเลือกแทนการจำคุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There must be alternatives.มันต้องมีทางเลือกอื่นสิ The Day the Earth Stood Still (2008)
We must strive to seek new alternatives so that we can break this cycle of oil dependence.เราต้องพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อให้เราสามาีรถหยุดการพึ่งพาการใช้น้ำมัน S.O.B. (2009)
And start looking into career alternatives.แล้วเริ่มมองหางานอื่นทำได้แล้ว Hello, Dexter Morgan (2009)
- there are always alternatives.-ยังมีอีกทางเลือกนึง Dex Takes a Holiday (2009)
We have explored all of the alternatives.เราพยายามหาดูทุกทางเลือกแล้ว The Bond in the Boot (2009)
Demonstrators argue that the blood allowances are too strict, that government bodies are failing in their promise to find alternatives.มันดูจะเข้มงวดมากเกินไป และตัวรัฐบาลเอง ก็ตกหลุมเชื่อตาม คำพูดนั้นๆ เรื่องนี้ได้เกิดเป็นข้อถกเถียง ในทั่วเอเชียด้วย Daybreakers (2009)
Performance posters are generally all alternatives can be found, of course.โปสเตอร์ของการแสดง แบบทั่วไปแล้ว... ...คงมีทางเลือกอื่นอีกแน่นอนค่ะ Episode #1.9 (2010)
I understand completely if you want to see what the alternatives are.ผมเข้าใจ, ถ้าคุณต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆ Supply and Demand (2011)
We do have some more economical alternatives.เรายังมีตัวเลือกที่ ประหยัดกว่านั้นครับ Taking Account (2011)
Now that we know where Diana keeps her book, we can look for alternatives to the Blood Moon ceremony.ว่าตอนนี้เรารู้ว่าไดอาน่าเก็บซ่อนสมุดของเธอเอาไว้ที่ไหน เราน่าจะหาทางที่จะทำพิธีพระจันทร์สีเลือดได้ Balcoin (2011)
Um, we kind of got together as a group after you gave us these songs yesterday, and we came up with some... alternatives.พวกเรารวมตัวกัน หลังจารครูให้เพลงพวกนี้ เมื่อวาน เราเลยมีทางเลือกอื่นให้ครู Sweet Dreams (2013)
And they all exist at the same time, giving us endless alternatives to what we have here.และพวกมันมีอยู่ ในเวลาเดียวกัน ให้ทางเลือกที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับเรา ไปสู่สิ่งที่เรามีที่นี่ตอนนี้ Flash of Two Worlds (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alternativesDo you have any alternatives to the plan?
alternativesFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
alternativesIf we decline, what are the alternatives?
alternativesMy decided preference is the fourth and the last of these alternatives.
alternativesThe alternatives are liberty and death.
alternativesThe only alternatives are success and death.
alternativesWe have given careful thought to both alternatives.
alternativesWe have the alternatives of death and submission.
alternativesWe would have a wide range of alternatives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเลือก[N] choice, See also: alternatives, option, Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิธีเลือก, วิถีทาง, Example: การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เขาพอจะทำได้, Count unit: ทาง, วิธี, Thai definition: วิถีทางที่จะเลือกตัดสินใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางเลือก[n.] (thāngleūak) EN: choice ; alternatives ; option   FR: choix [m] ; option [f] ; alternative [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTERNATIVES    AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alternatives    (n) (oo1 l t @@1 n @ t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何方(P);孰方(oK)[どちら(P);どっち(P);いずかた;いずち;どち(ok);いずし(ok);なにざま(ok), dochira (P); docchi (P); izukata ; izuchi ; dochi (ok); izushi (ok); nanizama (ok)] (n) (1) (uk) (どちら is polite) (See 此方・こちら・1,其方・1,彼方・あちら・1) which way; which direction; where; (2) which one (esp. of two alternatives); (3) (See どちら様) who; (P) [Add to Longdo]
選択肢[せんたくし, sentakushi] (n) choices; alternatives; options; (P) [Add to Longdo]
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp,v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools [Add to Longdo]
二つに一つ;2つに1つ[ふたつにひとつ, futatsunihitotsu] (exp) one of two (possibilities, alternatives, etc.) [Add to Longdo]
二者選一[にしゃせんいつ, nishasen'itsu] (n) (See 二者択一) two alternatives; selecting an option (from two alternatives) [Add to Longdo]
二者択一[にしゃたくいつ, nishatakuitsu] (n,adj-no) two alternatives; selecting an option (from two alternatives); (P) [Add to Longdo]
二者択一を迫られる[にしゃたくいつをせまられる, nishatakuitsuwosemarareru] (exp,v1) to be faced with the choice between two alternatives [Add to Longdo]
両天秤[りょうてんびん, ryoutenbin] (n) two alternatives [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top