ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alienates

EY1 L IY0 AH0 N EY2 T S   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alienates-, *alienates*, alienate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I worry about that guy. He alienates people.เขาไม่ค่อยสุงสิงกับใคร สืบสวนแบบไหนครับ I Heart Huckabees (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIENATES    EY1 L IY0 AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alienates    (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪts (ei1 l i@ n ei t s)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

alienates ( EY1 L IY0 AH0 N EY2 T S)

 


  

 
alienates
 • /EY1 L IY0 AH0 N EY2 T S/ [CMU]
 • (v) /'ɛɪlɪəʳnɛɪts/ [OALD]
  [alienate]
 • ทำให้หมางเมิน[Lex2]
 • โอน (ทรัพย์สิน)[Lex2]
 • (เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์ [Hope]
 • (vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน) [Nontri]
 • /EY1 L Y AH0 N EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'ɛɪlɪəʳnɛɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top