Search result for

airports

(22 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airports-, *airports*, airport
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airportsท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, it was being delivered on the tops of phone booths with aliases, and at airports by people with gloves on.มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง แล้วก็ที่สนามบินโดยพวกคนที่ใส่ถุงมือ Frost/Nixon (2008)
Once the glam wears off, it's just a lot of hotel rooms, lots of airports.เมื่อสวมหน้ากากเข้าไปแล้วก็แค่ พักโรมแรมหลายๆ ห้อง ไปหลายๆ สนามบิน Taken (2008)
Avoid the airports. Smart.หลีกเลี่ยงสนามบิน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ Law Abiding Citizen (2009)
Airports, malls, trains?สนามบิน ห้าง หรือรถไฟ Amplification (2009)
Listen, Marcie ran through the T.S.A. employee database, and there aren't any J. Murphys working customs at any of the airports in the continental United States.ฟังนะ มาร์ซี่ ค้นในฐานข้อมูล ขององค์การบริหารความ ปลอดภัยในการขนส่ง และไม่มีคนชื่อ เจ.เมอร์ฟีเลย ทำงานที่ด่านศุลกากร และในทุกสนามบินที่อยู่ ในผืนแผ่นดินใหญ่ ของอเมริกา 137 Sekunden (2009)
Stay far away from the train and bus stations. Forget the local airports. Leave from another state.อยู่ห่างจากสถานีรถทุกชนิด ลืมเครื่องบินได้เลย รัฐอื่นก็เหมือนกัน The Next Three Days (2010)
How many airports in Ontario and Quebec?- มีกี่สนามบินในออนทาริโอ้และควีเบ็ค The Next Three Days (2010)
I checked inbound flights to airports around Detroit.ผมได้เช็คเที่ยวบินเข้า แถบสนามบินดีทรอยส์ Course Correction (2010)
No, he won't. No, he knows we'll be watching the airports and the ports.ไม่ เขาไม่ เขารู้ว่าเราจะต้องจับตาดู ที่สนามบินและท่าเรือ Episode #1.5 (2010)
DiNozzo, local airports on alert.ดิโนสโซ่ แจ้งสนามบินท้องถิ่น Spider and the Fly (2010)
Tonight, the ash plume has shut the airports of 22 countries on the continent with Italy and Switzerland among the latest to close their airspace.คืนนี้มีการปิดสนามบิน ของ 22 ประเทศในทวีป ล่าสุดสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี ก็ได้ประกาศปิดสนามบินเช่นกัน The Rite (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airportsNoise is the most serious problem for those who live around the airports.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอท.[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT, Syn. ทอท., Example: เขาจะเริ่มทำงานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในต้นเดือนหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRPORTS    EH1 R P AO2 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airports    (n) (e@1 p oo t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドホステス[, gurandohosutesu] (n) female airline staff working at airports (wasei [Add to Longdo]
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.) [Add to Longdo]
身体装検器[しんたいそうけんき, shintaisoukenki] (n) type of detector used at airports [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top