ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aeriens

EH1 R IY0 AH0 N Z   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aeriens-, *aeriens*, aerien
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aeriens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aeriens*)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
บริษัทการบิน[n. exp.] (børisat kān bin) FR: compagnie aérienne [f]
แห่งอากาศ[adj.] (haeng akāt) FR: aérien
การบิน[adj.] (kānbin) EN: aeronautical   FR: aérien ; aéronautique
การจราจรทางอากาศ[n. exp.] (kān jarājøn thāng ākāt) EN: air traffic   FR: trafic aérien [m]
การโจมตีทางอากาศ[n. exp.] (kān jōmtī thāng ākāt) EN: air strike   FR: attaque aérienne [f]
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonsong thāng ākāt) EN: air cargo ; air transport   FR: transport de fret aérien [m]
เกี่ยวกับเครื่องบิน[adj.] (kīokap khreūangbin) EN: aerial   FR: aérien
กองทัพอากาศ[n. exp.] (køngthap akāt) EN: airforce = air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
น่านฟ้า[n.] (nānfā) EN: territorial sky ; jurisdictional sky ; territorial air space   FR: espace aérien [m]
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ākātsayān) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak   FR: canon antiaérien [m]
แผนที่รูปถ่าย[n. exp.] (phaēnthī rūpthāi) FR: carte aérienne [f] ; vue aérienne [f]
ไปรษณีย์อากาศ[n. exp.] (praisanī ākāt) EN: airmail   FR: poste aérienne [f] ; courrier aérien [m]
รถไฟฟ้า[n. exp.] (rotfaifā) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS   FR: métro aérien [m] ; train aérien [m] ; BTS [m] (sigle)
รถไฟลอยฟ้า[n.] (rotfai løi fā) EN: skytrain   FR: train aérien [m]
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
สายการบิน[n.] (sāikānbin) EN: airline ; airline company ; carrier   FR: compagnie aérienne [f] ; transporteur aérien [m]
สายการบินแห่งชาติ[n. exp.] (sāikānbin haengchāt) EN: national airline   FR: compagnie aérienne nationale [f]
สายการบินนานาชาติ[n. exp.] (sāikānbin nānāchāt) EN: international airline   FR: compagnie aérienne internationale [f] ; compagnie internationale [f]
สายการบินราคาประหยัด[n. exp.] (sāikānbin rākhā prayat) EN: low cost airline ; budget airline   FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินราคาต่ำ[n. exp.] (sāikānbin rākhā tam) EN: low cost airline ; budget airline   FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินต้นทุนต่ำ[n. exp.] (sāikānbin tonthun tam) EN: low-cost airline ; low-cost carrier   FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินยอดเยี่ยมที่สุดในโลก[n. exp.] (sāikānbin yøtyiēm thīsut nai lōk) EN: world's best airline   FR: meilleure compagnie aérienne du monde
สัญญาณภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān phai thāng ākāt) EN: air-raid warning   FR: alerte aérienne [f]
สถานีรถไฟฟ้า[n. exp.] (sathānī rotfaifā) EN: skytrain station ; elevated train station   FR: station de chemin de fer aérien [f]
เส้นทางบิน[n. exp.] (senthāng bin) EN: route   FR: ligne aérienne [f] ; liaison aérienne [f] ; route aérienne [f] ; voie aérienne [f]
ทางอากาศ[adj.] (thāng ākāt) EN: by air   FR: aérien ; par avion ; par air
ทางเครื่องบิน[n. exp.] (thāng khreūang-bin) FR: ligne aérienne [f] ; voie aérienne [f]
ฐานทัพอากาศ[n. exp.] (thānthap akāt) EN: air base   FR: base aérienne [f]
ทัพอากาศ[n. exp.] (thap akāt) EN: air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
ที่กำบังภัย[n. exp.] (thīkambang phai) EN: air raid shelter   FR: abri antiaérien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AERIEN EH1 R IY0 AH0 N
AERIENS EH1 R IY0 AH0 N Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top