ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admirations

AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admirations-, *admirations*, admiration
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADMIRATIONS AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N Z
ADMIRATION AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiration(n) การชื่นชม, See also: การยกย่องชมเชย, ความชื่นชม, การสรรเสริญ, ดุษฎี, Syn. respect, regard, praise
admiration(n) บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม, ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.

English-Thai: Nontri Dictionary
admiration(n) การชมเชย, การยกย่องสรรเสริญ, ความยินดี, ความศรัทธา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ? How I Won the War (1967)
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน Mannequin: On the Move (1991)
Your admiration is well-founded, but I'm merely a servant....คุณก็รอด Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I've always had great admiration for your investigative abilities and your physical prowess, your commanding voice.และฉันชื่นชม... ความสามารถในการสืบสวนและ พลังทางกายของคุณเสมอมา... เสียงสั่งการของคุณ Inspector Gadget 2 (2003)
I really do, professionally speaking, have a lot of admiration for lincoln and michael.ฉันชื่นชมในตัวเขาอย่างมาก ทั้งลินคอล์นและก็ไมเคิล Otis (2006)
And his admiration became our anthem.และความชื่นชอบของเค้า กลายเป็นเพลงชาติ Eagle Eye (2008)
Your children's admiration is important to you?การได้รับการยกย่องจากลูก เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณใช่ไหมครับ Up in the Air (2009)
We deserve admiration, respect.เราสมควรได้รับ การชื่นชม ความเคารพ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
He's just expressing his admiration that you don't even have to put out to get free stuff.เค้าแค่อยากจะบอกความรู้สึกของเค้าว่า เธอนี่ดีจริงๆ ขนาดไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ของฟรีๆ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Kazehaya-kun... you've been my admiration.คาเซะฮายะคุง... เธอเป็นความประทับใจของฉัน From Me to You (2010)
He made all the difference and for that, he will always have my respect and admiration..... และจะได้รับความเคารพ จากผมตลอดไป Salt (2010)
Admiration at the skill it took to achive them.they needed. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
- That's right. Mr. Schuester, I think that our admiration for Coach Sylvester... might just be a little premature.คุณชูสเตอร์คะ หนูคิดว่า ถึงแม้ว่าเราจะชื่ชมโค้ชซิลเวสเตอร์ แค่ไหน Comeback (2011)
I have great admiration for the Night's Watch.ข้าชื่นชมไนท์วอท์ช มากเอาการ Lord Snow (2011)
I've great admiration for you as First Ranger.ข้าชื่นชนท่านอย่างมาก ที่เป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวณ Lord Snow (2011)
In mutual admiration and respect.ชื่นชมความสามารถ แลเคารพอีกฝ่าย Fire and Blood (2011)
It's an honorable profession for which I have a great deal of admiration and respect.มันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ \ ที่ผมได้รับปฏิสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยความชื่นชมและเคารพยิ่ง Cyber Threat (2011)
many scholars have come to hold admiration for Jeong Ki Joon.มีบัณฑิตหลายคนหันมา นิยมชมชอบจองกีจุน Tree with Deep Roots (2011)
Um... just an undying admiration for my... my coach.อืม เอ่อ... ก็แค่ชื่นชมความดีให้แก่... Venomous (2012)
It's a partnership that's built on respect, admiration, and trust.มันเป็นความสัมพันธ์ที่ เกิดจากความเคารพ ความเคารพ ความภาคภูมิใจ /Nและความไว้เนื้่อเชื่อใจ Judgment Day (2012)
I explained I had the schematics because I was doing undercover work for Interpol and that you were simply an overzealous officer, but he doesn't share my admiration for the CIA.ผมอธิบายไปแล้วว่าที่ผมไปยุุ่งกับระบบไฟฟ้า เพราะผมปลอมตัวมาสืบราชการลับ ให้ทางตำรวจสากล และนั่นทำให้คุณกลายเป็น เจ้าหน้าที่ที่ตื่นตูมเกินกว่าเหตุ The Three Bears (2012)
Well, you've always expressed admiration for women who are good with tongues.คุณก็มักจะชื่มชม ผู้หญิงที่ใช้ลิ้นเก่งออกนอกหน้า Gone Maybe Gone (2012)
I do not need your sympathy or your admiration.ผมไม่ต้องการความสงสารหรือคำชื่นชม Pacific Rim (2013)
I find no greater cause for admiration.ไม่มีเหตุผลที่มากกว่า เพื่อสรรเสริญเยินยอ Blood Brothers (2013)
White and bright... all the admiration.บริสุทธิ์และสดใส... เต็มไปด้วยความชื่นชม The Miller's Daughter (2013)
Your years of loyalty and admiration.ปีที่ผ่านมาของคุณของความ จงรักภักดีและชื่นชม The Wolf of Wall Street (2013)
"With admiration, Alma Peregrine."ด้วยความชื่นชม เอ็มม่า เพเรกริน อืม.. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirationHe cried in admiration of her performance.
admirationHe has a great admiration for actor Olivier.
admirationHer beauty is the admiration of the whole school.
admirationHe was fixed in admiration.
admirationHe was the admiration of his classmates.
admirationHis skill at skiing is the admiration of us.
admirationI am filled with admiration for your bravery.
admirationI feel admiration for his talent.
admirationI had great admiration for his generosity.
admirationMary gazed at George in admiration.
admirationShe stood in admiration of the garden.
admirationThe object of his admiration shows the kind of person that he would like to be.
admirationThe painting was the object of admiration.
admirationWe had great admiration for his courage.
admirationWho can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสดุดี(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำยกยอ(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ
คำยกย่อง(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำสดุดี, คำชม, คำเยินยอ, คำยกยอ, Example: เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน
คำเยินยอ(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำชม, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย
คอ(n) popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai Definition: ความมีใจชอบ
การยอ(n) praise, See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration, Syn. การยกยอ, การสรรเสริญเยินยอ, Example: การอภิปรายครั้งนี้ผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าไม่ใช่การยอพระเกียรติแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้มากล่าวกัน, Thai Definition: การกล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น ยอพระเกียรติ
การสรรเสริญ(n) praise, See also: admiration, commendation, laudation, eulogy, Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ, Ant. การดูถูก, การลบหลู่, Example: ืความสำเร็จที่ได้มาโดยการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญ, Thai Definition: การกล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น การสรรเสริญพระพุทธคุณ, การกล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี เช่น การสรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, การสรเสริญ ก็ใช้
การเชิดชู(n) glorification, See also: illustriousness, praise, admiration, commendation, Syn. การยกย่อง, Example: อังคารได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)
ชมเปาะ(v) be profuse in praise, See also: be full of praise, express profuse admiration, Example: พอเห็นผลงานของเธอเขาก็ชมเปาะเลยว่าเยี่ยมมาก
ดุษฎี(n) pleasure, See also: admiration, satisfaction, joy, happiness, bliss, Syn. ความยินดี, ความชื่นชม
อรรจน์(n) praise, See also: eulogy, admiration, Syn. การยกย่อง, การสรรเสริญ, การเยินยอ
ความชื่นชมยินดี(n) delight, See also: joyfulness, admiration, eulogy, esteem, pleasure, Syn. ความชื่นชม, ความยินดี, ความปิติยินดี, Ant. ความเกลียดชัง, ความชัง, Example: ลูกน้องแสดงความชื่นชมยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของหัวหน้า
ความชื่นชม(n) appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai Definition: ความปีติยินดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
การชื่นชม[kān cheūnchom] (n) EN: admiration  FR: admiration [ f ]
การยกย่องสรรเสริญ[kān yokyǿng-sansoēn] (n) FR: admiration [ f ]
ความเลื่อมใส[khwām leūamsai] (n) EN: admiration ; devotion
ทึ่ง[theung] (v) EN: admire ; have admiration ; express admiration

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admiration (n) ˌædmərˈɛɪʃən (a2 d m @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, ] interjection of wonder, shock or admiration #5,359 [Add to Longdo]
叹息[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration) #8,348 [Add to Longdo]
叹息[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration); also written 嘆息|叹息 #8,348 [Add to Longdo]
惊叹[jīng tàn, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ, / ] to exclaim in admiration; a gasp of surprise #11,965 [Add to Longdo]
赞叹[zàn tàn, ㄗㄢˋ ㄊㄢˋ, / ] to sigh or gasp in admiration; high praise #13,922 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (interj. of admiration or of disgust); to click one's tongue; to attempt to (find an opportunity to) speak #16,855 [Add to Longdo]
五体投地[wǔ tǐ tóu dì, ㄨˇ ㄊㄧˇ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] (set phrase) to prostrate oneself on the ground (in admiration); to deeply admire #36,273 [Add to Longdo]
叹服[tàn fú, ㄊㄢˋ ㄈㄨˊ, / ] (to gasp) with admiration #40,452 [Add to Longdo]
叹赏[tàn shǎng, ㄊㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] to admire; to express admiration #171,985 [Add to Longdo]
贊歎[zàn tàn, ㄗㄢˋ ㄊㄢˋ, ] variant of 贊嘆|赞叹, to sigh or gasp in admiration; high praise [Add to Longdo]
驚歎[jīng tàn, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ, ] variant of 驚嘆|惊叹, to exclaim in admiration; a gasp of surprise [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewunderung { f }; Hochachtung { f }admiration [Add to Longdo]
Gefallsucht { f }craving for admiration [Add to Longdo]
Selbstbewunderung { f }self-admiration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たの[tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5, わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
[wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) [Add to Longdo]
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n, vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一読三嘆;一読三歎[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n, vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
詠嘆;詠歎[えいたん, eitan] (n, vs) exclamation; admiration [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression [Add to Longdo]
感心[かんしん, kanshin] (adj-na, n, vs) admiration; Well done!; (P) [Add to Longdo]
感嘆[かんたん, kantan] (n, vs, adj-no) admiration; wonder; (P) [Add to Longdo]
感歎(oK)[かんたん, kantan] (n, vs) admiration; astonishment [Add to Longdo]
感服[かんぷく, kanpuku] (adj-na, n, vs) (arch) admiration; Well done! [Add to Longdo]
観賞[かんしょう, kanshou] (n, vs) admiration; enjoyment; (P) [Add to Longdo]
驚嘆[きょうたん, kyoutan] (n, vs) wonder; admiration; (P) [Add to Longdo]
驚歎[きょうたん, kyoutan] (n, vs) admiration; wondering; being struck with admiration [Add to Longdo]
欽慕[きんぼ, kinbo] (n, vs) adoration; reverence; admiration [Add to Longdo]
傾倒[けいとう, keitou] (n, vs) admiration; adoration; concentration on; idolizing; idolising; (P) [Add to Longdo]
敬服[けいふく, keifuku] (n, vs) admiration; great admiration [Add to Longdo]
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n, vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue [Add to Longdo]
賛嘆;讃嘆;三嘆;讃歎;三歎[さんたん, santan] (n, vs, adj-no) praise; admiration [Add to Longdo]
事大思想[じだいしそう, jidaishisou] (n) admiration of the powerful [Add to Longdo]
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n, vs, adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P) [Add to Longdo]
称揚[しょうよう, shouyou] (n, vs) praise; admiration; exalting; extolling [Add to Longdo]
賞玩;賞翫[しょうがん, shougan] (n, vs) appreciation; admiration; enjoyment [Add to Longdo]
賞美[しょうび, shoubi] (n, vs) admiration; praise; prizing; appreciation [Add to Longdo]
賞揚[しょうよう, shouyou] (n, vs) admiration [Add to Longdo]
心服[しんぷく, shinpuku] (n, vs) admiration and devotion; hearty submission [Add to Longdo]
推称;推賞[すいしょう, suishou] (n, vs) admiration; praise [Add to Longdo]
推服[すいふく, suifuku] (n, vs) admiration [Add to Longdo]
崇拝[すうはい, suuhai] (n, vs) worship; adoration; admiration; cult; (P) [Add to Longdo]
西洋崇拝主義[せいようすうはいしゅぎ, seiyousuuhaishugi] (n) worship or admiration of Western cultures [Add to Longdo]
絶讃;絶賛[ぜっさん, zessan] (n, vs) high praise; great admiration; rave reviews [Add to Longdo]
嘆賞[たんしょう, tanshou] (n, vs) admiration [Add to Longdo]
嘆声;歎声[たんせい, tansei] (n) sigh (of admiration or lamentation) [Add to Longdo]
嘆美;歎美[たんび, tanbi] (n, vs) admiration; adoration; extolling [Add to Longdo]
歎じる[たんじる, tanjiru] (v1, vi) (See 歎ずる) to grieve; to lament; to sigh in admiration [Add to Longdo]
歎ずる;嘆ずる[たんずる, tanzuru] (vz, vi) (See 歎じる) to grieve; to lament; to sigh in admiration [Add to Longdo]
歎称;歎賞[たんしょう, tanshou] (n, vs) admiration [Add to Longdo]
仲間褒[なかまぼめ, nakamabome] (n) logrolling; mutual admiration [Add to Longdo]
頭が下がる[あたまがさがる, atamagasagaru] (exp, v5r) (id) to admire greatly; to salute (in admiration); to take one's hat off to [Add to Longdo]
嗟歎[さたん, satan] (n, vs) deploration; lamentation; admiration [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top