Search result for

admen

AE1 D M AH0 N   
25 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admen-, *admen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา admen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *admen*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
madmen[N] คนบ้า, See also: คนวิกลจริต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They become poets, madmen, very, very wise, or...ใช่มั้ย มันกลายเป็นบทกวี "ชายบ้า ผู้ซึ่ง ฉลาดมาก ๆ หรือ" The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I will always remember the math-club madmen making the perfect fake ID's which lasted six seconds.ฉันจะจดจำ ชมรมบ้าคณิตศาสตร์ แอบทำ บัตรประจำตัวปลอมสุดเจ๋ง The Girl Next Door (2004)
Well, all great thinkers were said to be madmen in their time...เอาละ นักคิดที่ยิ่งใหญ่มักถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าในเวลานั้น Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
What ruthless madmen could have done this to us?ไอ้บ้าหน้าไหน มาทำแบบนี้กับพวกเรา The Simpsons Movie (2007)
- You will be held in contempt of this court. - And everyday you let madmen and murderersคุณได้ทำการเหยียดหยามศาลแห่งนี้ \ และทุกวันคุณปล่อยให้ไอ้พวกบ้า และ ฆาตรกร Law Abiding Citizen (2009)
Of trigger-happy madmen, often police.เหล่าคนกระหายเลือด แม้แต่ตำรวจก็เป็น The Bang Bang Club (2010)
So let it be known... we will not cede the floor to the depraved and desperate tyranny of madmen and fanatics.ดังนั้นขอให้เป็นที่รู้กันว่า... เราจะไม่ยอมปล่อยให้พื้นที่ใด ตกเป็นของคนเสื่อมทราม หรือความรุนแรงโหดเหี้ยมจากการมีอำนาจ ของพวกวิกลจริตกับเหล่าผู้บ้าคลั่ง Let's Boot and Rally (2012)
Saving the souls of madmen and killers is a pretty lofty ambition, wouldn't you say?คอยรักษาวิญญาณของคนบ้าและฆาตกร เป็นความทะเยอทะยานอันสูงส่งเหมือนกันนี่ค่ะ ใช่ไหมคะ Madness Ends (2013)
All right, now we shall all wait until the sentry calls us back.Also schön. Jetzt warten wir in Ruhe, bis sich der Kradmensch meldet. German Bridge Is Falling Down (1965)
And they had encouraged Lisa Seadmen's boy to try an exciting new game called Toss the Brick.Und Lisa Seadmens Jungen hatten sie zu einem aufregenden neuen Spiel überredet, das sie "Wirf den Backstein" nannten. Color and Light (2005)
Cadmendoh is a pustule of a planet.Cadmendoh ist kein Planet, sondern eine Furunkel. Green Lantern: First Flight (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMEN AE1 D M AH0 N
MADMEN M AE1 D M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
madmen (n) mˈædmən (m a1 d m @ n)
headmen (n) hˈɛdmɛn (h e1 d m e n)
roadmen (n) rˈoudmɛn (r ou1 d m e n)
roadmender (n) rˈoudmɛndər (r ou1 d m e n d @ r)
roadmenders (n) rˈoudmɛndəz (r ou1 d m e n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, ] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast, #30,108 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bösewicht {m} | Bösewichte {pl}badman [Am.] | badmen [Add to Longdo]
Führer {m} | Führer {pl}headman | headmen [Add to Longdo]
Straßenarbeiter {m} | Straßenarbeiter {pl}roadman | roadmen [Add to Longdo]
Wahnsinnige {m,f}; Wahnsinnigermadmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top