ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

addendums

AH0 D EH1 N D AH0 M Z   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addendums-, *addendums*, addendum
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา addendums มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *addendums*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addendum[N] ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ), See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
addendum[N] สิ่งที่เพิ่มเข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก

English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
addendumบทเพิ่มเติม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to review them, now that there are some addendums.ผมขอให้พวกเขาได้พิจารณามันก็แล้วกัน ตอนนี้มีอุปสรรคบางสิ่งที่จะทำให้เราผ่านพ้นไป Transporter 3 (2008)
Actually, I have an addendum to that.จริงๆแล้วฉันมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึง If It's Only in Your Head (2009)
William, amendment 63, seventh addendum:วิลเลี่ยม... มาตรา 63 ภาคผนวกที่ 7 Mattress (2009)
Knight's forensic pathology with all relevant addendum.Knight's forensic pathology :ความสัมพันธ์และภาคผนวก Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Show choir rule book,page 24. Provision 14,second addendum.กติกาวงประสานเสียง หน้า 24 ข้อที่ 14 ภาคผนวกที่ 2 Throwdown (2009)
- Good, so here's my addendum.ดี ต่อไปภาคผนวก Mercury Retrograde (2010)
As for the shower capacity issue, I cite addendum J.ส่วนกรณีปริมาณคนในห้องอาบน้ำ ฉันขออ้างอิงถึงแอดเดนดัม เจ. The Agreement Dissection (2011)
- No, and I'm not going to, because Figgins put an addendum to my application talking about my suspension.-ไม่ ฉันไม่ได้ เพราะฟิกกินส์ต่อเติมใบสมัครของฉัน เรื่องที่ฉันถูกพักการเรียน Yes/No (2012)
Yet Carrie Mathison's addendum to your file contradicts that.แต่คำพูดของแคร์รี่ แมททิสันในเอกสารค้านกับคำพูดคุณ Q&A (2012)
There's always an addendum.มีบทเพิ่มเติมในหนังสือเสมอ Trou Normand (2013)
It's in the Employee Handbook. An addendum.มันในคู่มือพนักงาน ภาคผนวก Hidden Figures (2016)
Because I was wondering why you made changes to seven different addendums without redlining them for me.Weil ich mich gewundert habe, warum Sie bei sieben unterschiedlichen Addendums... Änderungen vorgenommen haben, ohne sie für mich zu markieren. Mea Culpa (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคผนวก[N] appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
ใบแทรก[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบเสริม, Example: แผนที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกของประกาศในหนังสือพิมพ์ แสดงที่ที่เกิดการฆาตกรรมกองโจรอินโดนีเซีย, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
ใบเสริม[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบแทรก, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūak) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex   FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDENDUM AH0 D EH1 N D AH0 M
ADDENDUMS AH0 D EH1 N D AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addendum (n) ˈədˈɛndəm (@1 d e1 n d @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追加[zhuī jiā, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄚ, ] to add something extra; an additional increment; addendum; to append; an additional posthumous title, #11,994 [Add to Longdo]
补遗[bǔ yí, ㄅㄨˇ ㄧˊ, / ] addendum, #94,094 [Add to Longdo]
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, / ] addition; appendix; addendum, #859,474 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beifügung {f}addendum [Add to Longdo]
Nachtrag {m}; Anhang {m}; Zusatz {m} | Nachträge {pl}; Anhänge {pl}addendum | addenda [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
追補[ついほ, tsuiho] (n,adj-no) {comp} addenda; addendum [Add to Longdo]
追録[ついろく, tsuiroku] (n,vs) postscript; addendum [Add to Longdo]
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix [Add to Longdo]
補論[ほろん, horon] (n) addendum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
追補[ついほ, tsuiho] addenda, addendum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top