ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a nun.

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a nun.-, *a nun.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา a nun. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *a nun.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't lie to a nun.คุณต้องไม่โกหกแม่ชี The Blues Brothers (1980)
Anyway, she felt so guilty, she decided to become a nun.ถึงอย่างนั้น เธอก็รู้สึกผิด เธอตัดสินใจบวชเป็นชี Don Juan DeMarco (1994)
I hope the transcriber wasn't a nun.ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ได้ลอกต้นแบบมาจากแม่ชีนะ Dark Harbor (1998)
i'll be dressed as a nun.ฉันจะแต่งตัวเป็นแม่ชี How Betty Got Her Grieve Back (2007)
You don't touch a nun.ห้ามไม่ให้ถูกตัวแม่ชี Doubt (2008)
I did not speak to the Pastor. I spoke to a nun.ฉันไม่ได้คุยกับบาทหลวงอธิการ ฉันคุยกับแม่ชีคนหนึ่ง Doubt (2008)
- I spoke to a nun.-ฉันคุยกับแม่ชีคนหนึ่ง Doubt (2008)
It was, um, just a nun. (Sighs) Excuse me.แค่แม่ชีน่ะ ขอโทษนะครับ เดี๋ยวผมมา Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Or, actually, a nun.- หรือจริงๆแล้ว... แม่ชี ฉันทำเล่นๆน่ะๆ. The Eleventh Hour (2010)
But I'm barely a nun.แม่ชี แมรี่ คอนสแตนซ์ [แม่ชี และอดีตนักเต้นระบำโป้] แต่ Original Song (2011)
There's only one thing worse than a nun. And that's a thief!มีอย่างเดียวที่แย่กว่าแม่ชี ขโมย! Will (2011)
But I thought I could trust you, because you were my teacher and a nun.ฉันคิดว่าฉันคงไว้ใจคุณได้ เพราะคุณเป็นทั้งครูและแม่ชี Farewell Letter (2011)
I told you I changed. I didn't say I became a nun.ผมบอกคุณ ว่าผมเปลี่ยนไป ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นแม่ชีซะหน่อยนี่ Meet the New Boss (2012)
A nun...- แม่ชี... The Origins of Monstrosity (2012)
A nun.- แม่ชี\ The Origins of Monstrosity (2012)
A nun...- แม่ชี... The Origins of Monstrosity (2012)
- A nun...- แม่ชี... Dark Cousin (2012)
- A nun.- แม่ชี\ Dark Cousin (2012)
- A nun...- แม่ชี... Dark Cousin (2012)
I'm a nun.ดิฉันเป็นแม่ชี Dark Cousin (2012)
You don't look like a nun.คุณดูไม่เหมือนแม่ชีเลย Dark Cousin (2012)
- She wasn't exactly a nun.- เธอไม่ได้ว่าแม่ชี The Art of the Steal (2013)
Talkin' 'bout she's gonna become a nun.หล่อนพล่ามเรื่องที่ว่าจะไปเป็นแม่ชี The Long Bright Dark (2014)
( booing )Tja, das ist es ja nun. Reverend Kommandant Klink (1967)
We got the tin.- Ja, das Wellblech haben wir ja nun. The Green Berets (1968)
Your minor talent in the sack, I can do without.Dein bisschen waagerechtes Talent kenne ich ja nun. Love at the Top (1974)
You did.Das hast du ja nun. The Driver (1978)
But perhaps now you'll have the time.Aber vielleicht hast du diese Zeit ja nun. Suitable for Framing (1987)
Now that I have the antibodies.Die Antikörper hab' ich ja nun. Outbreak (1995)
He's my best swimmer now, with Dodd...Er ist der Beste. Dodd ist ja nun... Go Fish (1998)
George, meet your new partner here.-Ja nun. George, ich habe einen neuen Partner für Sie. Exit Wounds (2001)
- We've established that.- Na, das wissen wir ja nun. Berlin Blues (2003)
Yeah well.Ja nun. Fitna (2006)
Yeah, well...- Ja nun. Chapter Nineteen '.07%' (2007)
You know Dad, I think, I understand Maria now.Weißt du Vater, ich glaube, ich verstehe Maria nun. Orbital (2009)
Well...Ja nun... Albert Nobbs (2011)
Well now...Ja nun.Albert Nobbs (2011)
- Yeah, well the apple didn't fall far from the tree. What?Ja nun... der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Episode #2.3 (2011)
Yeah, well... three of my men came across them.Ja nun... drei meiner Männer sind ihnen begegnet. Ich musste sie heute Morgen beerdigen. Instinct (2011)
- Yeah, well.- Ja nun.Slow Growing Monsters (2012)
That's not how I want to start our marriage, killing your dream?Ja nun. The Launch Acceleration (2012)
Well ...Ja nun... Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
- Well, now you have.-Hast du ja nun. A Heavy Heart (2015)
If you have anything to ask them, you know where they are.Wenn Sie Fragen haben... Sie kennen sich ja nun. Code d'honneur (2015)
Well, it's true she was determined to pass her exams, which she's done now, God bless her.Ich verstehe. Sie haben recht, sie wollte unbedingt bestehen. Aber das hat sie ja nun. Christmas Special (2015)
That um... That is...Tja, das ist ja nun... ist nicht möglich. Two Merry Adventurers (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top