ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

3, sir

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -3, sir-, *3, sir*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 3, sir มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *3, sir*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
3, sirสาม ค่ะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
That's Ark Number 3, sir.นั่นคืออาร์คลำที่ 3 ครับท่าน 2012 (2009)
Warp 3, sir.วาป 3 ครับ Star Trek (2009)
013, sir.013, SirOn the Beach (1959)
Three sir:- 3, SirGambit (1966)
'GQ, security 3, sir.'GQ, Sicherheitsstufe 3, SirThe Man Trap (1966)
Warp factor 3, sir.Warpfaktor 3, SirTomorrow Is Yesterday (1967)
070, mark 63, sir.070 Komma 63, SirQ Who (1989)
- 1 5,253, sir.- 15.253, SirThe Ensigns of Command (1989)
- 73, sir.- 73, SirDescent: Part II (1993)
- 73.- 73, SirLessons (1993)
We're at checkpoint 3, sir.Wir sind am Checkpoint 3, SirJoint Security Area (2000)
Warp 4.3, sir.Warp 4,3, SirBroken Bow: Part I (2001)
- Thirteen, sir.- 13, SirThe Matrix Revolutions (2003)
- Warp 3, sir.- Warp 3, SirThe Expanse (2003)
- Receiving SG-3's IDC, sir.- Empfange den IDC von SG-3, SirZero Hour (2004)
- (man) Receiving SG-3's IDC, sir.- (Mann) Der IDC von SG-3, SirZero Hour (2004)
- Three, sir.- 3, SirHarry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Eight hundred seventy-three, sir,- 873, SirThe Hurt Locker (2008)
About... a hundred and three, sir.Ungefähr ... .. 103, SirLee Daniels' The Butler (2013)
Three, sir?Für 3, SirLibeled Lady (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top