ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

2008年五月 梵蒂冈教皇政府宣布了 一条震惊世人的消息

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -2008年五月 梵蒂冈教皇政府宣布了 一条震惊世人的消息-, *2008年五月 梵蒂冈教皇政府宣布了 一条震惊世人的消息*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

2008 (nián)五月 (wǔ yuè) 梵蒂冈 (Fàn dì gāng)教皇 (jiào huáng)政府 (zhèng fǔ)宣布 (xuān bù) (le) 一条 ()震惊 (zhèn jīng)世人 (shì rén) (de)消息 (xiāo xi)

 


  

 
 • (ねん) (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years [EDICT]
 • (とし) (n-adv,n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf,n) (3) age; (n-adv,n) (4) past one's prime; old age; (P) [EDICT]
 • (とせ) (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) [EDICT]
 • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Simplified]
 • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Traditional]
五月
 • (ごがつ) (n-adv) May; (P) [EDICT]
 • (さつき) (n) (1) (obs) fifth month of the lunar calendar; (2) (uk) (also written as 杜鵑花) satsuki azalea (Rhododendron indicum) [EDICT]
 • (wǔ yuè, ㄨˇ ㄩㄝˋ) May; fifth month [CE-DICT-Simplified]
 • (wǔ yuè, ㄨˇ ㄩㄝˋ) May; fifth month [CE-DICT-Traditional]
梵蒂冈
 • (Fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ) Vatican City [CE-DICT-Simplified]
教皇
 • (きょうこう) (n) Pope [EDICT]
 • (jiào huáng, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄤˊ) pope [CE-DICT-Simplified]
 • (jiào huáng, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄤˊ) pope [CE-DICT-Traditional]
政府
 • (せいふ) รัฐบาล [LongdoJP]
 • (せいふ) (n) government; administration; (P) [EDICT]
 • (zhèng fǔ, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ) government [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèng fǔ, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ) government [CE-DICT-Traditional]
宣布
 • (せんぷ) (n,vs) proclamation; dissemination; promulgation [EDICT]
 • (xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ) to declare; to announce; to proclaim [CE-DICT-Simplified]
 • (xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ) to declare; to announce; to proclaim [CE-DICT-Traditional]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
一条
 • (いちじょう) (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P) [EDICT]
震惊
 • (zhèn jīng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ) to shock; to astonish [CE-DICT-Simplified]
世人
 • (せじん) (n) the people; the public; the world [EDICT]
 • (shì rén, ㄕˋ ㄖㄣˊ) (common) people [CE-DICT-Simplified]
 • (shì rén, ㄕˋ ㄖㄣˊ) (common) people [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
消息
 • (しょうそく(P);しょうそこ(ok)) (n) (1) news (from somebody); letter; contact; (2) (somebody's) whereabouts; (somebody's) movements; (P) [EDICT]
 • (xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙) news; information; CL:條|条[tiao2] [CE-DICT-Simplified]
 • (xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙) news; information; CL:條|条[tiao2] [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top