ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

...when you c [...] he joint out.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -...when you c [...] he joint out.-, *...when you c [...] he joint out.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

...when ( W EH1 N) you ( Y UW1) can't ( K AE1 N T) borrow ( B AA1 R OW2) another ( AH0 N AH1 DH ER0) buck ( B AH1 K) or ( AO1 R) buy ( B AY1) another ( AH0 N AH1 DH ER0) case ( K EY1 S) of ( AH1 V) booze ( B UW1 Z)... you ( Y UW1) bust ( B AH1 S T) the ( DH AH0) joint ( JH OY1 N T) out ( AW1 T).

 


  

 
when
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
can't
 • (คานทฺ,แคนทฺ) abbrev. can not [Hope]
 • /K AE1 N T/ [CMU]
 • (v) /kaːnt/ [OALD]
borrow
 • ยืม: หยิบยืม, ขอยืม, กู้ยืม [Lex2]
 • รับเอา: เข้า [Lex2]
 • (บอ'โร) vt. ยืม,กู้,ขอยืม,ยืมใช้ vi. ยืมสิ่งของ,แล่นใกล้ฝั่ง,แล่นใกล้ลม ###SW. borrower n. -Conf. lend [Hope]
 • (vt) ยืม,กู้ยืม,หยิบยืม [Nontri]
 • /B AA1 R OW2/ [CMU]
 • (v) /b'ɒrɒu/ [OALD]
another
 • ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน: ที่เป็นอันอื่น [Lex2]
 • สิ่งอื่น: อีกอันที่แตกต่างกัน [Lex2]
 • อีก: อีกหนึ่ง [Lex2]
 • (อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า ###S. substitute, alternative) [Hope]
 • (adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น [Nontri]
 • (n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น [Nontri]
 • /AH0 N AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (j) /'ən'ʌðər/ [OALD]
buck
 • สัตว์ตัวผู้: (ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น) [Lex2]
 • สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์: จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ [Lex2]
 • หนังสัตว์: (ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ ) [Lex2]
 • ผู้ชายรุ่นหนุ่ม[Lex2]
 • ของระดับชั้นที่ต่ำที่สุด (ทางทหาร)[Lex2]
 • กระโดดขึ้นไปในอากาศทั้งสี่ขาและมีลักษณะหลังโค้งงอ (ใช้กับม้า)[Lex2]
 • เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)[Lex2]
 • พนัน[Lex2]
 • สู้โดยใช้หัวชน[Lex2]
 • ต่อต้าน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ต่อต้าน[Lex2]
 • ฝ่าเข้าไป[Lex2]
 • เลื่อย[Lex2]
 • โครงที่ใช้สำหรับยึดไม้ที่เลื่อย[Lex2]
 • ส่งต่อไปยัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ)[Lex2]
 • ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี[Lex2]
 • ซักในน้ำยาเคมี[Lex2]
 • น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า[Lex2]
 • พูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)[Lex2]
 • การพูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)[Lex2]
 • อย่างที่สุด (คำไม่เป็นทางการ): อย่างสมบูรณ์ [Lex2]
 • หนึ่งดอลล่าร์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เงิน 1 ดอลล่าร์ [LongdoEN]
 • (บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก [Hope]
 • (n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน [Nontri]
 • /B AH1 K/ [CMU]
 • (v) /b'ʌk/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
buy
 • ซื้อ[Lex2]
 • การซื้อ: การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน [Lex2]
 • (บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ ###S. procure -Conf. spend [Hope]
 • (vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ) [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (v) /b'aɪ/ [OALD]
case
 • คดี: ข้อคดี, คดีความ [Lex2]
 • คนที่ไม่ปกติ[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา[Lex2]
 • ปัญหา[Lex2]
 • เรื่องราว[Lex2]
 • เหตุการณ์: สถานการณ์ [Lex2]
 • เหตุผลสนับสนุน: ข้อสนับสนุน [Lex2]
 • กรอบ[Lex2]
 • กล่องเล็กๆ[Lex2]
 • จำนวนคู่หนึ่ง[Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ปลอกหมอน[Lex2]
 • ปูพื้น[Lex2]
 • ใส่กล่อง[Lex2]
 • (เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู - [Hope]
 • (n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง [Nontri]
 • /K EY1 S/ [CMU]
 • (v) /k'ɛɪs/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
booze
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ดื่มแอลกอฮอล์อย่างมาก[Lex2]
 • การดื่มเหล้า (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เครื่องดื่มอัลกอฮอล์[Lex2]
 • การดื่ม[Lex2]
 • (บูซ) {boozed,boozing,boozes} n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์,วิสกี้ vt.,vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป ###SW. boozer n. [Hope]
 • (n) เหล้า,วิสกี้,ของมึนเมา [Nontri]
 • /B UW1 Z/ [CMU]
 • (v) /b'uːz/ [OALD]
bust
 • นม: หน้าอก [Lex2]
 • (บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต [Hope]
 • (n) รูปปั้นครึ่งตัว [Nontri]
 • /B AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /b'ʌst/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
joint
 • ข้อต่อ (กระดูก)[Lex2]
 • ที่ร่วมกัน[Lex2]
 • บุหรี่สอดไส้กัญชา (คำแสลง)[Lex2]
 • รอยต่อ: รอยเชื่อม [Lex2]
 • สถานที่ดื่มกินและเต้นรำราคาถูก (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน ###S. juncture [Hope]
 • (adj) รวมกัน,ชุมนุมกัน,เชื่อมโยง [Nontri]
 • (n) ข้อต่อ,ดุ้น,เดือย,ตาไม้,ตะเข็บ,ที่ชุมนุม [Nontri]
 • /JH OY1 N T/ [CMU]
 • (v) /ʤ'ɔɪnt/ [OALD]
out
 • ข้างนอก: ภายนอก [Lex2]
 • นอก: ภายนอก, ข้างนอก [Lex2]
 • ออก: เกิน, ข้าม [Lex2]
 • (เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป [Hope]
 • (adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น [Nontri]
 • /AW1 T/ [CMU]
 • (v) /'aut/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top