ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wind up-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wind up, *wind up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wind up[PHRV] หมุนขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wind up (vt) ลงท้าย
See also: S. ลงเอย, ในที่สุด,
wind up (vt ) เลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But as toys to wind up the Millman Young pricks, they were priceless.แต่ถ้าสำหรับเอาไว้เกทับ ไอ้พวกอ่อนมิลล์แมน ยังล่ะก็ ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียว The Secret of Sales (2017)
I've got 3 weeks to turn this garden round or I'll wind up sleeping in the park!ฉันต้องฟื้นฟูสวนนี้ในสามสัปดาห์ ไม่งั้นต้องไปนอนในสวนสาธารณะ This Beautiful Fantastic (2016)
You'll wind up being good friends.เดี๋ยวคุณก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน Elle (2016)
I didn't expect to wind up finding out what kind of man you really are.ผมไม่ได้หวังว่า จะรู้ว่าคุณเป็นคนยังไง Beyond Redemption (2015)
How'd a nice girl like you wind up working in a dump like this? Fella done me wrong.ทำไมนางฟ้าอย่างคุณ ถึงต้องมารับหน้าที่ในรูหนูแบบนี้ล่ะ Avengers: Age of Ultron (2015)
I wind up seeing a lot more of Ava than I bargained for.ฉันลมขึ้นเห็นมากขึ้นของ เอวะ กว่าที่ผมต่อรองราคา Sin City: A Dame to Kill For (2014)
We wind up in the same train station on the ground just to die in it?เราหายใจในสถานีเดียวกับบนพื้น เพื่อที่จะตายในนี้อย่างนั้นเหรอ Fog of War (2014)
How'd you wind up with them?นายไปอยู่กับพวกมันได้ยังไง? A (2014)
So how'd you wind up as one of the heads of a, uh, dictatorship?แล้วคุณขึ้นมาได้ไง เป็นหนึ่งในหัวหน้า The Interview (2014)
People who pull guns, but don't know how to shoot, wind up dead.คนที่ถือปืนขึ้นมา แต่ไม่รู้จักวิธีการยิงจุดจบคือตายเท่านั้นหล่ะ Sister's Keeper (2013)
I-I'm gonna wind up like them, aren't I? Why don't you have a seat?ผะ-ผมกำลังจะเป็นอย่างพวกเขา ใช่ไหม ทำไมคุณไม่นั่งก่อนล่ะ FZZT (2013)
No one cleans up the fake ID, and you wind up chasing empty town cars around the city.ไม่มีใครจัดการตัวตนปลอมพวกนั้น จากนั้นคุณก็ต้องมาลงเอยกับการ ไล่ตามรถที่ว่างเปล่ารอบๆเมือง Zero Day (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wind upDon't be so greedy or you'll wind up with nothing.
wind upIf he carries on like this, he's going to wind up in prison.
wind upI never thought it would wind up like this.
wind upI think it's time to wind up this meeting.
wind upLet's wind up our work.
wind upThe unemployed always wind up at the bottom of the heap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขลาน[V] wind up, See also: wind a watch, wind a clock, Syn. หมุนลาน, ไขนาฬิกา, Ant. คลายลาน, Example: เขาต้องไขลานนาฬิกาข้อมือของเขาทุกๆ เช้า, Thai definition: ใช้กำลังดันหรือหมุนเพื่อให้ลานทำงาน
ขมวด[V] wind up, See also: append, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลง, Thai definition: ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wind up
   v 1: finally be or do something; "He ended up marrying his high
      school sweetheart"; "he wound up being unemployed and
      living at home again" [syn: {finish up}, {land up}, {fetch
      up}, {end up}, {wind up}, {finish}]
   2: give a preliminary swing to the arm pitching
   3: stimulate sexually; "This movie usually arouses the male
     audience" [syn: {arouse}, {sex}, {excite}, {turn on}, {wind
     up}]
   4: coil the spring of (some mechanical device) by turning a
     stem; "wind your watch" [syn: {wind}, {wind up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top