ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-venture capital-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: venture capital, *venture capital*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน
เงินลงทุนที่ใช้สำหรับจัดตั้งธุรกิจเริ่มแรกและธุรกิจขนาดเล็กที่มีการเติบโตที่ดี แต่ไม่สามารถระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ให้เงินร่วมลงทุนจะมีการช่วยเหลือด้านการบริหารงานแก่ธุรกิจที่เข้าไปลงทุน [ตลาดทุน]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS FilmUnikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS Film Il Mare (2000)
in association with MVP Venture Capital and Cinema Service world sales by Cinema Serviceโดยความร่วมมือระหว่าง เอ็มวีพี เวนเจอร์ แคปปิตอล และ ซีนีมา เซอร์วิส My Sassy Girl (2008)
Keep me posted. So, Mr. venture capital firm partner...มีอะไรก็ติดต่อมา เอาล่ะ คุณพันธมิตรร่วมทุน... 2 Pi R (2013)
I'm part of a venture capital group, we're considering an investment in the building.ผมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทร่วมทุน เรากำลังตัดสินใจจะลงทุนในอาคารหลังนี้ Prisoner's Dilemma (2013)
And I can forget raising any venture capital funds.และฉันลืมเรื่องการลงทุนนั่นไปละ One Percent (2013)
We'll help you raise the venture capital funds you lost.เราจะช่วยคุณในการเพิ่มเงินลงทุนที่คุณเสียไป One Percent (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风险投资[fēng xiǎn tóu zī, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄗ, / ] venture capital [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  venture capital
      n 1: wealth available for investment in new or speculative
           enterprises [syn: {venture capital}, {risk capital}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top