ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-tell the truth-

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tell the truth, *tell the truth*
English-Thai: Longdo Dictionary
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?คุณสาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงอย่างเดียว ความจริงเท่านั้น Oh, God! (1977)
Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth?คุณสาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงอย่างเดียว ความจริงเท่านั้น Oh, God! (1977)
- I do not. I tell the truth.- ไม่ได้โกหกซะหน่อย เราพูดความจริง Labyrinth (1986)
Tell the truth. You're looking for sympathy?เอาจริงๆนะ นายมองหาความสงสารเหรอ Goodfellas (1990)
God, you can't tell the truth about anything, can you?พระเจ้า คุณจะบอกความจริง ไม่ได้รึไง ทำได้ไหม? Basic Instinct (1992)
Come on. Tell the truth. You chucked it at him.ไม่เอาน่า บอกความจริงมา /นายโยนทีวีใส่เขา American History X (1998)
Tell the truth. Are you scared?ตอบตามตรง กลัวหรือเปล่า The Legend of 1900 (1998)
Tell the truth! What do you see?บอกความจริง เธอเห็นอะไร Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Do you swear to tell the truth, the whole truth... and nothing but the truth, so help you God?โปรดสาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงทั้งหมด ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากความจริง เพื่อเห็นแก่พระเจ้า Legally Blonde (2001)
Tell the truth, Adam.อย่าโกหก อดัม Frailty (2001)
To tell the truth...บอกความจริงนะ... Yomigaeri (2002)
Mr. Atwood, do you swear to tell the truth and nothing but the truth, so help you God?คุณแอ๊ทวูด คุณจะสาบานมั้ยที่จะพูดแต่ความจริงไม่มีอะไร The O.C. (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tell the truthAll you have to do is to tell the truth.
tell the truthAlways tell the truth.
tell the truthA to tell the truth serious though there seemed seemingly to be not a what either failure was done.
tell the truthHe didn't tell the truth for fear she should get angry.
tell the truthHe hasn't the nerve to tell the truth.
tell the truthHe would not tell the truth after all.
tell the truthI always try to tell the truth.
tell the truthI believe it right to tell the truth.
tell the truthI can't figure out why he didn't tell the truth.
tell the truthI made him tell the truth.
tell the truthI'm not much for sports to tell the truth.
tell the truthI think it important to tell the truth.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top