ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-take to heart-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: take to heart, *take to heart*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือเป็นอารมณ์[theū pen ārom] (v, exp) EN: take to heart
คิดตก[khittok] (v) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically  FR: considérer avec philosophie

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเป็นอารมณ์(v) take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai Definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
คิดตก(v) look at the bright side of things, See also: not take to heart, take philosophically, Syn. ปล่อยวาง, Thai Definition: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, / ] earnest; serious; to take seriously; to take to heart, #1,052 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beherzigento take to heart; to heed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp, v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take to heart
   v 1: get down to; pay attention to; take seriously; "Attend to
      your duties, please" [syn: {attend to}, {take to heart}]
      [ant: {drop}, {leave out}, {miss}, {neglect}, {omit},
      {overleap}, {overlook}, {pretermit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top