ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down up-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectators l [...] from down up-, *spectators l [...] from down up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-spectators ( S P EH1 K T EY0 T ER0 Z) look down ( L UH1 K D AW1 N) into ( IH1 N T UW0) ring ( R IH1 NG) whereas ( W EH0 R AE1 Z) wrestlers' perspective ( P ER0 S P EH1 K T IH0 V) is from ( IH1 Z F R AH1 M) down ( D AW1 N) up ( AH1 P)-

 


 
spectators
 • /S P EH1 K T EY0 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n (count)) /sp'ɛkt'ɛɪtəz/ [OALD]
  [spectator]
 • ผู้เข้าชม: ผู้ชม, ผู้ดู [Lex2]
 • (สเพคเท'เทอะ) n. ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกต,ผู้ดูเหตุการณ์. ###SW. spectatorial adj. [Hope]
 • (n) ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกตการณ์ [Nontri]
 • /S P EH1 K T EY0 T ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /sp'ɛkt'ɛɪtər/ [OALD]
look down
 • มองลงไปที่[Lex2]
 • มองข้าม[Lex2]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH0 N T UW1/ [CMU]
 • /IH0 N T AH0/ [CMU]
 • (prep) /'ɪntə/ [OALD]
ring
 • แหวน[Lex2]
 • วงแหวน: วงกลม, วง [Lex2]
 • ห่วง: ล้อ [Lex2]
 • กลุ่มคณะ[Lex2]
 • เนื้อที่ที่เป็นวงกลม: สนามวงกลม, สนามมวย [Lex2]
 • ล้อม: ปิดล้อม, ล้อมวง [Lex2]
 • ใส่ห่วง: ใส่ปลอก, สนตะพาย [Lex2]
 • สั่นกระดิ่ง: เคาะระฆัง [Lex2]
 • ส่งเสียงดังกังวาน: ส่งเสียงดังก้อง [Lex2]
 • ทำเสียงสะท้อน: ทำเสียงก้อง [Lex2]
 • โทรศัพท์[Lex2]
 • เสียงกระดิ่ง: เสียงดังกังวาน [Lex2]
 • (ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทางวงกลม,สนามวัวแข่ง,สนามมวย,สนามมวยปล้ำ,การต่อยมวย,การแข่งขัน,สังเวียน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมที่ขดเป็นวง,สียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์,เสียงกังวาน,การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง,กลายเป็นวงแหวน [Hope]
 • (vi) บินวน,ส่งเสียง,สั่นกระดิ่ง,เคาะระฆัง [Nontri]
 • (vt) ปลอกเปลือก,ล้อมวง,ทำให้เป็นวงล้อ [Nontri]
 • /R IH1 NG/ [CMU]
 • (v,v,n (count)) /r'ɪŋ/ [OALD]
whereas
 • ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ): แต่ทว่า, แต่ [Lex2]
 • เพราะว่า (คำทางการ): เนื่องจากว่า, เนื่องด้วย, เพราะเหตุว่า [Lex2]
 • (แวร์แอซ') conj. ในทางตรงกันข้าม,ในกรณีที่เหตุ,ด้วยเหตุที่,อย่างไรก็ตาม,แต่ทว่า [Hope]
 • (con) ด้วยเหตุที่,แต่ทว่า,ในกรณีที่,ในทางตรงกันข้าม [Nontri]
 • /W EH0 R AE1 Z/ [CMU]
 • /HH W EH0 R AE1 Z/ [CMU]
 • (conj) /wˌɛəʳr'æz/ [OALD]
perspective
 • ทัศนคติ: ความคิด, ทัศนะ, มุมมอง [Lex2]
 • ทัศนียภาพ: ทิวทัศน์ [Lex2]
 • ภาพวาดที่มีสัดส่วนแบบที่มองเห็น[Lex2]
 • เทคนิควาดภาพแบบที่มีสัดส่วนอย่างที่มองเห็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพตามสัดส่วนที่มองเห็น[Lex2]
 • (เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว ###S. discr [Hope]
 • (adj) เขียนให้เห็นเป็นทางไกล [Nontri]
 • (n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล [Nontri]
 • /P ER0 S P EH1 K T IH0 V/ [CMU]
 • (n) /p'əsp'ɛktɪv/ [OALD]
is from
  [be from]
 • มาจาก[Lex2]
down
 • การลดต่ำลง[Lex2]
 • ดื่มรวดเดียว: รีบดื่ม [Lex2]
 • ทำให้ตกลงมา[Lex2]
 • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • ไปทางใต้: ลงใต้ [Lex2]
 • ลงข้างล่าง: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง [Lex2]
 • ลงไปตาม: ไปตามทาง [Lex2]
 • หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ): ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า [Lex2]
 • ขนอ่อน: ขนละเอียด [Lex2]
 • ทุ่งหญ้าบนเนิน[Lex2]
 • (ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง ###S. dejected,fell,descent [Hope]
 • (adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง [Nontri]
 • (n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน [Nontri]
 • (vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ [Nontri]
 • /D AW1 N/ [CMU]
 • (proper noun) /d'aun/ [OALD]
 • (vt,n,adv,prep) /daun/ [OALD]
up
 • ในแนวขึ้น: ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ข้างบน[Lex2]
 • ไปตาม[Lex2]
 • ตั้งตรง[Lex2]
 • ที่เพิ่มขึ้น: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • (อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม [Hope]
 • (adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน [Nontri]
 • (adv) ขึ้นไป,ตรง,อยู่เหนือ,โดยสิ้นเชิง,ให้หมด [Nontri]
 • (pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง [Nontri]
 • /AH1 P/ [CMU]
 • (v,adv,prep) /ʌp/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top