ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-rias-

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rias, *rias*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
RIAS : Rundfunk im amerikanischen SektorRadio in the American Sector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planaria \Pla*na"ri*a\, n.; pl. L. {Planari[ae]}, E. {-rias}.
   [NL. See {Planary}.] (Zool.)
   Any species of turbellarian worms belonging to {Planaria},
   and many allied genera. The body is usually flat, thin, and
   smooth. Some species, in warm countries, are terrestrial.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-rias -

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top