ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pulli-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pulli, *pulli*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pulliGetting shy Kyoko to talk at a party is like pulling teeth.
pulliHe is just pulling your leg.
pulliHe was always pulling my leg when he worked together.
pulliHe was always pulling my leg when we worked together.
pulliI saw a horse pulling a cart.
pulliIt's like pulling teeth to ask the government to change their policy.
pulliMy grandmother was pulling up weeds in her backyard.
pulliShe was always pulling my leg when we worked together.
pulliThe locomotive was pulling a long line of freight cars.
pulliThe police say there's someone pulling string behind the scenes.
pulliWere you just pulling my leg when you said we were all going to get extra bonuses?
pulliWho's pulling the strings behind the scenes?

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pullus \Pul"lus\, n.; pl. {Pulli}. [L.] (Zool.)
     A chick; a young bird in the downy stage.
     [1913 Webster] Pulmobranchiata

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top