ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-piece of land-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: piece of land, *piece of land*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One piece of land to call your own one landscape to look at one way to die?ที่ดินผืนหนึ่ง ทิวทัศน์แห่งหนึ่งเอาไว้มอง มีทางตายวิธีหนึ่ง The Legend of 1900 (1998)
A small piece of land in Kangwon-do.เป็นพี่ผืนเล็กๆ ที่คังวอน-โด Unstoppable Marriage (2007)
This piece of land...พื้นดินผืนนี้... Episode #1.7 (2008)
We have another piece of land for other dumping sites.อย่าพูดแทรก Gomorrah (2008)
You have another piece of land?เขาไม่มีที่อื่นแล้ว Gomorrah (2008)
Piece of land, access road, power.รวบรวมผืนที่ดิน มีถนนเข้าถึง อิทธิพล Potlatch (2009)
Wow, if he were better, he'd probably get a piece of land from his fans.เฮ้อ ถ้าเขาเก่งขึ้นกว่านี้ เขาคงจะได้บ้านได้ที่ดินจากแฟนๆเขาเลยมั้ง Oh! My Lady (2010)
Dad took me to the piece of land we own.พ่อพาฉันไปดูที่ของเรา Roots (2011)
In the end, that piece of land was what stopped the bankruptcy.ในที่สุด ก็ไม่สามารถเอาที่ดิน มาช่วยปกป้องการล้มละลายได้  ()
Ah. There's still feeling towards that piece of land.อ้า มันยังคงมีความรู้สึกกับเรื่องที่ดินผืนนั้นนะครับ Ojakgyo Brothers (2011)
Horse-trainer Park bought this piece of land?ครูฝึกม้าปาร์คซื้อทีส่วนนี้หรอ? Episode #1.1 (2011)
How much is that piece of land worth?ที่ตรงนั้นมันมีมูลค่ามากเท่าไหร่? Episode #1.5 (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  piece of land
      n 1: an extended area of land [syn: {tract}, {piece of land},
           {piece of ground}, {parcel of land}, {parcel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top