ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-now he

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: now he, -now he-, *now he*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look! Now he is mad!ตอนนี้เขาเป็นคนบ้า! Pinocchio (1940)
Now he has it sideways in his mouth and he's going away with it.และเขาจะไปกับมัน The Old Man and the Sea (1958)
But now he said his thoughts aloud many times... ... since there was no one they could annoy.แต่ตอนนี้เขากล่าวว่าความคิด ของเขาออกมาดัง ๆ หลาย ๆ ครั้งเนื่องจากมี ไม่มีใครที่มันสามารถรบกวน The Old Man and the Sea (1958)
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
Now he was proving it again.ตอนนี้เขาก็พิสูจน์อีกครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
Now he cannot go down deep to die.ตอนนี้เขาไม่สามารถไปลงลึก จะตาย The Old Man and the Sea (1958)
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I tamed him, and now he was unique, at least to me.ผมทำให้เข้าเชื่อง ตอนนี้เขาไม่เหมือนใคร อย่างน้อยก็สำหรับผม The Little Prince (1974)
He came. Now he is a manเขามา เขาคือผู้ชาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And now he says, "Move your head, I can't see the screen."ตอนนี้เขาพูด "ขยับหัวหน่อย คุณบังทีวี" Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
now heAt first he thought English very difficult, but now he thinks it easy.
now heHe neglected his health and now he's sick in bed.
now heHe stuck his neck out for that idea, and now he's getting all the blame.
now heHe used to be well off and generous, but now he lives from hand to mouth.
now heHe used to eat out every day, but now he can't afford it.
now heHe used to say so, but now he doesn't.
now heHe used to smoke, but now he doesn't.
now heI heard the manager's wife is on vacation. And well when the cat's away the mice will play. Now he's out partying every night.
now heMy father used to drink beer, but now he drinks Nihonshu.
now heMy father used to smoke, but now he doesn't.
now heMy friend broke up with his girlfriend and now he wants to go out with me.
now heNever mind that. After all up till now he's stuffed himself on huge profit selling high brand-name goods of no real worth. From now on he can just try his best at honest trade.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Der Groschen ist gefallen!Now he gets the point! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top