ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mysticism-

M IH1 S T IH0 S IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mysticism, *mysticism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mysticism(n) การมีเวทย์มนต์, See also: การร่ายเวทย์มนต์, Syn. ontologism, orphism, spiritualism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mysticism(มิส'ทิซิสซึม) n. ลัทธิผีสางเวทมนตร์, ความคิดที่ลึกลับ, เรื่องประหลาดมหัศจรรย์

English-Thai: Nontri Dictionary
mysticism(n) ความเชื่อทางศาสนา, ความเชื่อทางไสยศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mysticismรหัสยลัทธิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MYSTICISM M IH1 S T IH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mysticism (n) mˈɪstɪsɪzəm (m i1 s t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神秘主义[shén mì zhǔ yì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] mysticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mysticism \Mys"ti*cism\, n. [Cf. F. mysticisme.]
   1. Obscurity of doctrine.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) The doctrine of the Mystics, who professed a
    pure, sublime, and wholly disinterested devotion, and
    maintained that they had direct intercourse with the
    divine Spirit, and aquired a knowledge of God and of
    spiritual things unattainable by the natural intellect,
    and such as can not be analyzed or explained.
    [1913 Webster]
 
   3. (Philos.) The doctrine that the ultimate elements or
    principles of knowledge or belief are gained by an act or
    process akin to feeling or faith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mysticism
   n 1: a religion based on mystical communion with an ultimate
      reality [syn: {mysticism}, {religious mysticism}]
   2: obscure or irrational thought

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top