ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-keep up-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: keep up, *keep up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep up(phrv) ยกไว้, See also: ยกสูงไว้, ยกขึ้น, Syn. hold up
keep up(phrv) ยังคงสูง, See also: พยายามให้สูงไว้, Syn. be up
keep up(phrv) เก็บรักษาไว้ในสภาพดี
keep up(phrv) ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป
keep up(phrv) ทำให้ลุกจากเตียง, Syn. stay up
keep up(phrv) ยังเหมือนเดิม, Syn. hang out
keep up(phrv) ตามให้ทัน, See also: ไล่ตาม, ตามทัน, Syn. catch up, come up with

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep upBecause of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.
keep upDon't walk so fast! I can't keep up with you.
keep upDon't walk so fast. I can't keep up with you.
keep upEven good friends should make an effort to keep up their friendship.
keep upHarry couldn't keep up with the class.
keep upHe finds it difficult to keep up with the rest of the class.
keep upHe is trying to keep up with the current of the times.
keep upHe ran too fast for me to keep up with him.
keep upHe reads the newspaper in order to keep up with the times.
keep upHe walked so fast that she couldn't keep up with him.
keep upHe walked so fast this I couldn't keep up with him.
keep upI bought a new computer to keep up with the times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำรุง(v) maintain, See also: keep up, Syn. ทะนุบำรุง, บำรุงรักษา, Example: พวกเราต้องช่วยกันบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราไว้ชั่วลูกชั่วหลาน, Thai Definition: รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำอยู่เสมอ[tham yū samōe] (v, exp) EN: keep up

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keep up
   v 1: maintain a required pace or level; "He could not keep up
      and dropped out of the race"
   2: lengthen or extend in duration or space; "We sustained the
     diplomatic negotiations as long as possible"; "prolong the
     treatment of the patient"; "keep up the good work" [syn:
     {prolong}, {sustain}, {keep up}]
   3: keep in safety and protect from harm, decay, loss, or
     destruction; "We preserve these archeological findings"; "The
     old lady could not keep up the building"; "children must be
     taught to conserve our national heritage"; "The museum
     curator conserved the ancient manuscripts" [syn: {conserve},
     {preserve}, {maintain}, {keep up}]
   4: keep informed; "He kept up on his country's foreign policies"
     [syn: {keep up}, {keep abreast}, {follow}]
   5: prevent from going to bed at night; "The anticipation of the
     trip kept the children up all night"; "I kept myself up all
     night studying for the exam"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top