ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jung

Y UH1 NG   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jung, -jung-, *jung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jungle[N] ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง, See also: กองระเกะระกะ
jungle[N] ป่าทึบ, See also: ป่า, ดงป่า, Syn. forest, woods
jungle[N] ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน, See also: ความสับสนวุ่นวาย
jungle fever[N] ไข้ป่า, See also: ไข้จับสั่น
jungle juice[SL] เหล้าแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jung(ยูง) n. Carl Gustav (คาร์ลกูล'ทาฟ) .นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชาวสวิส, See also: Jungian
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
jungle gymn. โครงเหล็กสามมิติสำหรับเด็กเล่น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
jungly(จัง'กลี) adj. คล้ายป่าทึบ

English-Thai: Nontri Dictionary
jungle(n) ป่า,พง,ป่าทึบ
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า,ไข้มาลาเรีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jungle feverไข้ป่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jungle fowlไก่ป่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jungceylon (n) ชื่อเมืองภูเก็ตในอดีต
See also: R. Phuket

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jungBeat a path through the jungle.
jungHe contracted malaria while living in the jungle.
jungHe explored the Amazon jungle.
jungHe ran a great risk in the jungle.
jungHe wrote a book about his adventures in the jungle.
jungIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.
jungI've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.
jungThe expedition passed through the great jungle.
jungThe lion is the king of the jungle.
jungThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
jungThey cut out a path through the jungle.
jungThey cut out a path through thick jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางป่า[N] jungle trail, See also: jungle track, jungle route, jungle path, Syn. ทางเดินป่า, Example: ทางป่าแถวนี้ชาวบ้านลือกันว่ามีงูชุกชุม
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
ไพร[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
ไข้ป่า[N] malaria fever, See also: jungle fever, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น, Example: นักสำรวจต้องยุติการตรวจพื้นที่เนื่องจากป่วยเป็นไข้ป่า, Thai definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกอายพิษดิน และว่านยาในป่าดงดิบ
ป่าใหญ่[N] jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Example: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
ป่า[N] forest, See also: jungle, Syn. ดง, พง, ไพร, Example: ป่าที่อำเภอปะคำมีเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมาก
ป่าดงพงพี[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, ไพร, ป่า, ดง, Example: ในป่าดงพงพีมักจะมีสิ่งอันตรายที่เรามองไม่เห็น, Thai definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ
ป่าดง[N] forest, See also: jungle, wild, Example: การมาตั้งทัพอยู่เฉยๆ กลางป่าดงทำให้มีเงื่อนไขและโอกาสในการฝึกซ้อมมากขึ้น, Count unit: ป่า, ที่, แห่ง, Thai definition: ป่าที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นทึบ
พงพี[N] jungle, See also: forest, woods, Syn. ป่าดง, พงไพร, ป่า, พนา, ป่าดงพงพี, Example: ราศีสิงมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งพงพี จึงเป็นนักต่อสู้ชีวิต
วนาสณฑ์[N] jungle, See also: wood, forest, Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมวป่า[n.] (maēopā) EN: Jungle Cat   FR: chat sauvage [m]
นกเอี้ยงควาย[n. exp.] (nok īeng khwāi) EN: Jungle Myna   FR: Martin forestier [m] ; Mainate de jungle [m] ; Martin brun [m] ; Martin sombre [m]
นกจับแมลงป่า[n. exp.] (nok jap malaēng pā) EN: jungle flycatcher   
นกกินแมลงป่า [n. exp.] (nok kin malaēng pā) EN: Jungle Babbler   
พงพี[n.] (phongphī) EN: jungle   
โรคมาลาเรียในดง[n. exp.] (rōk mālārīa nai dong) EN: jungle fever   
ทางเดินป่า[n. exp.] (thāngdoēn) EN: jungle trail   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNG Y UH1 NG
JUNGE JH AH1 NG
JUNGLE JH AH1 NG G AH0 L
JUNGIN JH AH1 N G IH0 N
JUNGER JH AH1 NG ER0
JUNG'S Y UH1 NG Z
JUNGELS JH AH1 NG G AH0 L Z
JUNGERS JH AH1 NG ER0 Z
JUNGMAN JH AH1 NG M AH0 N
JUNGLES JH AH1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jungle (n) ʤˈʌŋgl (jh uh1 ng g l)
jungly (j) ʤˈʌŋgliː (jh uh1 ng g l ii)
jungles (n) ʤˈʌŋglz (jh uh1 ng g l z)
junglier (j) ʤˈʌŋglɪəʳr (jh uh1 ng g l i@ r)
jungliest (j) ʤˈʌŋglɪɪst (jh uh1 ng g l i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丛林[cóng lín, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] jungle; thicket; forest; Buddhist monastery, #14,946 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] jungle, #291,511 [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] jungle grass; lair, #890,707 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
jungeหนุ่มสาว, ยังใหม่
Junge(n) |der, pl. Jungen| เด็กผู้ชาย
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
jungen, See also: junge
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungbrunnen {m}fountain of youth [Add to Longdo]
Jungautor {m}; Jungautorin {f}fledgeling writer; fledgling writer [Add to Longdo]
Junge {m}; Knabe {m}; Bube {m}boy [Add to Longdo]
Junge {m}; Kind {n}youngster [Add to Longdo]
Junge haben; sich vermehrento breed [Add to Longdo]
Jungenstreich {m}schoolboy prank [Add to Longdo]
Jungfernfahrt {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernhäutchen {n} [anat.]hymen [Add to Longdo]
Jungfernreben {pl}virginias [Add to Longdo]
Jungfernrede {f}maiden speech [Add to Longdo]
Jungfernreise {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernschaft {f}maidenhood [Add to Longdo]
Jungfräulichkeit {f}maidenliness [Add to Longdo]
Jungfräulichkeit {f}virginity [Add to Longdo]
Jungfrau {f} | Jungfrauen {pl}virgin | virgins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旬月[じゅんげつ, jungetsu] (n) month and ten days; ten months; short time [Add to Longdo]
準学士[じゅんがくし, jungakushi] (n) associate (of arts); associate's degree (in arts) [Add to Longdo]
純額[じゅんがく, jungaku] (n) net amount; net price [Add to Longdo]
純銀[じゅんぎん, jungin] (n) pure silver [Add to Longdo]
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] (n,vs) provincial tour; (P) [Add to Longdo]
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience [Add to Longdo]
順繰り[じゅんぐり, junguri] (n) in turn; order [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乙女[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]
処女[しょじょ, shojo] Jungfrau [Add to Longdo]
処女膜[しょじょまく, shojomaku] Jungfernhaeutchen, Hymen [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
少年[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] Gastspielreise, Tournee [Add to Longdo]
男の子[おとこのこ, otokonoko] Junge [Add to Longdo]
男子[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]
若い[わかい, wakai] jung [Add to Longdo]
若人[わこうど, wakoudo] junger_Mann, Jugendlicher, die_Jugend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jung \Jung\ prop. n.
   Carl Gustav Jung, a noted Swiss psychiatrist and
   Psychologist(1875-1961).
 
   Syn: Carl Jung, Carl Gustav Jung.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jung
   n 1: Swiss psychologist (1875-1961) [syn: {Jung}, {Carl Jung},
      {Carl Gustav Jung}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 jung /juŋ/
  young; youthfully

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top