ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-iceboat-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: iceboat, *iceboat*
English-Thai: Nontri Dictionary
iceboat(n) เรือตัดน้ำแข็ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iceboat (n) ˈaɪsbout (ai1 s b ou t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 iceboat \iceboat\ n.
   1. A ship with a reinforced bow to break up ice and keep
    channels open for navigation; an icebreaker.
 
   Syn: icebreaker.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a sailing craft with runners and a cross-shaped frame;
    suitable for traveling over ice; it is usually propelled
    by a sail, and sometimes by an engine-powered propeller.
 
   Syn: ice yacht.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iceboat
   n 1: a ship with a reinforced bow to break up ice and keep
      channels open for navigation [syn: {icebreaker}, {iceboat}]
   2: a sailing vessel with runners and a cross-shaped frame;
     suitable for traveling over ice [syn: {iceboat}, {ice yacht},
     {scooter}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-iceboat -

 


  

 
iceboat
 • (n) เรือตัดน้ำแข็ง [Nontri]
 • (n) /'aɪsbɒut/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top