ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-have on-

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: have on, *have on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have on[PHRV] สวมใส่, See also: สวม, ใส่, Syn. put on
have on[PHRV] มีไว้กับตัว, Syn. have about

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, what do we have on Osmond?ล้วงลึกออสมอนด์ได้ความไหม Ghost in the Shell (2017)
- This is everything we have on her.- ยังครับ Patriots Day (2016)
What do we have on the location?เรารู้ที่อยู่ไหม Jason Bourne (2016)
Do you have any idea the shit-storm I'll have on my hands if this arrangement becomes public?คุณรู้ไหมว่าผมจะซวยหนักหนาสาหัสแค่ไหน หากคนรู้เรื่องที่เราตกลงกัน Jason Bourne (2016)
And have you given any thought to the effect that would have on the people?ผลของการที่จะมีคนที่? The Vessel (2016)
Oh, yeah? How many beers did you have on the sea?เหรอ แล้วดื่มเบียร์กลางทะเลกันเท่าไหร่ล่ะ Manchester by the Sea (2016)
This one is everything I have on your British intelligence agency, the GCHQ.นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมมี เกี่ยวกับหน่วยข่าวกรองอังกฤษ GCHQ Snowden (2016)
I'll file for disclosure. They'll turn over whatever evidence they have on you.ฉันจะยื่นขอข้อมูล พวกเขาจะซัดหลักฐานทุกอย่างเข้าใส่คุณ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
We have children, injured, the elderly. You know, what chance do they have on the open road?เรามีทั้งเด็ก คนเจ็บ และคนแก่ มีโอกาสรอดแค่ไหนกลางถนนโล่ง Resident Evil: The Final Chapter (2016)
I mean, this has code that's like identical to what you have on the phone.ผมหมายถึงโค้ดพวกนี้มันเหมือนกับ ที่อยู่ในมือถือคุณเปี้ยปเลย Beyond Redemption (2015)
What does this guy Peterson have on you?ปีเตอร์สันรู้เรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณ? Copper Bullet (2015)
What does this guy Peterson have on you?คุณ กับ ปีเตอร์สัน มีอะไรกันเหรอ ? Green Light (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have onBetter to have one plough going than two cradles. [Quote, Fuller]
have onCould I have one for tomorrow morning?
have onCould I have one more coffee please?
have on"Do you have a pen?" "Yes, I have one."
have onDo you have one?
have onDo you have one a little smaller?
have onGive me any books you have on the subject.
have onHave one's head in the clouds.
have onHow many classes do you have on Monday?
have onHow many classes do you have on Mondays?
have onHow many classes do you have on Saturdays?
have onI have once been to Europe.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  have on
      v 1: be dressed in; "She was wearing yellow that day" [syn:
           {wear}, {have on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top