ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-for years-

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: for years, *for years*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for years[IDM] แรมปี, See also: หลายปี, Syn. for ages

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Somehow, a crippled boy survived for years beyond the Wall when no one else could.ไม่รู้ว่ายังไง เจ้าเด็กพิการ ก็เอาตัวรอดอยู่นอกกำแพงได้ ทั้งๆที่ไม่มีใครทำได้ Eastwatch (2017)
Been trying to get Will here to take a vacation for years now.ฉันก็พยายามชวนวิลล์ไปเที่ยวหลายปีแล้ว Logan (2017)
I did Taekwondo for years before switching to Shotokan.ผมเล่นเทควันโดอยู่หลายปี ก่อนจะเปลี่ยนไปเข้าโชโตกัน Elle (2016)
You want to disappear for years to God knows where and now you want to come and have a talk?พ่ออยากหายไปหลายปี หายไปไหนก็ไม่รู้ แล้วทีนี้ก็อยากกลับมาคุยกันเหรอ Mine (2016)
The dumb thing was, for years I actually believed his stories.และที่โง่มากคือ หลายปีมานี่ ผมเชื้อนิทานที่ปู่เล่ามาเลยตลอด Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The work I'm doing is gonna save thousands for years to come.ซึ่งจะช่วยคนได้เป็นพันๆ Doctor Strange (2016)
Rocky, I have been trying for years to get you to come work with us.มีอะไรบางอย่างกับเด็กคนนี้ ร็อคกี้ฉันได้พยายามมานาน หลายปี Creed (2015)
This was a gift from the Gotham Chamber of Commerce for years of service.นี่เป็นของขวัญ จากหอการค้าเมืองก็อตแธม The Balloonman (2014)
She and my father fought for years to get a new asylum built.แม่กับพ่อต่อสู้ มาหลายปีเพื่อก่อสร้างสถานพักพิงแห่งใหม่ Arkham (2014)
You know, this went on for years and it came to the point where I just told himมันเป็นแบบนี้มานานหลายปี จนมันมาถึงจุดที่ฉันบอกกับเขาว่า Free to Play (2014)
The Eiffel Tower won't be built for years to come.หอไอเฟลจะไม่ถูกสร้างขึ้น สำหรับปีที่ผ่านมา The World Set Free (2014)
For years he went on how he'd got this huge stash hidden away.เป็นเวลาหลายปีที่เขาสะสมทรัพย์สินมหาศาลนี้ เอามันไปซุกซ่อนไกลสายตาผู้คน VIII. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for yearsAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
for yearsAt this corner there happened an accident that was to be remembered for years.
for yearsFor years Marina had been inspecting houses.
for yearsFor years the picture passed as a genuine Rembrandt.
for yearsGood leather will wear for years.
for yearsHe's been having trouble with back pain for years.
for yearsI haven't seen him for years.
for yearsI lived for years ... and years.
for yearsI've dealt with this store for years.
for yearsI visited him, whom I had not seen for years.
for yearsLast evening I was rang up by an old college friend whom I had not heard from for years.
for yearsMary and I remained firm friends for years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรมปี[ADV] for years, See also: for period years, Example: เขารู้สึกคุ้นเคยกับทุกๆ คนราวกับได้รู้จักมาแรมปี, Thai definition: เป็นปีๆ, เป็นเวลานานหลายปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นปี ๆ[X] (pen pī pī) EN: for years   FR: depuis des années ; cela fait des années

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top