ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-for the time being-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: for the time being, *for the time being*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the time being at least, I've been cut off.ถ้าต้องเป็นที่สุดท้าย สู้ตัดออกไปไม่ดีกว่าเหรอ Never Been Marcused (2008)
It's going to be crazy for the time being because of the shopping mall.ตอนนี้เรื่องช็อปปิ้งมอลล์กำลังยุ่ง My Fair Lady (2009)
- You'll retain your position as acting director for the time being with authority over all over CTU operations.อะไรนะ? Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Oh, for the time being but..ก็แค่ตอนนี้ แต่... Mark of the Brotherhood (2010)
For the time being at least, we're all on the same team.อย่างน้อยช่วงที่ผ่านมา เราก็อยู่ข้างเดียวกัน Patriot Games (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for the time beingFor the time being.
for the time beingFor the time being he is staying at a neighboring hotel.
for the time beingFor the time being, I am studying French at this language school.
for the time beingFor the time being I intend to stay at a hotel.
for the time beingFor the time being, I must share this room with my friend.
for the time beingFor the time being I want to work at that bookstore.
for the time beingFor the time being, I will wait for the result of the survey.
for the time beingFor the time being, my sister is an assistant in a supermarket.
for the time beingFor the time being, she is clerking in a department store.
for the time beingFor the time being we two had better not meet too often.
for the time beingHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
for the time beingHe is living with his friend for the time being.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  for the time being
      adv 1: temporarily; "we'll stop for the time being" [syn: {for
             the moment}, {for the time being}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top