Search result for

-for a time-

(21 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: for a time, *for a time*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But we were happy for a time.แต่เรามีความสุขมาก ๆ เวลานั้น Pret-a-Poor-J (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
You, uh... opened my mind for a time.คุณอ่า... เปิดใจฉันมาเป็น ระยะเวลานาน Momentum Deferred (2009)
I feared for a time you would be excluded.ข้าเกรงว่าเวลาของเจ้าใกล้จะหมด The Red Serpent (2010)
The homeless man on my street has a patent pending for a time machine.คนเร่ร่อนข้างท้องถนน มีประสบการณ์เรียนรู้ ในการเดินทางย้อนเวลา The Boy with the Answer (2010)
After all, you were my child... for a time.ยังไงเสียนายก็เคยเป็นเด็กของฉัน... สักพักหนึ่ง Family Matters (2010)
For a time, the atomic theory of the Universe seemed to explain most everything, but then physicists started breaking atoms apart, and they discovered a slew of mysterious new particles that turned their theories upside down.ครั้งหนึ่งทฤษฎีอะตอม ของจักรวาล ดูเหมือนจะอธิบายทุก อย่างมากที่สุด แต่แล้วนักฟิสิกส์อะตอม เริ่มทำลายกัน What Are We Really Made Of? (2010)
Why, I even employed her for a time.ทำไม? ฉันก็เคยจ้างหล่อนมาสักพัก Home Invasion (2011)
Tatia wouldn't make a decision between the two of us, so for a time, Niklaus and I...ทาเทีย ไม่ได้ตัดสินใจระหว่างพวกเราสองคน ตอนนั้น มันทำให้นิเคล้าส์กับฉัน Bringing Out the Dead (2012)
When he does, he may for a time be his old self.เมื่อเขาตื่น อาจจะเป็นเวลาที่เขาเป็นคนเดิม Do Not Go Gentle (2012)
The Red Keep should hold for a time, long enough for me to go to the walls and yield to Lord Stannis in person.แดงให้ ควรถือเป็นครั้ง, นานพอสำหรับฉัน ไปกับผนัง และยอมจำนนต่อพระเจ้า Stannis ในคน Blackwater (2012)
for a time. but he learned.เขาเกลียดข้าที่ทำแบบนั้น ไประยะหนึ่ง นานเลยทีเดียว แต่เขาก็เรียนรู้ The Old Gods and the New (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for a timeHe dwelt for a time in France, then went to Italy.
for a timeHe lived here for a time.
for a timeHe stayed in London for a time.
for a timeHe was happy for a time.
for a timeI waited for a time.
for a timeLike the saying that things are seen clearest from outside I wish he'd leave the association for a time and take a look at Japanese soccer.
for a timeThe car dove into the field and, after bumping along for a time, came to a halt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัก[ADV] for a while, See also: for a time, Syn. คราว, ระยะ, Example: การตายของเขาทำให้ครอบครัวและหน่วยงานวุ่นวายอยู่พักหนึ่ง, Thai definition: คราว เช่น พักหนึ่ง พักใหญ่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วระยะหนึ่ง[adv.] (chūa raya neung) EN: for a time   FR: pour un temps

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top