ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disagree with-

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disagree with, *disagree with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disagree with[PHRV] คิดต่างจาก
disagree with[PHRV] ไม่เข้ากับ, See also: แตกต่างจาก
disagree with[PHRV] เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have to conclude that the reason you don't engage with people you disagree with is because you can't and you might learn some facts.ฉันมีที่จะสรุป ว่าเหตุผลที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วม กับคนที่คุณไม่เห็นด้วยกับ Denial (2016)
So you don't disagree with Dr. Kehoe's numbers?ดังนั้นคุณจึงไม่เห็นด้วยกับดร. หมายเลข เคโฮ หรือไม่? The Clean Room (2014)
Now, I think Lou would disagree with you on that.ฉันคิดว่าลูคงจะไม่เห็นด้วย กับนายในเรื่องนี้นะ A (2014)
It's a pity he has a girlfriend, but that's why I disagree with you, Mr. Alexander.น่าเสียดายที่เขามีแฟนแล้ว แต่นั่นแหละทำให้ฉันไม่เห็นด้วย กับคุณ อเล็กซานเดอร์ The Imitation Game (2014)
I can't disagree with you because I have been feeling out of luck lately, but you know who has been getting all of my luck?ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีดวง แต่คุณรู้ว่าใครนำดวงทั้งหมดของคุณมาได้ Graduation (2013)
Well, he may disagree with you. Your picture's on "Page Six."เขาอาจไม่เห็นตรงกับคุณ เพราะรูปพวกคุณที่ "หน้า 6" นั่น Masquerade (2013)
I'd be foolish to disagree with my new boss.ฉันคงโง่มากถ้าไม่เห็นด้วยกับเจ้านายคนใหม่ของฉัน City of Heroes (2013)
Daggering siblings when you disagree with them... look at what this family has become.แทงกริชใส่พี่น้องตัวเองเมื่อคุณไม่เห็นด้วย ดูนี่สิ สิ่งที่ครอบครัวเราเป็น Catch Me If You Can (2013)
'Cause I know a couple... thousand people who would disagree with that.พันคนที่ไม่เห็นด้วย The Red Barn (2013)
Yeah, I can't disagree with that.ใช่ ฉันคงไม่เถียงข้อนั้น Odd Thomas (2013)
I think the people of Storybrooke might disagree with you.ผมคิดว่าคนที่สตอรี่บรู๊ค อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณนะ Child of the Moon (2012)
And because I pretty much disagree with everything you say and do.และก็เพราะว่า.. ผมไม่เห็นด้วย เป็นอย่างยิ่งกับทุกอย่างที่คุณพูดและทำ Broken Hearts (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disagree withI beg to differ with you, but I disagree with your analysis of the situation.
disagree withI can't disagree with you on that.
disagree withI disagree with you.
disagree withI disagree with you on the matter.
disagree withIf you disagree with him, he is liable to get angry.
disagree withI'm afraid I have to disagree with you about this project.
disagree withIt pains me to disagree with your opinion.
disagree withJust for the record, I totally disagree with this decision.
disagree withThey consider it impolite to disagree with someone they don't know very well.
disagree withThis is the reason I disagree with you.
disagree withThis is where I absolutely disagree with you.
disagree withThis is where we absolutely disagree with you.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disagree with
      v 1: not be very easily digestible; "Spicy food disagrees with
           some people"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top