ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-direct access-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: direct access, *direct access*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direct accessการเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The elevator shaft gets you close, but the only direct access is through security.ช่องลิฟท์อยู่ใกล้ๆ แต่ก่อนจะไปถึงต้องผ่านด่าน รปภ. National Treasure: Book of Secrets (2007)
In the back is an underground car park with direct access to the shops' basements.ด้านหลังชั้นใต้ดินก็จะเป็นที่จอดรถ ซึ่งตรงกับทางเข้าห้องใต้ดินของร้านค้า The Bank Job (2008)
You need direct access to the mainframe, so we get you direct access to the mainframe, and we figure out where the device is being kept.คุณต้องการเข้าถึงเมนเฟรมโดยตรง ฉะนั้นพวกเราจะพาคุณเข้าไป แล้วเราก็จะรู้ว่าอุปกรณ์นั่นอยู่ถูกเก็บที่ไหน Darkness on the Edge of Town (2013)
Other than you, how many medical professionals had direct access to the President this morning?นอกจากคุณแล้ว, มีคนกี่คน ที่สามารถเข้า ไปในห้องของประธานาธิบดีได้? Invisible Leash (2013)
The only point of direct access is here, at the main gates.จุดเดียวของการเข้าถึงโดยตรง อยู่ที่นี่ที่ประตูหลัก Last Knights (2015)
- And give him direct access to S.T.A.R. Labs.- และให้เขา เข้าสู่ สตาร์แลป ได้โดยตรง The Sound and the Fury (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
direct accessFew men have direct access to the president.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktzugriffsspeicher {m}direct access storage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top