ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cut back-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cut back, *cut back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut back(phrv) ตัดให้สั้น
cut back(phrv) ย้อนเวลากลับ, See also: ย้อนกลับ, Syn. flash back, flash forward
cut back(phrv) เปลี่ยนทิศทางทันทีขณะวิ่ง
cut back(phrv) ประหยัดเงิน, Syn. cut down, cut down on
cut back(phrv) ตัดทอนคำพูด, See also: ตัดคำพูดออก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut backGeorge was laid off when his company cut back production last year.
cut backIf you want to become thin, you should cut back on the between-meal snacks.
cut backThe factory had to cut back its production.
cut backWe have cut back production by 20%.
cut backYou smoke far too much. You should cut back.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut back
   v 1: return in time; "the film cut back to an earlier event in
      the story" [syn: {cut back}, {flash back}]
   2: cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat
     intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
     [syn: {reduce}, {cut down}, {cut back}, {trim}, {trim down},
     {trim back}, {cut}, {bring down}]
   3: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]
   4: place restrictions on; "curtail drinking in school" [syn:
     {restrict}, {curtail}, {curb}, {cut back}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top