ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-crop up-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: crop up, *crop up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crop up[PHRV] เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้, Syn. crop out
crop up[PHRV] โผล่ออกมาจากผิวดิน, See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน, Syn. crop out
crop up[PHRV] เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. pop up
crop up[PHRV] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ)
crop up[PHRV] พร้อมมีเพศสัมพันธ์ (คำสแลง)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crop up
   v 1: appear suddenly or unexpectedly; "The farm popped into view
      as we turned the corner"; "He suddenly popped up out of
      nowhere" [syn: {crop up}, {pop up}, {pop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top