ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-collaborate with-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: collaborate with, *collaborate with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collaborate with[PHRV] ทำงานร่วมกับ, See also: ร่วมมือกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You use him. Collaborate with him.นายกำจัดสวะ วันถัดไปก็มี สวะอีกสองขึ้นมาแทน Mission: Impossible III (2006)
Collaborate with Hanka Robotics and be destroyed.ร่วมมือกับแฮนก้า โรโบติคส์ แกจะถูกทำลาย Ghost in the Shell (2017)
Collaborate with Hanka Robotics and be destroyed.ร่วมมือกับแฮนก้า โรโบติคส์ แกจะถูกทำลาย Ghost in the Shell (2017)
Collaborate with Hanka Robotics and be destroyed.ร่วมมือกับแฮนก้า โรโบติคส์... ...แกจะถูกทำลาย Ghost in the Shell (2017)
Collaborate with Hanka Robotics and be destroyed.ร่วมมือกับแฮนก้า โรโบติคส์ แกจะถูกทำลาย Ghost in the Shell (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top