ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-chain store-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chain store, *chain store*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain store(n) กลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you throw your recycling in the regular trash or try to open a giant chain store with questionable labor practices, but anyway, call me.นอกเสียจากว่า เธอจะทิ้งขยะรีไซเคิลลงในถังขยะธรรมดา หรือพยายามจะเปิดสาขายักษ์ใหญ่ แรงงานกับการปฏิบัติที่สงสัย The Witches of Bushwick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chain storeThe large chain store created a new branch.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านค้าสาขา[rānkhā sākhā] (n, exp) EN: chain store

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连锁店[lián suǒ diàn, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] chain store #14,748 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chain store
      n 1: one of a chain of retail stores under the same management
           and selling the same merchandise

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top