ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bring round-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bring round, *bring round*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring round(phrv) พาไปยังสถานที่ตกลงกันไว้, Syn. bring over
bring round(phrv) ทำให้ฟื้น, See also: ทำให้ได้สติ, Syn. bring to
bring round(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring around, bring over, come around, come over, fetch over
bring round(phrv) เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนทิศทาง, Syn. fetch round
bring round(phrv) เปลี่ยนเส้นทางไปด้านตรงข้าม (การแล่นเรือ), Syn. bring about

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring round
   v 1: cause to adopt an opinion or course of action; "His urgent
      letter finally brought me around to give money to the
      school" [syn: {bring round}, {bring around}]
   2: return to consciousness; "These pictures bring back sad
     memories" [syn: {bring to}, {bring back}, {bring round},
     {bring around}] [ant: {anaesthetise}, {anaesthetize},
     {anesthetise}, {anesthetize}, {put out}, {put under}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top