Search result for

-bone, zygoma [...] of temporal-

(1 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bone, zygomat [...] s of temporal, *bone, zygomat [...] s of temporal*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bone, zygomatic process of temporalส่วนยื่นกระดูกขมับจดกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-bone ( B OW1 N), zygomatic process ( P R AA1 S EH2 S) of ( AH1 V, AH0 V) temporal ( T EH1 M P ER0 AH0 L)-

 


  

 
bone
 • กระดูก[Lex2]
 • วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์[Lex2]
 • ถอดกระดูก: เอากระดูกออก [Lex2]
 • เรียนอย่างหนัก: มุมานะ, คร่ำเคร่ง [Lex2]
 • (โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน) [Hope]
 • (n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง [Nontri]
 • (vt) แคะกระดูกออก [Nontri]
 • /B OW1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
process
 • แนวทางปฏิบัติ: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน [Lex2]
 • การพัฒนาต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น [Lex2]
 • ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)[Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือปฏิบัติ [Lex2]
 • (โพร\'เซส,พรอส\'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป, [Hope]
 • (n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี [Nontri]
 • /P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
temporal
 • ชั่วคราว: ั [Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับทางโลก: เกี่ยวกับฆราวาส [Lex2]
 • เกี่ยวกับขมับ: ใกล้ขมับ [Lex2]
 • (เทม\'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา,ขมับ,ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน,ชั่วคราว,ในทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,กาลกริยา ###SW. temporalness n. ###S. finite [Hope]
 • (adj) ชั่วขณะ,ในทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย [Nontri]
 • /T EH1 M P ER0 AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top